Aukštadvaris – mano meilė ir mano gyvenimas

Parašyta: 2018-09-07 | Kategorija: Aukštadvaris, Naujienos, Socialdemokratų partija |

Darbšti ir jautri, profesionali ir atidi, sumani ir atjauti. Tokiais žodžiais aukštadvariečiai apibūdina savo žemietę, kaimynę, draugę Aukštadvario seniūnijos seniūnę Jadvygą Dzencevičienę. Visame Trakų rajone veikiausiai nerasite šeimos, kuri nepažintų, nežinotų ar nebūtų girdėjusi apie šią moterį ir jos gerus darbus ne tik Aukštadvariui, bet ir visam Trakų kraštui.

Aukštadvario bažnyčioje pašventinta 100 metrų Lietuvos valstybės vėliava, kuri buvo nešama apjuosti Aukštadvario piliakalnį

Puoselėja meilę gimtajam kraštui

Jaunystėje Jadvyga svajojo tapti žurnaliste. Deja, likimas pasisuko kitaip. Teko mokytis ir veikti visiškai ką kitą. Baigusi ekonomikos mokslus, keturis metus dirbo ekonomisto darbą žemės ūkyje. Po to dar ketvirtį amžiaus (tiksliau dvidešimt septynerius) savo brandžiausius metus su didele meile atidavė Aukštadvario žemės ūkio mokyklai ir ten profesinių įgūdžių siekusiems mokiniams. Perteikdama ekonomikos ir verslo žinias ji mokė ir gyvenimo subtilybių, tarpusavio bendravimo. Keturioliktus metus Jadvyga skaičiuoja ir dabartiniame savo darbe. Ji –Trakų rajono savivaldybės administracijos Aukštadvario seniūnijos seniūnė. Jadvyga rūpinasi miestelio ir aplinkinių kaimų gyvenimu: švara ir jaukumu, patogumu bei ten esančių žmonių gerove. Kiekvienas pravažiuojantis pro ežerais ir pušynais apsuptą Aukštadvarį pastebi puoselėjamas gėles, nuolat gražėjantį miestelį ir jo apylinkes. Žinoma, ne viskas priklauso nuo seniūno, daug kam trūksta lėšų, tačiau kiek daug gali čia gyvenančių darbščių, nuostabių žmonių rankos ir meilė gimtinei! Šiame Dievo ir gamtos sukurtame kampelyje visi kartu puoselėja grožį, šeimos augina vaikus bei saugoja savo tėvų ir senelių tradicijas bei papročius. Čia nuolat vyksta įdomūs renginiai, etnografiniuose gėlių darželiuose puikuojasi jurginai ir radastos, savo žalumu vilioja raskilos ir rūtos. Seniūnė džiaugiasi, kad norinčių čia gyventi nemažėja, kad seniūnijos gyventojų skaičius yra stabilus, sugrįžta į užsienį uždarbiauti ar į didmiesčius studijuoti išvykę aukštadvariečių vaikai. Jie kuria savo sodybas šalia tėvų, perka butus miestelyje, o jų atžalos gausiai papildo Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ ir čia esančių mokyklų klases.
Laikas skrieja. Rudeniui baigiantis Jadvyga švęs gražų savo jubiliejų ir, kaip sako ji pati, nepastebimai greitai, tiesiog akimirksniu prabėgo šis brandžiausias ir pilnas jos veiklos laikotarpis. Džiaugsmo ir jėgų suteikia užaugę ir savo šeimas sukūrę sūnūs Vytautas ir Marius, dukra Lina bei penki vaikaičiai. Duok Dieve, kiekvienam turėti tokią širdies atgaivą, taip tiesiai ir šviesiai ant gyvenimo kelio sustatyti savo atžalas!

Jadvyga Dzencevičienė su šeima

Nuveikta daugybė darbų

Nepailsdama, lyg voverė rate, Jadvyga sukasi ir namuose, ir seniūnijoje. Jos pilna visur, jai viskas rūpi, viską mato ir stengiasi, kad kiekvienam būtų geriau. Sukaupta didelė patirtis bend­ruomeninėje veikloje: asociacijos „Aukštadvario žiburiai“ steigėja ir tarybos pirmininkė, Aukštadvario bendruomenės steigėja, pirmininko pavaduotoja, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos tarybos narė, Trakų kredito unijos steigėja ir valdybos pirmininkė, Trakų krašto VVG steigėja ir keletą metų buvusi valdybos pirmininkė. Būdama Aukštadvario seniūne, yra laimėjusi ir įgyvendinusi daugelį projektų. Vien tik Trakų krašto VVG LEADER programos lėšomis buvo įgyvendinti projektai: „Aplinkos sutvarkymas, siekiant pagerinti Aukštadvario II-ųjų kapinių priežiūrą“ (LADER – 12 – TRAKAI – 04 – 009), projektas „Žemės sklypo (Unikalus Nr. 4400-2133-4834) sutvarkymas ir jo pritaikymas Aukštadvario seniūnijos gyventojų poreikiams“ (LEADER – 11 – TRAKAI – 03 – 011). Daug pastangų seniūnė yra įdėjusi, teikiant ir įgyvendinant Aukštadvario bendruomenės, asociacijos „Aukštadvario žiburiai“, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos projektus. Šiuo metu Aukštadvario seniūnija dalyvauja LR Kultūros ministerijos inicijuotame projekte „Valstybę kuriame mes“. Iš 560 Lietuvos Respublikos seniūnijų yra atrinktos 32 aktyviausios seniūnijos, pateikusius projektus į nominaciją „Valstybę kuriame mes“, tarp jų ir Aukštadvario seniūnija. Jadvyga visuomet didžiuojasi seniūnijos įstaigų, kolektyvų, jų vadovų ir Aukštadvario seniūnijos gyventojų pasiekimais. Ji pastebi kiekvieną žmogų ir apie tai dažnai rašo rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Šiuo metu seniūnės iniciatyva yra parengta ir pateikta leidyklai knyga „Aukštadvario krašto šviesuoliai“ ir fotoalbumas „Aukštadvaris per laiko tėkmę“.
Jau 2013 m. seniūnė buvo viena iš iniciatorių, pažymint Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios 100-metį ir šia proga išleidžiant jubiliejinę knygą „Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija“ bei statant paminklą Aukštadvario miestelio suteiktos privilegijos 440-jų metų jubiliejaus proga. Jadvyga buvo iniciatorė, atnaujinant pakelės kryžių Aukštadvario seniūnijos Zabarauskų kaime, Aukštadvario miestelyje prie Domininkų namų. Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis ji sugebėjo pastatyti naują ąžuolinį kryžių ir atminimo lentą su žuvusių karių pavardėmis Lietuvos kariuomenės 1918 m. savanorių kapavietėje, kuri yra Aukštadvario miestelio II kapinėse. Ji kiekvieną mirusį savo seniūnijos gyventoją ar kraštietį palydi Anapilin ir randa laiko paruošti atsisveikinimo kalbą. O kur dar kelionės po Lietuvą, tautiniais kostiumais išpuošti ir su ragaišiais į šventes lydimi šokėjai, muzikantai. Daug  dar ko…
Sakoma, kad geri darbai pasimiršta. Pravažiuojantys pro Aukštadvario seniūniją ir vietiniai gyventojai stebisi seniūnės darbštumu. Daug yra padaryta, kad gražėtų Aukštadvario seniūnijos gyventojų, kraštiečių gyvenamoji aplinka. Seniūnė vertina, ir tai, kad miestiečiai, nusipirkę sodybas Aukštadvario seniūnijoje, yra įtraukiami į visuomeninę veiklą, aktyviai bendrauja su vietine bendruomene.

Asociacija „Aukštadvario žiburiai“ ir Aukštadvario bendruomenė nuoširdžiai sveikina senjorę, poetę Lionginą Šovienę garbingojo 85-erių metų jubiliejaus proga

Visų darbų įvertinti tiesiog neįmanoma, tačiau kalbantis su seniūne, ji visuomet mini jos manymu svarbiausias vertybes –dorą, pilietiškumą, socialinę gerovę ir teisingumą… „Nepastebimai greitai, tiesiog akimirksniu prabėgo šis brandžiausias ir pilnas jos veiklos laikotarpis. Aukštadvaris – mano meilė ir mano gyvenimas! Esu ir ateityje būsiu ištikima savo gimtajam kraštui ir pašaukimui tarnauti žmonėms“, – pasakoja Jadvyga. To savo bičiulei linkime ir mes, LSDP Trakų skyriaus bičiuliai.

LSDP Trakų skyriaus inf.
Nuotr. iš J. Dzencevičienės šeimos archyvo

Užs. Nr. 559


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite