Skelbiamas vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas

Parašyta: 2023-04-14 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. P2E-310 paskelbė Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursą.

Konkurso paraiškų teikimo laikas iki 2023 m. gegužės 12 d.

Konkurse gali dalyvauti:

Savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros, sporto įstaigos, laisvieji mokytojai, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla.

Programų teikėjai turi užpildyti Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos formą (Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo 1 priedas).

Užpildyta paraiška teikiama 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius turi būti įrištas arba įsegtas, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos, organizacijos antspaudu voką ir su lydimuoju raštu registruota savivaldybės priimamajame. Kitas egzempliorius PDF formatu (su Programos teikėjo parašu ir organizacijos antspaudu) teikiamas el. paštu natalija.sidlauskiene@trakai.lt.

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

 • Programos teikėjo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija (savivaldybės švietimo įstaigoms pažymėjimo pridėti nereikia);
 • Programos teikėjo įstatų (nuostatų) kopija (savivaldybės švietimo įstaigoms nuostatų pridėti nereikia);
 • Programos vadovo/vykdytojo dokumentų, įrodančių pedagoginės kvalifikacijos turėjimą, kopijos;
 • Higienos pasas (stacionarioms vaikų vasaros poilsio stovykloms);
 • Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodantys dokumentai (sutartis/ raštas);
 • Kitus finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai;
 • Laisvojo mokytojo verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija.

Prioritetai teikiami programoms:

 • skatinančioms vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvą;
 • aktyvia veikla užimančioms daugiau vaikų;
 • numatančioms bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis;
 • numatančioms ilgesnės nei 5 dienų trukmės veiklą;
 • tęstinėms;
 • turinčioms kitų finansavimo šaltinių;
 • numatančioms užimti globojamus, socialinės rizikos šeimų, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius vaikus;
 • į kurių veiklas integruojamos alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos temos;
 • numatančioms veiklas liepos–rugpjūčio mėnesiais;
 • numatančioms techninės kūrybos, technologijų, medijų, gamtos mokslų, ekologijos, tyrimų ir eksperimentines

Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso dokumentus rasite interneto svetainėje www.trakai.lt, Naujienų skiltyje, rašinyje „Skelbiamas vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas“.

Informaciją apie konkursą teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Šidlauskienė, tel. (8 600) 35 093, el. p. natalija.sidlauskiene@trakai.lt)

Švietimo ir sporto skyriaus informacija


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite