VILTIMI GYNĖ MOTINĄ DZŪKIJĄ IR DIEVO MOKSLĄ…

Parašyta: 2015-04-21 | Kategorija: Istorija, Lentvaris, Naujienos, Renginiai, Savivaldybė, Trakai |

Lentvario reido atstovai-pakeliui į Dusmenis-iš kairės į dešinę-Bronė,Airidas ir Algirdas Daudai šalia tos vietos,kur tarp kitų Lietuvos partizanų 1946 rugpjūčio mėn. buvo stribų beginklis nužudytas ir Petras Dauda

Lentvario reido atstovai-pakeliui į Dusmenis-iš kairės į dešinę-Bronė,Airidas ir Algirdas Daudai šalia tos vietos,kur tarp kitų Lietuvos partizanų 1946 rugpjūčio mėn. buvo stribų beginklis nužudytas ir Petras Dauda

1795 metais paminėtas bajoro J.Jelenskio  Bakaloriškų kaimas.Tai jam 220 metų,todėl  anasai, mūsiškis, gerokai senolis. 1908-taisiais buvo 36 ūkiai,188 gyventojų,tarp kitų pavardžių ir 5 Pačkauskų šeimos. Jų palikuonis-Alvydas bus čia pažymėtas nuotraukoje.Tuo metų dokumentuose fiksuoti  ir Voveriai,kurių po tiekos metų jų genetinis atstovas-Vaclovas Voveris-Žaibas-pokario istorijoje žinomas legendiniu tų vietų Lietuvos partizanų  talentingu vadu.Bakaloriškėse gimė ir augo poetė Ona Karužaitė-Gliebienė,kuri taipogi pat krito į šio reportažo foto akį,kur visas patriotinis veiksmas,organizuotas brolių V. ir G.  Kleinotų, vyko DUSMENYSE,o jos Švento apaštalo Simono ir Judo Tado bažnyčioje buvo rodomas dokumentinis filmas apie Vaclovą Voverį-Žaibą. (Po filmo-šventos mišios,kurias aukojo klebonas Juozas Bakšys ir  lietuviškas vaišių stalas renginio svečiams.)Nacionaliai įtaigus istorinių vaizdų kūrinys  pateikė daug statistikos apie ginkluotą būtent lietuviško kaimo ginkluotą pasipriešinimą okupantams.Ir ne kitaip.Apie Lietuvos partizanų kovą palyginimų daug, bet „Trakų žemės“-tokis: jei kas skaitė ir analizavo bibliją,o ypač JONO  faktūra stiprią evangeliją,tas žino,kad Jėzus Kristus savo mokslą gynė ir su rūsčiu rimbu rankose.Jo gyvenimas baigėsi ant kryžiaus,nes tuo metu į žmoniškumą buvo žvelgiama Romos imperijos baime arba negeru pagoniškumi.Lietuvos partizanai išėjo ginti JO gerumo mokslą nuo šėtono ordos ginkluota-tautiška forma, ir visi buvo suguldyti kryžiumi  į nemirtingumą lyg patsai mesijus. Taigi,tas,kuris bando purvinti  pokario Respublikos partizaninį judėjimą,tas esąs velnio-melo-tarnas.Antai tų vietovių kovos pradžia: 1943 metais, vadovaujami  Vaclovo Voverio, narsūs Bakaloriškų vyrai įkūrė  savigynos būrį dėl nuolatinių sovietų  partizanų plėšikavimo minėtame kaime.Po to jie tapo Lietuvos partizanais,kuriuos papildė kiti dzūkai. O štai ir pirmas išbandymas: 1944 metais antrą Velykų dieną kaimą gynė Vaclovo Voverio kaimo ginklininkai,kai puolė Genriko Zimano (vėliau jis „Tiesos“ redaktorius!) raudoni partizanai,todėl palyginti aukų buvo nedaug. Kaimas sudegintas,o žuvo tik  2 žmones. Tik vėliau tarybų valdžią į Sibirą ištremė 15 šeimų-5 be teismo nužudė,11 įkalino.2014 04 12 Bakaloriškėse pastatytas paminklas.Beje,Vladas Kleinotas,druskininkietis,paaiškino Bakaloriškų pavadinimą,kilusį iš žodžio bakalorai-slaptieji lietuvių kalbos mokytojai ,paskiau vadinami daraktoriais.

Poetė Ona Karužaitė-Gliebienė, kaimo likvidacijos liūdininkė,pasakojo apie 1944 04 02 dieną

Poetė Ona Karužaitė-Gliebienė, kaimo likvidacijos liūdininkė,pasakojo apie 1944 04 02 dieną

Jonas Počepavičius


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *