Švietimo įstaigų tinklo pertvarka nėra ,,išpuolis“ prieš mokyklas, o ilgus metus nespręstų problemų pasekmė

Parašyta: 2022-09-23 | Kategorija: Mokyklos, Savivaldybė, Trakai |

Jau nuo 2021 m. gruodžio mėnesio, kai LR Vyriausybė patvirtino Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, su iššūkiais susidūrė savivaldybės, kuriose daugelį metų buvo atidėliojamos būtinos švietimo įstaigų tinklo permainos. Tame tarpe ir Trakų rajono savivaldybė, kurioje per pastaruosius septynerius metus savivaldybės švietimo įstaigų tinklas visiškai nebuvo tvarkomas, nepaisant ženkliai mažėjančio gimstamumo ir, atitinkamai, mokinių skaičiaus.

Trakų rajono mokyklų tinklas daugelį metų atrodė keistai. Iš 16 rajone veikiančių mokyklų net 11 turi gimnazijos statusą, iš kurių ne viena jau nebesuformavo pilnos klasės. Kai kuriose mokyklose klases sudarydavo vos 4–5 mokiniai, valstybinių egzaminų rezultatai negerėjo. Trakų rajono švietimo tinklas ne tik kad nebuvo neefektyvus, bet ir brangus – jam išlaikyti kasmet iš savivaldybės biudžeto skiriama daugiau nei pusė milijono eurų. Savivaldybė neturėjo net patvirtinto 2021–2024 metams bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano, dėl ko negalėjo pretenduoti dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamos ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos pirmajame etape ir gauti finansavimą investicijoms į švietimo įstaigas.

Vykdyti mokyklų pertvarką savivaldybes skatino Vyriausybė. Pagal jos planą mažos mokyklos turėjo tapti didesnių padaliniais, nebeliko jungtinių klasių vyresniems vaikams, drauge galima jungti ne daugiau dviejų pradinukų klasių.

Prieš priimant jautrius mokyklų bendruomenėms sprendimus savivaldybės vadovai ne tik diskutavo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl papildomų išlygų atsižvelgiant į daugiakultūrio rajono specifiką, bet ir susitiko su mokyklų, kurioms pakeitimai aktualiausi, bendruomenėmis.

Š. m. vasario-kovo mėnesiais savivaldybė inicijavo susitikimus su Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos (lenkų mokomoji kalba), Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos (lietuvių mokomoji kalba), Paluknio „Medeinos“ gimnazijos (lietuvių mokomoji kalba), Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos (lenkų mokomoji kalba) bei Onuškio Donato Malinausko gimnazijos (lietuvių mokomoji kalba) bendruomenėmis. Savivaldybė pristatė viziją bei kvietė švietimo įstaigų bendruomenes teikti realius pasiūlymus pagal LR Vyriausybės priimtas tinklo kūrimo taisykles.

Nesulaukus pasiūlymų, savivaldybė pagal savo kompetenciją bei bendradarbiaujant su LR ŠMSM parengė optimaliausią, perspektyvinį Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrąjį planą, kurį š. m. kovo 31 d. patvirtino savivaldybės taryba. Sprendimas buvo apskųstas teismui ir šiuo metu yra sustabdytas.

Kokius tinklo sprendimo būdus siūlė savivaldybė?

Pagal maksimaliai skirtingų bendruomenių interesus atliepiantį savivaldybės planą dalis gimnazijų taptų progimnazijomis, pagrindinėmis mokyklomis arba gimnazijų skyriais. Jaunesni mokinukai administracinio pokyčio nepajustų, o vyresni į gimnazijos statusą išlaikiusias mokyklas būtų patogiai pavežami.

Kitų gimnazijų skyriais taptų šiuo metu mažiausiai mokinių turinčios įstaigos. Prie didesnių lenkiškų gimnazijų būtų prijungtos Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla ir Paluknio Longino Komolovskio gimnazija. Tai ne tik leistų sumažinti išlaidas, bet ir padidėjus moksleivių skaičiui pagelbėtų pastiprinti ir išlaikyti stambesnes gimnazijas su lenkų mokomąja kalba ir kultūrinį identitetą ateityje.

Suprantama, kad kiekviena pertvarka sulaukia pasipriešinimo ir tai, kad Trakuose nebeveikiančio modelio atsisakyti nenorima, tačiau pripažinti pokyčių poreikį ir dėl prastų rezultatų, ir dėl mažo mokinių skaičiaus, mokyklų vadovai ir pedagogai nenorėjo. Tinklo tvarkymo procesą apsunkina vietos politikų pasipriešinimas dėl į pertvarką patenkančių tautinių mažumų mokyklų, nors ji tiesiogiai palietė ir lietuviškas mokyklas. Kyla priekaištai dėl tautinių mažumų diskriminavimo, tačiau Trakų rajono savivaldybė siekia išlaikyti lygybės principą – pagal galimybes remia ir investuoja į visas mokyklas vienodai.  Kaip tik šiemet iš savivaldybės biudžeto skirtas didžiulis, milijono eurų finansavimas Trakų gimnazijos (lenkų mokomoji kalba) remonto darbams.

Kokias pasekmes mokiniams sukėlė tarybos sprendimo sustabdymas?

Tarybos sprendimo sustabdymas neužtikrino politikų siekiamos mokinių gerovės, kadangi šiandieniniais mokinių registro duomenimis pagal LR Vyriausybės nutarimu nustatytą mokinių skaičių, Trakų rajono  Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje negali būti formuojamos 11 ir 12 klasės, todėl III gimnazijos ir IV gimnazijos klasių mokiniai nepriskirti klasėms ir yra neregistruoti jokioje švietimo įstaigoje. Juridiškai mokiniai lanko mokyklą, kuriai faktiškai nėra suteikta teisė ugdyti pagal vidurinio ugdymo programą, neužtikrinant jų saugumo bei galimybės gauti brandos atestatą.

Siūlymai spręsti susiklosčiusią situaciją buvo net keli: svarstyti galimybę vaikams mokytis arčiau gyvenamosios vietos, pakankamą mokinių skaičių turinčioje Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje, kurioje būtų sudarytos sąlygos mokytis gimtosios kalbos arba, suderinus su ŠMSM, registruoti mokinius artimiausioje Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje ir užtikrinti mokymąsi Paluknyje. Nors tai sudarytų papildomus finansavimo kaštus, savivaldybė prisiimtų atsakomybę ir finansuotų nepilnas klases.

Svarbu paminėti, kad mokiniai nepajustų pokyčių ir nepatirtų streso, kadangi registruojant mokinius Lentvario gimnazijoje būtų užtikrinta galimybė mokytis Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos patalpose, su savo mokytojais, kurie atitinkamai būtų įdarbinti Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje. Pasirinkusiems mokytis Lentvaryje gimnazistams savivaldybė organizuotų patogų pavežėjimą.

Su analogiška situacija susidūrė ir Onuškio Donato Malinausko gimnazija, kurioje taipogi, nepaisant sustabdyto tinklo pertvarkos plano, neformuojamos III ir IV gimnazijos klasės. Tačiau šie mokiniai dar iki mokslo metų pradžios sėkmingai pasirinko Aukštadvario gimnaziją ir nekėlė konflikto.

Kas yra vykdoma šiuo metu?

Savivaldybė tęsia darbus dėl ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos. Surinktos pirminės programoje dalyvausiančių dviejų tautinių mažumų mokyklų – Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ir Lentvario ,,Versmės“ gimnazijos bei trijų didžiausių lietuviškų mokyklų – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Rūdiškių gimnazijos ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos idėjos bei aptartas jų realizavimas. Minėtų gimnazijų  vadovai aktyviai įsitraukė į ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimą, tariasi su bendruomenėmis dėl  konkrečių priemonių, įrangos, infrastruktūros darbų, kuriuos reikia atlikti, tokiu būdu gerinant ugdymo kokybę Trakų rajone.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Užs. Nr. 623


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite