Sąjūdžio laikraščiui „Trakų žemė“ – 30

Parašyta: 2018-10-26 | Kategorija: ISSN 2538-6581, Naujienos |

Laikraščio atsiradimo prielaidos

Bendroje nuotraukoje įsiamžino (iš kairės) – „Trakų žemės“ leidėjas, steigėjas, direktorius-vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč, buhalterė Stanislava Žuravska, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė, žurnalistas Kęstutis Petkūnas, redaktorė Irma Stadalnykaitė, dizainerė Jurgita Jakienė, karaimikos tyrinėtojas Romualdas Tinfavičius, žurnalistas Jonas Počepavičius, redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė, bendradarbiai Vytautas Vilkišius ir Vytautas Žemaitis
                                                                                                                                Karolinos Narkevič nuotr.

 

1985 m. kovo 11 d. SSRS komunistų partijos generaliniu sek­retoriumi tapo Michailas Gorbačiovas. Su jo atėjimu į valdžia prasidėjo švelnėjimo procesas politinėje ir ekonominėje arenoje. Politinėje terminologijoje atsirado du nauji žodžiai: tai perestroika (rus. перестройка, reiškiantis pertvarkas) ir glasnost (rus. гласность, reiškiantis viešumą bei atgimstančią žodžio ir minties laisvę). Pajautusi laisvėjimą liaudis ėmė burtis į įvarius politinius klubus ir organizacijas: Talka, Santarvė, Aukuras, Atgaja, Žemyna, Žvejonė. 1987 m. rugpjūčio 23 d. prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvyko Molotovo–Ribentropo pakto paminėjimas, kurį organizavo Lietuvos laisvės lygos disidentai – Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas, Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Bogušis ir kt. Šiame minėjime buvo reikalaujama išvesti tarybinę armiją iš Pabaltijo valstybių ir taip pat atkurti šių šalių nepriklausomybes.
Lietuvoje ėmė kurtis kiti visuomeniniai klubai, kurie dažniausiai turėjo politinį atspalvį: vienas iš tokių iškiliausiųjų klubų buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 1988 m. birželio 3 d. atsirado Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, įvairiose Lietuvos vietose ėmė reguliariai eiti jos leidiniai. Nuo 1988 m. Trakų rajone aktyvią veiklą pradėjo Lietuvos sąjūdžio grupelės. Tų pačių metų rugsėjo 14 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų rajono tarybos nutarimu buvo įsteigtas Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“. Po mėnesio ir kelių dienų, t. y. spalio 19 d., išėjo pirmasis laikraščio numeris.
2018 m. spalio 19 d. laikraštis „Trakų žemė“ švenčia 30-ties metų leidybos sukaktį. Tą dieną pasirodė 1040-asis laikraščio numeris.

Jubiliejiniai leidybos metai

2018-ieji – ypatingi metai Lietuvos valstybei, Trakų kraštui ir kartu laikraščiui „Trakų žemė“ ir jos bendradarbiams. Šiemet minime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 2018-ieji paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo vainikavimo popiežiaus atsiųstomis karūnomis 300-osiomis metinėmis. Š. m. pradžioje, t. y. sausio 12 d., „Trakų žemė“ džiaugėsi išleidusi tūkstantąjį laikraščio numerį, o štai spalio 19 d. visa redakcija pasitiko laikraščio 30-ąjį jubiliejų.
Visą šventinę dieną netilo bičiulių, draugų, pažįstamų, valdžios atstovų sveikinimai. Pirmiausiai gražios sukakties proga visą redakcijos kolektyvą sveikino paskambinusi trakietė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė.
30-mečio proga „Trakų žemės“ darbuotojus ir bendradarbius pasveikino atvykę Trakų rajono savivaldybės atstovai: mero pavaduotoja Marija Puč, administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, viešųjų ryšių specialistė ir ilgametė žurnalistė Sigita Nemeikaitė. Mero pavaduotoja Marija Puč „Trakų žemės“ vyr. redaktoriui Juozui Vercinkevičiui, jo pavaduotojui Vaidotui Buiviui, redaktorėms Jolantai Zakarevičiūtei ir Irmai Stadalnykaitei, buhalterei Stanislavai Žuravskai, dizainerei Jurgitai Jakienei, fotografei Jūratei Buivienei, bendradarbiams Kęstučiui Petkūnui, Jonui Počepavičiui, Vytautui Žemaičiui, Vytautui Vilkišiui, Romualdui Tinfavičiui įteikė padėkas už ilgametį laisvos minties skleidimą, kūrybiškumą, pilietiškumą 30-ųjų laikraščio „Trakų žemė“ metinių proga. Po to visi įsiamžino bendroje nuotraukoje ir taip įsiliejo į bendrą rajono spaudos istoriją.

„Trakų žemę“ ir vyr. redaktorių Juozą Vercinkevičių (dešinėje) sveikino Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič (pirma iš kairės), mero pavaduotoja Marija Puč, Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas

Pasveikinti Sąjūdžio laikraščio atskubėjo ir Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas, kuris ta proga sukūrė redakcijai skirtas eiles. Buvo labai smagu netikėtai sulaukus ir buvusios Seimo narės, dabar Lietuvos vaistininkų asociacijos pirmininkės Dangutės Mikutienės vizito su nuostabia gėlių puokšte. Politikė, visuomenės veikėja ne vienerius metus palaiko „Trakų žemės“ redakciją, džiaugiasi mūsų iniciatyvomis. Šventės proga žymi moteris linkėjo ir toliau aktyviai šviesti rajono gyvenimo naujienas.

Šiltus sveikinimus „Trakų žemei“ siunčia Lietuvos vaistininkų pramonės asociacijos pirmininkė Dangutė Mikutienė. Šalia – „Trakų žemės“ leidėjas, steigėjas, direktorius-vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Kaip visi žino, „Trakų žemė“ kiekviename numeryje skiria dėmesio ne tik rajono politiniam, bet ir kultūriniam gyvenimui – pristato vykstančius renginius, spektaklius, organizuojamas parodas. Tad buvo malonu, kad Trakų kultūros rūmai taip pat neužmiršo rajoninės spaudos jubiliejaus – atvažiavusios direktoriaus pavaduotojos Indrė Jankūnaitė-Mateuss ir Meida Vitovičiūtė-Mikučionienė bei renginių organizatorė Viktorija Šamatovičienė linkėjo rajoninei spaudai gyvuoti ilgus dešimtmečius ir toliau dviem įstaigoms gražiai bendradarbiauti.

Trakų kultūros rūmų direktoriaus pavaduotojos Indrė Mateuss (antra iš kairės) ir Meida Mikučionienė bei renginių organizatorė Viktorija Šamatovičienė (pirma iš kairės) laikraščio jubiliejaus proga įsiamžino bendroje nuotraukoje su „Trakų žemės“ leidėju, steigėju, direktoriumi-vyr. redaktoriumi Juozu Vercinkevičiumi ir redaktore Jolanta Zakarevičiūte

Redakcijos kūrybiškumu, žingeidumu ir darbštumu žavėjosi atvykęs ilgametis bičiulis, Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius Juozas Norinkevičius, atvežęs skanios rūkytos žuvies ir gražių linkėjimų.

Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius Juozas Norinkevičius (dešinėje) laikraščio „Trakų žemė“ kolektyvui 30-mečio proga įteikė skanių dovanų

Trakų rajono savivaldybės tarybos narė, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė dr. Asta Kandratavičienė laikraščio kolektyvui ir bendradarbiams palinkėjo toliau taip mylėti savo veiklą ir tęsti savo darbus.
Taip pat sulaukėme nemažai sveikinimo pranešimų. 30-mečio proga mums visakeriopos sėkmės linkėjo Trakų krašto ir amatų asociacijos pirmininkė Dominyka Semionovė, UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ direktorė Adelė Gedminienė, teisininkė Danutė Vipartienė, bičiuliai Saulė Lementauskienė, Skaidrė Kudrevičiūtė-Česonienė, Aušra Virvičienė, Jevgenijus Zareckis, Rūta Suchodolskytė, Pranas Surintas, Marilė Budrytė, Marius Deksnys, Jonas Aleksa, Petras Sabaitis, Česlava Tvardauskienė, Gintaras Songaila, Rasuolė Vaškevičienė, Povilas Virvičius, Ona Kristapavičienė, Česlovas Skaržinskas, Darius Banelis, Janina Stasiūnaitė, Romaldas Tamašauskas, Irma Randakevičienė, Elena Žilinskienė. Dėkojame visiems už šiltus žodžius redakcijos kolektyvui ir bendradarbiams. Pažadame, kad ir toliau stengsimės kuo plačiau nušviesti Trakų rajono politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
Taip pat norime priminti, kad „Trakų žemė“ yra ne viena. Po tuo pačiu stogu yra įsikūrusi nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redakcija ir žurnalistai talkina vieni kitiems. Kitais metais „Vorutos“ kolektyvas irgi minės savo veiklos 30-metį.

Dėkojame

Laikraštis be skaitytojų ir prenumeratorių negali egzistuoti. Jau keleri metai, kaip mūsų laikraščio tiražas yra 2 000 egz. Įdomu tai, kad nuo 2010 m. spalvotas laikraštis yra spausdinamas Lenkijoje, prie Balstogės esančioje spaustuvėje. Ir ne tik mes… Ten yra spausdinama daug Lietuvos laikraščių. Pigiau… Negalime spausdinti šešiolikos puslapių, nes tam reikalingos papildomos lėšos, kurių mes nesurenkame. Pagrindinis mūsų pajamų šaltinis yra skelbimai, reklama, užsakomieji straipsniai. Be jų negalėtume…
Šiuo metu redakcijoje dirba penki etatiniai darbuotojai. Žinoma, mums trūksta prenumeratorių. Tačiau mūsų svarbiausias tikslas – apimti visus Trakų rajono savivaldybės gyventojus ir tai galime padaryti platindami laikraštį per bažnyčias, socialines įstaigas, kt. įstaigas, kurioms reikalinga informacija. Kai kurios organizacijos, pvz., Čižiūnų socialinių paslaugų centras, Trakų globos ir socialinių paslaugų centras, Trakų r. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pačios atvažiuoja pasiimti laikraščių, tuo sutaupydamas mūsų lėšas ir laiką.
Ypač dėkojame ir platintojams, kurie laikraštį „Trakų žemė“ platina po visą rajoną. Šiandien šios šventės proga norime padėkoti šiems mūsų laikraščio platintojams: Renatai Antonevič, Aleksėjui Cvėtkovui, Marytei Dargienei, Antanui Ikasalai, Elvyrai Jankauskienei, Aldonai Jarukienei, Halinai Jepifanovai, Algirdui Kairiui, Janinai Kasparavičienei, Kęstučiui Kasparavičiui, Joanai Katinienei, Birutei Kavoliūnienei, Evelinai Kislych-Šochienei, Marytei Morkūnienei, Kęstučiui Petkūnui, Jonui Počepavičiui, Nikolajui Podlipajevui, Romualdui Tinfavičiui, Arvydui Zurliui, Vytautui Žemaičiui.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,
Irma STADALNYKAITĖ,
Autorių nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite