Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Parašyta: 2023-08-06 | Kategorija: Bažnyčia, Kvietimai, Naujienos, Renginiai, Trakai |

2023 m. rugpjūčio 14 – 22 d.

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis.

1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d.– Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Plačiau internete: www.pivasiunai.lt

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

Rugpjūčio 14 d., pirmadienisAtlaidų išvakarės. Jaunimo  vakaras.

Šv. Mišios 18 val.. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., antradienis ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ)

Dėkojame Dievui už Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, gyvenimą ir tarnystę, minint gimimo 150 metų sukaktį

Tarnauja Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų kunigai

12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje

Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras

Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis – Kunigų ir vienuolių diena. Tarnauja Merkinės dekanato kunigai

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienisCaritas diena. Tarnauja Kaišiadorių dekanato kunigai

Rugpjūčio 18 d., penktadienis Tikybos mokytojų, katechetų ir  pedagogų diena. Tarnauja Širvintų dekanato kunigai

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis – Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. Tarnauja Alytaus dekanato kunigai.

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis –    Šeimų diena. Tarnauja Elektrėnų dekanato kunigai

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis – Dievo Gailestingumo diena. Tarnauja Birštono dekanato kunigai

Rugpjūčio 22 d., antradienis  ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS. Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. Tarnauja Molėtų dekanato kunigai

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:         

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30  val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 9 – 19.30 val.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:

  • būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,
  • dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją,
  • pasimelsti Šv. Tėvo intencija,
  • sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

(plg. Prot. Nr. 70/15/I)

Roma, Apaštalinės Penitenciarijos rūmai, 2015 Viešpaties Įsikūnijimo metų balandžio mėnesio 21 diena


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite