Vėluojanti namų renovacija

Parašyta: 2017-08-21 | Kategorija: Naujienos, Politika, Projektai, Trakai |

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos
ministro pavaduotojai
R. Brandišauskienei,
A. Jakšto g.4,Vilnius

Valstybinės teritorijų
planavimo
ir statybos inspekcijos
l. e. viršininko pareigas
E. Kuklerienei,
A.Vienuolio g. 8,Vilnius

VĮ Būsto energijos
taupymo agentūros
direktoriui V. Serbentai,
Švitrigailos g. 11 B, Vilnius

P R A Š Y M A S
2017-07-24
Prašome padėti išspręsti renovuojamo 6 aukštų 22 butų daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakuose, problemą, nes neleistinai lėtai, nekokybiškai vykdoma renovacija, neprisilaikant statybos darbų grafiko, sutartinių įsipareigojimų (Rangos darbų sutartis su projektavimu pasirašyta 2015 m. vasario 25 d.). Namo modernizavimo užsakovas yra UAB Trakų šilumos tinklai (direktorius K. Kasperavičius), rangovas – UAB Statybų sritis (vadovas V. Novikovas), techninę priežiūrą vykdo įmonė „Prie Levens“ (vadovas O. Repovas). Dalinai šis projektas yra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos lėšomis.
Nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio tęsiami ir šiais metais niekaip neužbaigiami darbai: namo fasado sienų šiltinimo ir pamatų tvarkymo, akmens vata nepritvirtinta smeigėmis, lietaus merkiama ne pirmą mėnesį, palangių sena skarda nuimta, o nauja uždėta tik kai kur, neprisilaikant būtiniausių reikalavimų. Palangės irgi kenčia nuo lietaus. Kiti darbai šiais metais net nepradėti vykdyti: šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas, butų ir kitų patalpų langų keitimas, džiovyklų, namo lietaus kanalizacijos tvarkymo darbai ir kt. Nebaigtas praeitais metais pradėtas, o šiemet visai netęsiamas stogo tvarkymas. Po lietaus ant stogo matyti likusių neleistinų balų, yra iššokusių pūslių, reikia lyginti stogo dangą, bet stogas netaisomas. Dėl nesutvarkytų pamatų, per lietų ne kartą buvo užpiltas namo rūsys. Rangovas nereaguoja į techninio prižiūrėtojo pareikštas esmines pastabas dėl nekokybiškai atliktų darbų. Iš registracijos žurnale padarytų įrašų peršasi išvada, kad gal niekas ir nesidomi tomis pastabomis ir nėra rangovo paskirto atsakingo asmens.

Vienuolyno g. 7, Trakuose, gyventojai susirūpinę dėl vykdomos renovacijos

Už namo fasadų spalvų pakeitimą (nebuvo su mumis derinta) mokėjome projektuotojams UAB „Projektera“ patys, nes jie pareiškė, kad UAB „Statybų sritis“ jiems skolinga nemažus pinigus.
Iki 2017 m. gegužės pabaigos vyko ne namo renovacija, o tik jos imitacija. Ir iki šiol jokie statybos darbai nevykdomi.
Kadangi mes buvome nuolatos maitinami melu ir pažadais, todėl išsireikalavome, kad rangovas pasirašytų subrangos darbų sutartį su UAB „Litizbel“, kurią rangovas ir pasiūlė.Subrangos sutartis buvo pasirašyta 2016 m. rugsėjo 22 d. ir projektas turėjo būti įgyvendintas 2017 m. birželio 28 d.
Vykstant namo renovacijai, nuolat nuo renovacijos pradžios žodžiu ir raštu bandėme spręsti su užsakovu, rangovu, techniniu prižiūrėtoju, Trakų rajono savivaldybe iškylančias problemas, bet buvo reaguojama vangiai, nebuvo atsižvelgta į butų savininkų nuomonę, reikalavimus, o akivaizdžiai ginami rangovo interesai. Į klausimą užsakovui, kodėl taip klimpsta namo renovacija, atsakoma – „dingo V. Novikovas, negalime surasti“. Į pateiktus klausimus raštu gauname neobjektyvius atsakymus, galimai ir į kitas institucijas buvo siunčiama neobjektyvi informacija dėl namo renovacijos.
2017 m. gegužės 22 d. pasitarime, kuriame pas administratorių dalyvavo rangovas (V. Novikovas), subrangovas (S. Prudnikovas), namo atstovai, rangovas, įžūliai melavo, kad skolų neturi, lėšų yra, darbai vyksta. O administratorius iš esmės tam neprieštaravo. Jau tada buvo aišku, kad rangovo pasižadėjimas baigti renovuoti namą iki 2017 m.
liepos 1 d. yra nerealus. Namo atstovai liko šokiruoti, nes neigti tai, kas akivaizdu – nusikaltimas. Apmaudu, kad į darbą darbininkai atvykdavo net iš Eišiškų ir atvykę negalėjo normaliai dirbti. Gegužės pradžioje savaitę streikavo, nes atvykus tik valandai kitai užtekdavo akmens vatos, klijų, smeigių darbui.
Tai pasityčiojimas iš darbininkų. Be to, jiems mėnesiais buvo nemokamas atlyginimas. Galimai tai vyko todėl, kad rangovas UAB „Statybų sritis“ nepervedė lėšų subrangovui už atliktus darbus. Pagaliau nuo 2017 m. gegužės pabaigos darbai iš esmės visai nutrūko. Pastoliai tušti, o kas atsiskaitys už pastolių nuomą, darbininkų „tuščius“ reisus iš Eišiškių.
Kodėl iš rangovo UAB „Statybų sritis“, negalima pareikalauti atsakomybės, nes tokios statybinės organizacijos tik žlugdo renovacijos idėją ir yra blogas pavyzdys. Šiandien mes nežinome, ar nutraukta sutartis su rangovu UAB „Statybų sritis“, ar 2017 m. liepos 3 d. pasirašyta sutartis su UAB „Litizbel“ yra galiojanti?
Namo butų savininkai kreipėsi į administratorių, kad pageidauja žinoti, kiek konkrečiai sunaudota lėšų tvarkant pamatus, bet mums buvo atsakyta, kad tai mūsų pertekliniai reikalavimai. Bet ar ne užsakovo prievolė pateikti mums pilną finansinę ataskaitą, nes užsakovas naudoja tik paimtą iš Šiaulių banko kreditą, kurį gyventojai turės grąžinti.
Namo butų savininkai Vienuolyno g. 7, Trakuose, sunerimę dėl ilgai užsitęsusios namo renovacijos ir atliktų darbų kokybės, todėl kviečiame atvykti statybų inspektorių susitikti su namo atstovais, atlikti išsamų atliktų darbų patikrinimą, nurodyti, kaip turi būti ištaisyti esami defektai, kad būtų galima vykdyti sekančius darbus.

Nijolė DOČKUVIENĖ,
jungtinės veiklos sutartimi
įgaliota namo atstovė,
Jūratė KLEPACKIENĖ,
namo butų savininkų įgaliota atstovė renovacijos
klausimais


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *