Egzaminų maratonui praėjus: šiųmetinių rezultatų apžvalga

Parašyta: 2020-08-24 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Grendavė, Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

Skirtingai nuo kitų metų brandos egzaminų šiemet pagrindinė ir pakartotinė sesijos baigėsi žymiai vėliau – abiturientai visų laikytų egzaminų rezultatus sužinojo tik rugpjūčio pradžioje.

Nors šiais metais brandos egzaminus laikė mažesnis skaičius Trakų rajono abiturientų, džiaugiamės, kad net keturiolika kandidatų darbų įvertinti 100 balų.

2019 metais šimtukininkų skaičius siekė 16-ka, 2018-aisiais – 11-ka abiturientų.

Pažymėtina, kad iš minėtų 14 kandidatų darbų, įvertintų 100 balų, 6 – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, po 3 – Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Rūdiškių gimnazijų, 2 – Trakų gimnazijos:

  • Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – 3 anglų (užsienio) kalbos;
  • Rūdiškių gimnazijos – 2 anglų (užsienio) kalbos, 1 rusų (užsienio) kalbos;
  • Trakų gimnazijos – 1 anglų kalbos (užsienio) kalbos, 1 rusų (užsienio) kalbos;
  • Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos – 1 lietuvių kalbos ir literatūros, 4 anglų (užsienio) kalbos, 1 biologijos.

Taip pat tų pačių 4 gimnazijų dar 9 mokinių valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 98–99 balais. Rūdiškių gimnazijos 3 abiturientų ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 3 abiturientų, kurių mokymosi metiniai įvertinimai 9–10 balų, 2–3 valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 95–100 balų (aukštesniuoju lygiu).

Kito egzaminus laikančių abiturientų skaičius

Prieš apžvelgiant 2020 m. brandos egzaminų rezultatus, pateikiame savivaldybės abiturientų skaičiaus bei valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų laikymo kaitą savivaldybės mokyklose.

Trakų rajono savivaldybės abiturientai šiais mokslo metais pasirinko 622 (2019 m. – 927, 2018 m. – 799) valstybinius brandos egzaminus, laikė – 609 (2019 m. – 819, 2018 m. –782).

Trijų dalykų egzaminų rezultatai džiugina

Geriausiai abiturientams sekėsi laikyti anglų, rusų kalbų ir informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus. Lyginant su 2017 ir 2018 metais rezultatais pastebima, kad minėtų užsienio kalbų ir informacinių technologijų mažesnis procentas darbų, įvertintų patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir didesnis procentas pagrindiniu lygiu (36–85 balais) bei darbų, įvertintų aukštesniuoju lygiu (86–100 balų).

Šiais metais anglų kalbos valstybinio brandos egzamino net 10 iš 14 abiturientų, gavusių 100 balų, darbai įvertinti aukščiausiais balais (2019 m. – 5).

Pažymėtina, kad šiemet mažesnis skaičius abiturientų rinkosi ir laikė socialinių mokslų: istorijos, geografijos ir gamtamokslinio ugdymo biologijos, chemijos valstybinius brandos egzaminus. Iš minėtų dalykų brandos egzaminų darbų, tik biologijos vienas darbas įvertintas 100 balų (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos) ir kai kurių dalykų didesnis procentas nei 2019 m. darbų įvertinti aukštesniuoju lygiu. Dauguma kandidatų darbų, įvertintų žemiausiu patenkinamu lygiu (16–35 balais) ar pagrindiniu (36–85 balais). Pastebima, kad per paskutinius trejus metus istorijos, informacinių technologijų ir fizikos valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų, įvertintų patenkinamu lygiu, procentas mažėja, o pagrindiniu lygiu – didėja.

Nesėkmė laikiusiems matematikos egzaminą

Savivaldybės ir visos Lietuvos šiemetiniams abiturientams labiausiai nepasisekė išlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą. Nors minėto dalyko mažesnis procentas darbų nei pernai įvertinti patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir didesnis procentas aukštesniuoju lygiu (85–100 balų), tačiau neišlaikytų – net 48,36 procentai (Lietuvos 32,38%). Pakankamai nemažas procentas 23,29 neišlaikiusiųjų abiturientų ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino (2019 m. 16,02).

Priežastys kasmet analizuojamos, aptariamos mokyklų bendruomenėse, priimami sprendimai dėl ugdymo kokybės gerinimo. Tenka pripažinti, kad didelis praleistų pamokų skaičius ir lengvas jų pateisinimas, nepažangių mokinių kėlimas iš klasės į klasę, neigiamas mokinių žinių patikrinimo įvertinimas neturi įtakos toliau mokytis gimnazijoje. Taip pat neribojamas programos kursų pasirinkimas aukštesniuoju lygiu, egzaminų pasirinkimas pagal norą, o ne pagal gebėjimus ir pasirengimo lygį pasikliaujant sėkme (šiemet buvo leista laikyti VBE net turint neigiamus dalykų įvertinimus). Sudėtinga ir specialiųjų poreikių mokinių integracija, vertinimo standartų nebuvimas (pažymio ir pasirinkimo lygio atitiktis), nuotolinis mokymas(-is) ir kitos priežastys, įtakojančios ugdymo kokybę ir mokinių pasiekimus.

Mažėja mokyklinių brandos egzaminų paklausa

Šiais metais savivaldybės mokyklų abiturientai rinkosi ir laikė mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, lenkų, rusų gimtųjų kalbų, menų ir technologijų. Mokyklinius brandos egzaminus laikė žymiai mažiau abiturientų, negu praeitais metais: lietuvių kalbos ir literatūros – 93 (2019 m. – 121, 2018 m. – 198), lenkų gimtosios kalbos – 21 (2019 m. – 27, 2018 m. – 35), rusų gimtosios kalbos – 3 (2019 m. – 4, 2018 m. – 0), menų – 6 (2019 m. – 7, 2018 m. – 4) ir technologijų – 112 (2019 m. – 114, 2018 m. – 173).

Vienas populiariausių pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų – technologijų brandos egzaminas, kurį laikė didžiausias skaičius savivaldybės abiturientų. Jį išlaikė visi laikiusieji, 4–6 balais įvertintų darbų 0%, 7–8 balais – 28,06% (2019 m. 21,23%) –ir 9–10 balais – 71,94% (2019 m. 70,17%). Lietuvos mokyklinio technologijų brandos egzamino neišlaikė 0,26 procentų, išlaikė: 4–6 balais 12,46 % (2019 m. 17,17%), 7–8 balais 29,37% (2019 m. 34,15%) ir 9–10 balais 57,87% (2019 m. 48,25%).

Patenkinta viena apeliacija

Pakartotinės sesijos metu savivaldybės mokyklų 38 (2019 m. 45, 2018 m. – 43) mokiniai laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Jiems suteikta galimybė išlaikyti privalomą egzaminą, kurio nepasisekė išlaikyti pagrindinės sesijos metu. Pakartotinės sesijos rezultatai jau patvirtinti. Iš 38 kandidatų 33 (86,84%) gavo 4–6 balus ir 4 (10,53%) – 7 balus. Savivaldybės trijų: Lentvario Motiejaus Šimelionio, Rūdiškių ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijų 10 mokinių pateikė apeliacijas dėl lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertintų darbų ir 6 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientai dėl matematikos valstybinio brandos egzamino. Pakeistas tik vieno minėtos gimnazijos abituriento matematikos valstybinio brandos egzamino darbo įvertinimas: vietoj 34 balų įvertintas 36 balais.

Baigėsi svarbus, nelengvas ir užsitęsęs 2020 metų brandos egzaminų etapas ne tik abiturientams, bet ir juos mokiusiems mokytojams. Nuoširdžiai dėkojame visų savivaldybės mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui, mokytojams, kitiems mokyklų darbuotojams už brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, administravimą, už sutelktas jėgas ir atsakingą darbą egzaminų dienomis. Dėkojame visiems kandidatams, laikiusiems brandos egzaminus, už atsakingą požiūrį, gerą elgesį ir pareigingumą. Sėkmės Jums visiems, užbaigusiems mokyklinio gyvenimo etapą ir verčiantiems naują savo gyvenimo puslapį.

 

Ataskaitą parengė Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Regina Žukienė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite