Kas gali gauti kompensaciją už gyvūnų ženklinimą?

Parašyta: 2022-04-04 | Kategorija: Trakai |

Socialiai remtini asmenys bei gyvūnų globėjai, laikantys šunis, kates bei šeškus, atvestus iki 2021 m. gegužės 1 d., gali gauti kompensaciją už ženklinimo mikroschemomis bei registracijos Gyvūnų augintinių registre (Augintinių registras) paslaugą. Kompensuojama ne daugiau kaip 15 Eur (įskaitant PVM) už vieno gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas. Į šią sumą įskaičiuota gyvūnui augintiniui ženklinimo metu įvestos mikroschemos kaina bei išlaidos, patirtos už suteiktas gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas.

Gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugą teikti turi teisę veterinarijos gydytojas, turintis veterinarijos praktikos licenciją, arba asmuo, baigęs kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo Augintinių registrui mokymus ir turintis mokymų baigimo patvirtinimo dokumentą (Paslaugos tiekėjas). Paslaugų teikėjus atliekančius gyvūnų augintinių ženklinimo paslaugas galite rasti el. tinklapyje https://pazenklinkmane.lt/, įvedus savo gyvenamosios vietos adresą rasite paslaugos teikėjus arčiausiai Jūsų gyvenamosios vietos.

 1. Kai gyvūnai, paženklinti ir užregistruoti laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., prašymą dėl kompensacijos NMA teikia Socialinės pašalpos gavėjas ar Gyvūnų globėjas.

Kompensacija gali būti skirta už gyvūnų, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 dienos, ženklinimą ir registraciją Augintinių registre.

Socialinės pašalpos gavėjai turi pateikti:

 • pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos jam skyrimą ir išduotą tos savivaldybės administracijos, kuri skyrė socialinę pašalpą. Asmeniui skirtos socialinės pašalpos skyrimo laikotarpis ar socialinės pašalpos skyrimo laikotarpio dalis turi patekti į laikotarpį nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.
 • prašymą kompensuoti išlaidas už privalomojo gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugą laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (Aprašo 1 priedas)
 • Nurodytus dokumentus (arba jų skaitmenines kopijas) galima pateikti vienu iš būdų:
 • paštu;
 • elektroniniu paštu adresu: dokumentai@nma.lt
 • tiesiogiai atvykus į NMA.

Gyvūnų globėjams (sąrašas skelbiamas maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje) turi pateikti:

 • prašymą kompensuoti išlaidas už privalomąjį gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugą laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (Aprašo 1 priedas);
 • Paslaugos tiekėjo išrašytą sąskaitą (-as) faktūrą (-as) arba PVM sąskaitą (-as) faktūrą (-as), taip pat išlaidų apmokėjimą patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us), išrašytą (-us) gyvūnų globėjui už gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugą (-as) laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
 • dokumentą (-us), įrodantį (-čius) gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugos apmokėjimą;
 • Nurodytus dokumentus (arba jų skaitmenines kopijas) galima pateikti vienu iš būdų:
 • paštu;
 • elektroniniu paštu adresu: dokumentai@nma.lt
 • tiesiogiai atvykus į NMA.

 1. Kai Gyvūnai augintiniai ženklinami ir registruojami laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. gegužės 1 d., prašymą dėl kompensacijos NMA teikia Paslaugos tiekėjas.

 

Į pasirinktą Paslaugos teikėją kreipiasi Socialinės pašalpos gavėjas ar Gyvūnų globėjas dėl jo laikomų gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo. Kompensacija už gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo Augintinių registre suteiktas paslaugas išmokama Paslaugos tiekėjui – veterinarijos gydytojui, turinčiam veterinarijos praktikos licenciją, arba asmeniui, baigusiam kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo Augintinių registrui mokymus ir turinčiam mokymų baigimo patvirtinimo dokumentą.

Išlaidų kompensavimo Paslaugos tiekėjams tvarka:

 • Socialinės pašalpos gavėjas dėl jo laikomų gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo kreipiasi į pasirinktą paslaugos teikėją, kartu jam pateikdamas pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos jam skyrimą išduotą tos savivaldybės administracijos, kuri skyrė socialinę pašalpą. Asmeniui skirtos socialinės pašalpos skyrimo laikotarpis ar socialinės pašalpos skyrimo laikotarpio dalis turi patekti į laikotarpį nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.
 • Paslaugos tiekėjas įvertina, ar socialinės pašalpos gavėjas, yra gavęs socialinę pašalpą nustatytu laikotarpiu bei Augintinių registre patikrina, kiek socialinės pašalpos gavėjo laikomų augintinių buvo paženklinta ir užregistruota laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.;
 • Paslaugos teikėjas paženklina ir registruoja Augintinių registre iki 2021 m. gegužės 1 d. atvestus socialinės pašalpos gavėjo laikomus gyvūnus augintinius. Bendras nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 metų gegužės 1 d. paženklintų ir užregistruotų gyvūnų augintinių skaičius negali būti didesnis kaip 3.
 • Gyvūnų globėjai, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, dėl jų laikomų gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo kreipiasi į pasirinktą paslaugos teikėją. Gyvūnų globėjams neribojamas ženklinamų ir registruojamų gyvūnų augintinių skaičius.
 • Paslaugos teikėjas, paženklinęs ir užregistravęs iki 2021 m. gegužės 1 d. atvestus gyvūnus augintinius, už suteiktas paslaugas išrašo sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą Socialinės pašalpos gavėjui ar Gyvūnų globėjui;
 • Išlaidos už socialiai remtinam asmeniui suteiktas augintinių privalomo ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugas kompensuojamos paslaugų teikėjams asmeniškai (kai paslaugos teikėjai užsiima ūkine komercine veikla kaip fiziniai asmenys) arba jų darbdaviams (kai paslaugos teikėjai minėtas paslaugas teikia kaip ūkio subjekto, užsiimančio ūkine komercine veikla, darbuotojai);
 • Paslaugos teikėjas pateikia NMA užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugos (Aprašo 4 priedas), suteiktos socialinę pašalpą gaunantiems asmenims ir gyvūnų globėjams. Skaitmeninė prašymo forma arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas prašymas NMA siunčiamas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.
 • Paslaugos teikėjo prašymas už praėjusį mėnesį suteiktas gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo Augintinių registre paslaugas teikiamas NMA iki kiekvieno mėnesio 10 d.;

„Parengta pagal NMA informaciją“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Vilniaus departamento

Patarėja Rūta Bajorūnaitė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite