Seimo nario Kęstučio Vilkausko veiklos ataskaita 2021

Parašyta: 2021-12-17 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Trakai |

Gerbiami Trakų ir Vievio krašto žmonės,

Rūpintis Jumis, atstovauti Seime Jūsų interesus ir tęsti pradėtus darbus, bendraujant su Jumis ir dalykiškai bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis yra svarbiausi mano rinkiminiai įsipareigojimai.

Tik atvirai ir nuoširdžiai bendraudami ir diskutuodami, kartu ieškodami geriausių sprendimų, pasieksime, kad Trakų ir Vievio kraštai bei visa Lietuva kasdien gražėtų. Tegul ne viskas pavyksta iš karto, tegul pokyčiai vyks ir pažanga ateis po truputį, bet už tat nuosekliai, užtikrintai ir ilgam.

Dėkoju Jums už pasitikėjimą ir geranoriškumą.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas

Svarbiausi darbai

Išsiaiškinta, kad Trakų rajono savivaldybės gyventojai už šildymą mokėjo daugiau nei turėjo mokėti

Ypatingą dėmesį skyriau klausimui dėl Trakų rajono savivaldybės gyventojams tiekiamos šilumos kainų. Po mano kreipimosi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, ši nustatė, kad „Trakų energijos“ paslaugų vartotojai už šildymą mokėjo daugiau, nei turėjo mokėti. Taip buvo nutraukta šešerius metus trukusi „kova“ dėl šilumos kainų ir peržiūrėti šilumos įkainiai.

Vyriausybė pritarė tam, kad Trakai įgautų Lietuvos istorinės sostinės teritorijos statusą

Seimo Kultūros komitete buvo pritarta mano iniciatyvai, kad istorinės sostinės teritorijos statusas būtų suteiktas Trakams, Seniesiems Trakams, Kernavei su Kernavės archeologine vietove, taip pat po diskusijų Seimo Kultūros komitete – Vilniaus bei Kauno senamiesčiams. Seimo Kultūros komitetas kreipėsi išvados į šalies Vyriausybę ir gavo jos pritarimą. Istorinės sostinės teritorijos statuso suteikimas Trakams, Seniesiems Trakams ir kitoms minėtoms gyvenamosioms vietovėms leistų ateities kartoms ne tik išsaugoti, bet ir įveiklinti šį unikalų Lietuvos kultūros paveldą ir gamtą. O tai reikštų, kad kultūros paveldo ir gamtos objektai būtų dar geriau pritaikyti lankymui ir taptų dar patrauklesni Lietuvos gyventojams bei užsienio turistams.

Mano iniciatyva įkurta Seimo laikinoji Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupė, į kurios veiklą įsitraukė tiek Seimo nariai, tiek nevyriausybinės organizacijos bei piliečiai

Nuo pat kadencijos pradžios vienu iš svarbiausių savo darbų laikiau  inicijuoti Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės įsteigimą Seime. Džiaugiuosi, kad Seimas pritarė mano iniciatyvai, o kolegos Seime man patikėjo vadovauti šiai grupei. Grupės posėdžiai vyksta kas dvi savaitės, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su pilietiškai aktyvių žmonių į(si)traukimu, tvarkant valstybės ir vietos reikalus įvairiomis tiesioginės demokratijos formomis, taip pat siekiant išsiaiškinti priežastis, kodėl skiriasi gyventojų įsitraukimas į vietos reikalų tvarkymą kaime ir mieste, kiek tai priklauso nuo vietos valdžios institucijų, seniūnų, bendruomeninių organizacijų, seniūnaičių ar pačių gyventojų.

Seimo 2021 metų pavasario sesijos ir rudens sesijų metu įvyko dešimt minėtos Seimo laikinosios grupės posėdžių. 2021 metų gruodžio mėnesį suorganizuota konferencija: Visuomenės pilietinis aktyvumas: kiek tai priklauso nuo investicijų į žmogų?“. Konferencijos įrašą ir kitus grupės posėdžius galima stebėti Seimo Atviras Seimas Youtube paskyroje.

Veikla įstatymų leidyboje

Kartu su kitais kolegomis iš Seimo Lietuvos socialdemokratų frakcijos pateikiau Seimui svarstyti 52 įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, taip pat 39 pasiūlymus įstatymų ir kitų teisės aktų projektams.

Svarbiausi mano inicijuoti 2021 metais įstatymų projektai:

LSDP Trakų skyriaus nariai su svečiais, nuotrauka iš asmeninio archyvo

                      Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo projektas, kurio tikslas – sukurti teisines prielaidas tam, kad nustatytus reikalavimus atitinkančioms gyvenamosioms vietovėms ar gyvenamųjų vietovių teritorijų dalims būtų suteiktas Lietuvos istorinės sostinės teritorijos statusas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektai kurių siekiai:

– didinti seniūnijų veiklos ir finansinį savarankiškumą;

– panaikinti kadencijas seniūnams savivaldybės administracijos filialo vadovams;

– sukurti teisines prielaidas savivaldybėms efektyviai taikyti praktikoje dalyvaujamojo biudžeto priemonę ir tokiu būdu motyvuoti savivaldybių gyventojus aktyviau dalyvauti tvarkant vietos reikalus;

– sudaryti teisines prielaidas savivaldybių valdomų vietinės reikšmės kelių, kuriais įvažiuojama į miško kelius, tiesimui, tvarkymui ir priežiūrai, finansavimui, skiriant tam reikalingas lėšas iš valstybės biudžeto.

Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir įstatymo papildymo įstatymo projektai, kurių tikslas:

– kad karjeros valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje pirmą kartą gautų kvalifikuotą mentoriaus pagalbą ir kad jo kvalifikacijos tobulinimas taptų nuolatiniu;

– kad karjeros valstybės tarnautojams, kuriems sukako 65 metai, pratęsti valstybės tarnybą (dar vieneriems metams), jeigu yra tenkinami įstatymu nustatyti reikalavimai.

Kultūra – neatsiejama mano asmenybės dalis

Dar kandidatuodamas į Seimą savo programoje oficialiai skelbiau, kad Seime planuoju dirbti Kultūros komitete, nes esu neatsiejamas nuo kultūros žmogus.  Ilgą laiką vaidinau Trakų Karališkajame teatre, vedžiau bendruomeninius ir kitus renginius, mano iniciatyva buvo įgyvendintas Trakai Kalėdų senelio sostinė ir kiti projektai, šoku suaugusiųjų šokių kolektyve „Lendvarė“, kuriu eiles.

Mano penkiasdešimtmetį prisiminus, nuotrauka iš asmeninio archyvo

Mėgėjų teatrų festivalis, nuotrauka iš asmeninio archyvo

Veikla komitetuose ir komisijose

Šioje kadencijoje pasirinkau veiklą vykdyti Seimo Kultūros komitete. 2021  metais Seimo Kultūros komitetas aktyviai dirbo. Būdamas šiame Seimo komitete ne tik inicijavau, kad istorinės sostinės teritorijos statusas būtų suteiktas Trakams, Seniesiems Trakams, bet ir kad 2022 metai būtų paskelbti Karaimų metais.  Visa tai dariau vardan unikalaus mūsų Trakų krašto ir jo žmonių.

Išvažiuojamasis Kultūros komiteto posėdis. Kaunas – Europos kultūros sostinė. Nuotrauka L. Navickienės

Taip pat esu Seimo Ateities komiteto, Seimo Kriminalinės žvalgybos ir parlamentinės kontrolės komisijos, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys.

Kitos parlamentinės grupės

Esu  devynių tarpparlamentinių grupių narys. Aktyviai dalyvauju šių grupių veikloje.

Taip pat esu laikinųjų – Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos paramos, Lietuvos kariuomenės veteranų rėmimo, Etno bičiulių, Aplinkosaugos entuziastų, Už gyvūnų gerovę ir apsaugą, Seimo irklavimo klubo grupių narys.

Tarpparlamentiniai susitikimai

  • 2021 metų gruodį vyko Lietuvos – Lenkijos – Ukrainos tarpparlamentinės asamblėjos susitikimas, kurio metu aptarėme šiuo metu tiek mūsų regionui, tiek visai Europos Sąjungai aktualiausius klausimus, migracijos grėsmes.

Lietuvos – Lenkijos – Ukrainos tarpparlamentinės asamblėjos susitikimas, Nuotrauka iš Seimo archyvo, O. Posaškovos

  • 2021 metų rugsėjo mėnesį organizuotas pirmasis Lietuvos istorijoje Seimo delegacijos vizitas į Serbijos Respublikos parlamentą. Aptarėme Serbijos ir Kosovo santykius, Kinijos veikimą šioje šalyje, kitas aktualijas.

Pirmasis Lietuvos istorijoje Seimo delegacijos vizitas į Serbijos Respublikos parlamentą, Lietuvos – Lenkijos – Ukrainos tarpparlamentinės asamblėjos susitikimas. Nuotrauka iš Seimo archyvo

Susitikimai su gyventojais ir bendruomenėmis

Nepaisant šalyje vyraujančios pandemijos, Jūsų problemoms ir rūpesčiams nuolat skyriau daug dėmesio ir laiko. Pandemijai pakoregavus planus, tiesioginius susitikimus su Jumis papildė virtualūs susitikimai, telefoniniai pokalbiai. Džiaugiuosi, kad ne vieną Trakų, Vievio ir kitų aplinkinių rajonų gyventojų, savo rinkėjų, problemą perdaviau nagrinėti atsakingoms institucijoms. Džiaugiuosi, kad kai kurias jų pavyko sėkmingai išspręsti.

Vasaros laikotarpiu atlaisvėjus karantino suvaržymams labai džiaugiausi Jūsų kvietimais į bendruomenių renginius ir susitikimais su Jumis. Šiuo laikotarpiu dalyvavau įvairiuose renginiuose, susitikimuose su gyventojais, valstybės institucijų vadovais. Tokių renginių, susitikimų įvyko daugiau nei 100.

Susitikimas su gyventojais

Mano ir Trakų muziejaus organizuoto piešinių konkurso ,,Tu tiek mums davei milžinų“ dalyviais, nuotrauka iš asmeninio archyvo

Susitikimas su Trakų rajono policijos komisaru Sigitu Šemiu

Susitikimas su kariais savanoriais

Dalyvavimas akcijoje ,,Būk pirmokas“

Dalyvavimas Žolinės atlaiduose

Bendraukime!

Maloniai kviečiu ir toliau betarpiškai su manimi bendrauti:

 +370 698 42754

facebook.com/kestutis.vilkauskas

 

Gyventojus priimu iš anksto sutartu laiku (atsižvelgiant į karantino ribojimus):

Trakuose, Vytauto g. 33, Trakų rajono savivaldybėje.  Pirmadienį 10:00 – 12:00 val.

Vievyje,   Trakų g. 7, Vievio bendruomenės centre. Pirmadienį 14:00 -16:00 val.

Komanda, kuri kartu su manimi pasiruošusi Jums padėti:

Padėjėja/patarėja Giedrė Žuromskienė: 861220922, giedre.zuromskiene@lrs.lt

Patarėja Rasa Čirienė:  rasa.ciriene@lrs.lt

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite