Senųjų Trakų Dievo Motina sugrįžo į gimtuosius namus

Parašyta: 2019-03-26 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos |

Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo kopija, dail. Svajūnas Armonas

Kovo 16 d., šeštadienis, buvo reikšmingas visai Senųjų Trakų bendruomenei, ir ne tik. Tądien Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne buvo pašventinta Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo viena iš dviejų kopijų. Pirmoji kopija yra saugoma Užutrakio dvaro rūmuose, ji buvo pašventinta pernai metų gruodį.

 

Šv. Mišios Senųjų Trakų bažnyčioje

 

Šeštadienį Senųjų Trakų kaimo tikintieji ir svečiai iš Trakų rajono ir kitų Lietuvos vietovių atvyko į Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčią, kur Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas, aptarnaujantis ir Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto parapiją, vadovauti Eucharistijai paprašė kardinolo Audrio Juozo Bačkio, kuris yra daug nusipelnęs Vytauto Didžiojo gimtinei. 2007 m. rudenį Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pakvietė į Lietuvą Šv. Jono apaštalines seseris. Kol Senųjų Trakų vienuolyno pastatas buvo restauruojamas, trejus metus vienuolės gyveno Vilniuje. Kardinolo
A. J. Bačkio pastangomis Vilniaus kurija skyrė beveik 10 mln. litų vienuolynui restauruoti. Kovo 16-osios dieną pamaldu metu tiek kleb. dek. J. Varaneckas, tiek Šv. Jono apaštalines seserys dėkojo J. E. kardinolui.

Sakydamas pamokslą kard. Audrys Juozas Bačkis tikintiesiems priminė, kad mes visi esame Dievo tauta, jis yra mūsų visų Dievas. „Kai archangelas Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji pagimdys Dievo Sūnų – tikrą žmogų ir tikrą Dievą, ji pakluso Dievo valiai. Tai yra paklusnumo Dievo valiai pavyzdys. Tai mums taip pat primena, kad mes visi pasaulyje turime savo misiją, savo pašaukimą. Popiežius Pranciškus mums sako, kad kiekvienas turime eiti šventumo keliu: ar šeimos, ar pašvęstojo gyvenime. Reikia įsiklausyti į Dievą ir išgirsti, ką Jis nori iš tavęs.

Šv. Mišias aukoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis (kairėje) ir Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas, aptarnaujantis ir Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto parapiją

Senuose Trakuose įsikūrė Šv. Jono apaštalines seserys – jos išgirdo Dievo balsą ir atsakė Jam. Ir šiandien, tardamos Dievui „taip“, jos eina pašaukimo keliu. Seserys kasdien meldžiasi Viešpačiui, neša Jam savo maldas, savo aukas už pasaulio išganymą.“

Po pamaldų Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič ir kaimo bendruomenės pirmininkė Zofija Abucevič padėkojo garbingajam svečiui už apsilankymą ir įteikė gėlių.

 

Pašventinimas

 

Pasibaigus pamaldoms Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčioje visi susirinko Senųjų Trakų vienuolyne. Renginį vedė vienuolyno priorė ses. Monika, padėkojo kardinolui Bačkiui už jo globą vienuolynui. Simboliškai, kaip 2010 m. kardinolas pašventino Senųjų Trakų vienuolyną po restauracijos, taip dabar jis pašventino ir Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo antrąją kopiją. Po to savo žodį tarė Trakų nacio­nalinio istorinio parko direktorius Gintaras Abaravičius, kuris susirinkusiesiems priminė ilgą ir garbingą šios vietos, kurią Vytautas Didysis paaukojo Katalikų bažnyčiai, istoriją. Kaip teigė  G. Abaravičius, Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo istorija yra įdomi ir konkuruoja su Naujųjų Trakų Dievo Motina. Viena legenda byloja, kad 1429 m. Lucko pilyje vokiečių imperatorius Zigmundas, aptariant Vytauto karūnacijos reikalus, padovanojo didžiajam kunigaikščiui Dievo Motinos paveikslą. Kita legenda teigia, kad Vytautas Didysis gavo šį paveikslą iš Bizantijos imperatoriaus Emanuelio II Paleologo. 1845 m. carinė valdžia uždarė vienuolyną, vienuoliai tuo metu persikėlė į Nesvyžių. Išvykdamas iš Senųjų Trakų paskutinis benediktinų abatas pasiėmęs paveikslą su savimi, vėliau kūrinys pateko į Vilniaus kapitulą ir 1859 m. pakabintas Vilniaus katedroje, kairiosios navos gale, prie paminklinės lentos Vytautui Didžiajam, kur ir dabar yra. Šiandien šio paveikslo kopija sugrįžo į savo namus.

Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Gintaras Abaravičius ir auksuotoja Audronė Čyžienė bei Rokas Lukoševičius (kairėje), perskaitęs savo kūrybos eilėraštį „Dievo širdis“

Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo su rėmais dvi kopijos buvo sukurtos žymint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį verslininkų Žydrės ir Skirmanto Skrinskų šeimos iniciatyva ir lėšomis. Kaip sakė S. Skrinskas, jį įkvėpė istoriko prof. Edvardo Gudavičiaus išsakyta mintis, kad istorija ir kultūra išliks, jei juos rems Lietuvos verslas. Taip pat Skirmantas padėkojo visiems, kurie jam padėjo įgyvendinti šią idėją. Už gražią iniciatyvą verslininką pasveikino Senųjų Trakų seniūnė A. Ingelevič ir bendruomenės pirmininkė Z. Abucevič, o karaimikos tyrinėtojas Romualdas Tinfavičius įteikė jam savo žmonos a. a. Julijos Tinfavičienės eilėraščių ir prozos knygą „Saulė nusileido už Trakų pilies“. S. Skrinskas buvo vienas iš knygos rėmėjų.

Ypatingame renginyje dalyvavo (iš dešinės) Skirmantas ir Žydrė Skrinskai, Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas

Maestro Donatas Katkus

Apie Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslą ir jo dvi kopijas kalbėjo jų dailininkas Svajūnas Armonas, kuris pasakojo, kaip vyko kūrybos procesas, padėkojęs už pagalbą ir salėje buvusiai auksuotojai Audronei Čižienei ir kt. prisidėjusiems. Gaila, kad renginyje negalėjo dalyvauti drožėjas, skulptorius Virginijus Stančikas.

Šią ypatingą dieną, kai Senųjų Trakų Marija grįžo į gimtuosius namus, džiaugėsi ir kiti atvykę svečiai: Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas, Tiltų kaimo ūkininkė Laimutė Kamaitienė (šia proga vienuolėms įteikė gėlių ir pakvietė susirinkusiuosius palaiminti mylimas seseris), istorijos tyrinėtojas Antanas Žilėnas, maestro Donatas Katkus ir kt. Tikinčiuosius savo muzika džiugino Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro nariai, o „Odę džiaugsmui“ atliko Marijos ir Valdemaro Suščinskų dukra Gabija su savo mokytoja Ugne. Visų širdis palietė Roko Lukoševičiaus eilėraštis „Dievo širdis“, kurį vaikinas pats sukūrė prieš dvejus metus.

Tiltų bendruomenės pirmininkė Laimutė Kamaitienė pasveikino Senųjų Trakų vienuoles

Pasibaigus renginiui visi galėjo pasigrožėti ne tik Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo kopija, bet taip pat pasidžiaugti ir Svajūno Armono meno darbų paroda, kuri vienuolyne veiks mėnesį. Dar pabūti bendrystėje visus kvietė antrajame vienuolyno aukšte paruošta agapė.

 

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Autorės nuotr.

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite