Vasario 27 d. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės posėdis

Parašyta: 2020-02-20 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2020 m. vasario 27 d. 9.00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Trakų rajono savivaldybė

Siūloma Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

4. Dėl Trakų rajono biudžetinių ir viešųjų įstaigų didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus ir didžiausios leistinos pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientų sumos nustatymo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo ir Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

8. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių likvidavimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

9. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. S1-39 „Dėl Trakų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos naujos sudėties sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

10. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. S1E-9 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

11. Dėl 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. S1E-10 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

12. Dėl VšĮ „Futbolo klubas „Riteriai“ dalininko teisių pardavimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

13. Dėl Trakų rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. S1-283 „Dėl Trakų rajono savivaldybės atstovo įgaliojimo dalyvauti VšĮ „Tautinis aviacijos sporto žaidynių komitetas“ valdyme“ dalinio pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

14. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Paluknio ambulatorijos reorganizavimui jungimo būdu, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. S1-136 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

16. Dėl delegavimo į UAB ,,VAATC“ stebėtojų tarybą.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

17. Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

18. Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

19. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo tikslinimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Teikia Julija Vasilčenko, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

21. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarčių pakeitimo.

Teikia Julija Vasilčenko, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

22. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvaryje, perdavimo pagal panaudos sutartis.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

23. Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

24. Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

25. Dėl Trakų r. Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas“ nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

26. Dėl Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas“ nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

27. Dėl Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis“ nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

28. Dėl Trakų rajono Lentvario lopšelio-darželio ,,Svajonėlė“ nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

29. Dėl naujos redakcijos Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ nuostatų tvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

30. Dėl pritarimo Trakų rajono švietimo įstaigų strateginiams planams.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

31. Dėl pritarimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginiam planui.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

32. Dėl biudžetinės įstaigos Rūdiškių kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

33. Dėl viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų 2019 m. veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

35. Dėl biudžetinės įstaigos Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro 2019 m. veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

36. Dėl biudžetinės įstaigos Rūdiškių kultūros centro 2019 m. veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

37. Dėl biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

38. Dėl Trakų rajono savivaldybės mecenato vardo suteikimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

39. Dėl Kūno kultūros ir sporto centro 2019 m. veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Greta Pavlovskaja, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

40. Dėl turto perdavimo Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

41. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. S1-177 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo, skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

42. Dėl Trakų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2020 m. programos tvirtinimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

43. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

44. Dėl Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių sąmatos patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

45. Dėl Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

46. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Dalia Gustaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

47. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2020 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Dalia Gustaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

48. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Jadvyga Dzencevičienė, Trakų rajono savivaldybės kontrolės komiteto pirmininkė

49. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos.

Teikia Jadvyga Dzencevičienė, Trakų rajono savivaldybės kontrolės komiteto pirmininkė

50. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Seimo kultūros komitetą dėl valstybinio istorinio miesto statuso suteikimo Trakų miestui.

Teikia Kęstutis Vilkauskas, Tarybos narys

51. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

52. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas
Biudžeto ir finansų komitetas 2020-02-24

Mažoji posėdžių salė, (202 kab.)

9.00 val.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas 2020-02-24

Mažoji posėdžių salė, (202 kab.)

13.00 val.
Ūkio, turizmo ir investicijų komitetas 2020-02-25

Mažoji posėdžių salė, (202 kab.)

9.00 val.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2020-02-25

Mažoji posėdžių salė, (202 kab.)

13.00 val.

        Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.

 

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *