Švč. Sakramento adoracija Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

Parašyta: 2021-05-31 | Kategorija: Naujienos, Onuškis, Trakai |

Gegužės 18 d. Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Buvo iškilmingai paminėtos Popiežiaus, vėliau šventojo Jono Pauliaus II 101-osios gimimo metinės. Švč. Sakramentas – tai tikras Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Šv. Mišiose per perkeitimą kunigui tariant Kristaus žodžius: „Tai yra mano Kūnas. Tai yra mano Kraujas“, duona ant altoriaus tampa Jėzaus Kūnu ir vynas Jėzaus Krauju. Ne per šv. Mišias Švč. Sakramentas išstatomas monstrancijoje ir adoruojamas Kristus, esantis konsekruotoje duonoje. Adoracijos metu buvo kviečiama kalbėtis su Viešpačiu Jėzumi ir melsti Kaišiadorių vyskupijos jaunimo globėjo Jono Pauliaus II užtarimo. Kaišiadorių vyskupas J. E. Jonas Ivanauskas ragino jaunimą ir tikinčiuosius melstis už šeimas, kuriose esame gimę, už šeimas, kurios bus sukurtos, – už visas Lietuvos šeimas. Adoracijos iškilmėse dalyvavo Onuškio ir Žilinų parapijos tikintieji, jaunimas. Šią dieną  į adoraciją jungėsi jaunuoliai iš dvylikos Kaišiadorių vyskupijos parapijų.

Šv. Mišias aukojo (iš kairės) Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonas Juozas Bakšys, Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius, Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Žydrius Kuzinas. Onuškio bažnyčioje susirinkę tikintieji galėjo pamatyti Popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslą, kuris atkeliavo iš Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos

Po Švč. Sakramento adoracijos prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius, Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Žydrius Kuzinas, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonas Juozas Bakšys. Pamaldose giedojo Onuškio parapijos ir Onuškio Donato Malinausko gimnazijos choras, vadovaujamas Gražinos Kulbickienės.

Popiežių Joną Paulių II, kurį pažinome, su kuriuo augo mūsų tikėjimas, galėjome pamatyti paveiksle, kuris atkeliavo iš Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos. Jai  šį paveikslą padovanojo ilgametis Popiežiaus asmeninis sekretorius kardinolas Stanislavas Dzivišas. Ant altoriaus taip pat buvo šio kardinolo parapijai dovanota relikvija – šv. Jono Pauliaus II kraujas. Ji primena šventojo buvimą su mumis dvasiniu būdu.

,,Per gimtadienius bandome pagerbti jubiliatą, kad patirtume dvasinę bendrystę su tuo, kurio gimtadienį švenčiame, prisiminti jį, jo gyvenimą. Per Popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo dieną turime dėkoti už tas malones, kurias jis gavo iš Viešpaties rankų, – šv. Mišių homiliją pradėjo Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Žydrius Kuzinas. – Jonas Paulius II (Karolis Juzefas Voityla) – ypatingas žmogus. Apie jį  parašytos knygos, sukurti filmai neišsemia šios asmenybės. Kas svarbiausia buvo Popiežiaus gyvenime? Dievo Motina – ramstis nuo kūdikystės.  Jo mama pavedė būsimą šventąjį Dievo Motinos globai. Ne veltui savo tarnystės šūkiu šv. Jonas Paulius II pasirinko  šūkį: „Totus Tuus!“ (liet. „Visas Tavo, Marija!“). Šventoji Dvasia, kurios veikimui Popiežius atsidavė, įsiklausydavo, kai reikėjo  priimti svarbius sprendimus, atlaikyti puolimus. Šv. Jonas Paulius II – jaunimo globėjas. Jis visada beatodairiškai mylėjo jaunimą, rūpinosi, padėjo, tikėjo  kad jauni žmonės yra pasaulio ir Bažnyčios viltis. Susitikimai su jaunimu buvo labai svarbūs Popiežiui, todėl jis įsteigė ir globojo Pasaulio jaunimo dienas. Aiškindamas tikėjimo tiesas, drąsiai diskutuodamas įvairiais klausimais, sportuodamas, stovyklaudamas, kalbėdamas apie jų problemas, padrąsindamas, šv. Jonas Paulius II mokė jaunus žmones būti drąsiais, klausiančiais, mylinčiais, patiriančiais džiaugsmą būti su Dievu. Šiandien galime ir turime dėkoti Viešpačiui už malonės ženklą, už šventąjį, kuris su mumis, kuris liudijo meilę žmogui, ištvėrė daug negandų, bet išsaugojo žmogiškumą.“

Meldėmės šv. Jono Pauliaus II litaniją. Kiekvienas jos kreipinys primena mums šventąjį, koks jis buvo, yra ir bus: krikščionių ir visos žmonijos stiprintojas, tikėjimo, vilties ir meilės liudytojas, krikščioniškų šeimų globėjas, jaunimo draugas ir auklėtojas, nurodantis kelią klystantiems, atleidžiantis skriaudėjams ir t. t.

Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius dėkojo visiems, kurie jungėsi maldoje ir prašė šv. Jono Pauliaus II, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo globėjo, užtarimo, kad jis ir toliau globotų, įkvėptų, drąsintų jaunimą atrasti Dievą savo gyvenime, nes jis kūrė suprantamą Bažnyčią mums visiems ir iki paskutinės gyvenimo akimirkos meldėsi už mus visus.

Rima BLIKERTIENĖ,

Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorė

Jono Aleksos nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite