Pasirinkimą tarnauti žmonėms lydi ir simboliai, ir didelė prasmė

Parašyta: 2014-04-18 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos |
Kunigas Jonas Varaneckas su savanorėmis, pasitinkant Žolinę. K. Narkevič nuotr.

Kunigas Jonas Varaneckas su savanorėmis, pasitinkant Žolinę. K. Narkevič nuotr.

Simboliška, kad per šiųmetes Velykas savo jubiliejinį gimtadienį – 50-metį mini Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir  Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčių klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Trakų dekanato dekanas, Vilniaus Arkivyskupijos kunigų tarybos narys Jonas Varaneckas. Per didžiąją šventę galėsime drauge pasidžiaugti klebono nuveiktais prasmingais darbais dvasiniam pasauliui ir visuomenei.
Prieš ketverius metus Trakuose pradėjęs tarnystę Dievui ir žmonėms kunigas Jonas ne tik atgaivino, išgražino vieną seniausių šalies bažnyčių, prikėlė senąsias  tradicijas, bet ir subūrė bendruomenę, jaunimą, suteikė dvasiniam gyvenimui naują prasmę ir turinį. Per labai trumpą laiką Trakų bažnyčia tapo atgimusiu šiuolaikišku dvasiniu, kultūros centru, visų šventove ir namais, o kunigas Jonas pelnė didelę parapijiečių pagarbą ir meilę.
J. Varanecko kunigystės kelias dar nėra ilgas, bet nužymi tikslingus asmenybės lūkesčius ir siekius. Gimęs Kaune, baigęs 1986 m. Kauno kunigų seminariją, buvo paskirtas į Vilniaus Aušrų Vartų koplyčią, kur 1993 m. buvo atsakingas už Šv. Tėvo Jono Pauliaus II, laukiamiausio susitikimo su Aušros Vartų Marija ir tikinčiaisiais organizavimą, kuris įvyko rugsėjo 4 d. Vėliau buvo Vilniaus Visų Šventųjų parapijos, Naujosios Vilnios šv. Kazimiero parpijos klebonas.
Ir vėl simboliška, kad rugsėjo 4-osios data, galima sakyti, tapo jo pastarųjų metų tarnystės Trakuose devizu. Būtent rugsėjo 4 dieną buvo karūnuotas pirmasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Dievo Motinos atvaizdas – Trakų Dievo Motinos paveikslas. Trakų Marijai buvo suteiktas Lietuvos Globėjos ir Ligonių užtarėjos titulas. Kunigas Jonas visa širdimi palaiko ir puoselėja Lietuvos Globėjos simboliką ir prasmę. 2018 m. minėsime svarbų 300 metų šio įvykio minėjimą. Planuojama daug įvairių renginių ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu.
Jau dabar kunigo Jono dėka kiekvieno mėnesio 4 dieną Trakų šventovėje yra švenčiami mažieji atlaidai, šv. Mišias aukoja kunigai iš visos Lietuvos, vyskupai, o mišios gyvai transliuojamos visai Lietuvai Marijos radijo bangomis.
Kunigo J. Varanecko iniciatyva yra atgaivinama seniausia Lietuvoje piligrymystės tradicija – Trakinių atlaidai, skirti Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai. Šiandien galime teigti, kad senoji tadicija atgimė su nauja jėga ir treji metai iš eilės pirmąją rugsėjo savaitę  į Trakus iš visų pusių atžygiuoja piligrimai ne tik iš viso Trakų dekanato, bet ir iš Druskininkų, Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos, kitų  dekanatų.
Verta pažymėti ir kunigo Jono atnaujintas Žolinės atlaidų, vykstančių rugpjūčio 15 dieną, iškilmes. Jų metu stebuklingas Trakų Madonos atvaizdas yra meistriškai papuošiamas gėlių žiedais, žolynais ir yra nešamas iškilmingoje procesijoje Trakų miesto gatvėmis, aplink Trakų šventovę. Atlaidams ruošiasi visa bendruomenė: Trakų šventorius ir istorinė Birutės gatvė yra puošiama per 130 metrų ilgio vainiku,  kurį iš suneštų ąžuolų lapų, tujų, rūtų ir kitų žolynų visą dieną pina savanorės parapijetės moterys, iškilmėse skamba fanfarinė muzika.
Su kunigo Jono nuoširdžia veikla siejame ir tai, kad prie Trakų parapijos veikia du puikūs bažnytiniai chorai, vyksta įvairūs koncertai,  senjorų ir jaunų šeimų veikla, aktyviai veikia Trakų parapijos jaunimas, kuris kartu su visa bendruomene organizuoja Spalvotųjų šypsenų šventę ir kitus renginius.
J.Varanecko iniciatyva ir rūpesčiu, bendradarbiaujant su savivaldybe, įgyvendinamas projektas, kurio dėka aplink Senųjų Trakų bažnyčią nutiestas naujas grindinys, Trakuose atsirado pirmasis informacinis stendas su Trakų Dievo motinos atvaizdu ir informacija skirtingomis kalbomis, ateityje panašių stendų ketinama įrengti ir daugiau.
Džiaugiamės kunigo Jono veikla ugdant dvasines vertybes, skatinant kultūros paveldo pažinimą ir sklaidą, jo pilietiškumą, meilę žmonėms ir įstabiam istoriniam Trakų kraštui.
Trakų rajono savivaldybės vardu sveikiname gerb. Trakų kleboną 50 metų jubiliejaus proga. Tegul Trakų Dievo Motina saugo, globoja ir suteikia gausių malonių sunkiame tarnystės Dievui kelyje ir padeda įgyvendinti visas idėjas ir iniciatyvas.

Karolina Narkevič,
Kultūros ir turizmo
skyriaus vedėja


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite