Tiltų kaimas mini 245 metų jubiliejų

Parašyta: 2022-07-11 | Kategorija: Kultūra, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Tiltai, Trakai |

Tiltų kaimas mini 245-uosius metus. Metai skaičiuojami nuo 1777 m., kuomet pirmą kartą 7 sodybos su 50 gyventojų buvo paminėti Valkininkų seniūnijos inventoriuose. Kaimas kūrėsi Dainavos lygumoje prie Gelužos upelio pelkėmis apsuptoje vietovėje, kurioje praėjimui kelius ir takelius klojo mediniais rąsteliais, darydami tiltelius, dėl to ir dar dėl svarbiausio tilto per Gelužos upelį, kaip manoma,  kaimas įgavo tokį pavadinimą.

Iki šiol kaime gyvena pirmųjų gyventojų Vilkišių, Andruškevičių, Matkevičių palikuonys. Gausiai kaime gyventa 20 amžiuje. 1908 m. 55 namuose gyveno 345 gyventojai,  1970 m. 72 sodybose buvo 317 gyventojų, o štai 21 amžiuje fiksuojamas gyventojų mažėjimas, 2021 m. surašymo duomenimis kaime gyvena 145 registruoti gyventojai. Tačiau kaimas gyvas, išlaiko ir puoselėja savo šventes, papročius ir tradicijas. Į kaimą savaitgaliais, ypač vasarą, sugrįžta savo krašto mylėtojai, čia gimusieji ir augusieji su savo vaikais ir vaikaičiais, susiję su kaimu savo šaknimis, ir naujai sodybas įsigiję miestiečiai, kuriuos žavi kaimo ramybė, gamta, aplinka.

100 metų minėtų mokykla: 1922 m. Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ lenkų okupuotame kaime įkūrė pradinę mokyklą, kuri ištvėrė valdžių kaitos laikotarpius ir gyvavo nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje iki 2004 m., bet mažėjant vaikų, buvo uždaryta. Nors šalies pokyčiai palietė kai kurias įmones ir įstaigas, kaime iki šių dienų veiklą tęsia prieš 60 m. įkurta Tiltų girininkija ir kultūros padalinys, iš Lieponių kaimo perkelta biblioteka skaičiuoja 66-tus metus, Ugniagesių komanda įsteigta prieš 17 m., yra kaimo bendruomenė, asociacija „Tiltų kelias“.

Kaimo jubiliejinei šventei ruoštasi iš anksto. Bendruomenės pastangomis ir gyventojų, kraštiečių bei vasarotojų piniginės paramos dėka senojo kryžiaus vietoje buvo pastatytas naujas, dailus kryžius su saulute ir Dzūkijos regionui būdingais liaudiškais ornamentais. Kryžių padarė jaunas skulptorius,  kryždirbys, dzūkų tradicijų puoselėtojas Andrius Kaziukonis iš Puodžių kaimo.

Liepos 2 d. šviesi ir kaitri jubiliejinė šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mišias aukojo parapijos klebonas Algis Vaickūnas, giedojo Karių Sąjungos generolo Povilo Plechavičiaus Vilniaus rinktinės ansamblio vyrai, religinės muzikos atlikėja Renata Stankevičienė, smuiku grojo smuikininkė, muzikos atlikėja Lijana Žiedelytė. Sveikinimo žodžius tarė bendruomenės pirmininkė Laima Kamaitienė.

Po mišių gyventojai ir svečiai rinkosi prie naujo kryžiaus. Šventė pradėta Lietuvos himno giedojimu, Tiltų kaimo kapelos (vad. Nijolė Bižokienė) atliekamomis dainomis apie Lietuvą, Vaivos Neteckienės skaitoma legenda apie kaimo įsikūrimą, bendra malda ir parapijos klebono kryžiaus pašventinimu bei visų palaiminimu. Prie kryžiaus šventas giesmes giedojo kaimo giesmininkai, savo naujausias eiles apie kaimą skaitė poetas Vytautas Vilkišius, liaudies dainas dainavo Dusmenų folkloro ansamblis „Dusmena“ (vad. Rima Karsokienė). Sveikinimo žodžius tarė svečiai: LR Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, Trakų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Ana Baltutienė, Lieponių bendruomenės „Karaliaus salos“ pirmininkė Genė Narauskienė, Lietuvos Santarvės fondo vadovas Julius Kazėnas.

Bibliotekininkė Elena Žilinskienė trumpai apžvelgė kaimo istoriją, buvusias ir esamas įstaigas, bibliotekos veiklą bei įteikė Trakų viešosios bibliotekos direktorės Danguolės Banevičienės pasirašytas padėkas aktyviausiems skaitytojams, mylintiems knygą, bibliotekos bičiuliams, dovanojantiems bibliotekai knygas ir skiriantiems pajamų mokesčio dalį bibliotekai. Kitas padėkas, pasirašytas Rūdiškių seniūnijos seniūno Giedriaus Statulevičiaus ir Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkės L. Kamaitienės, aktyviems tiltiečiams įteikė A. Baltutienė. Buvusi ilgametė LR Kultūros ministerijos sekretorė tiltietė Stasė Verseckaitė kaimo bendruomenei dovanojo savo mamos išaustą lininį rankšluostį su išaustu Vyčiu ir „Tautiška giesme“. Sugiedojus Tiltų himną, koncertinė programa buvo tęsiama bendruomenės namuose.

Daug teigiamų emocijų šventės dalyviams dovanojo ir žiūrovų ovacijų sulaukė Karių Sąjungos generolo Povilo Plechavičiaus Vilniaus rinktinės (vadas pulkininkas leitenantas Gintautas Andrišėnas) ansamblio (meno vad. leitenantas Vilius Grušnius) vyrų atliekamos patriotinės dainos, Kauno moterų ansamblio „Guboja“ (vad. Aleksandra Danutė Žiedelienė) ir Ukmergės miesto bendruomenės ansamblio „Bičiuliai“ (vad. Danaida Mikolajūnienė) dainininkių lyrinės dainos. Po iškilmingos dalies lauko aikštėje buvo bendraujama ir ragaujamas kaimo gimtadienio pyragas. Animatorė Aušra Naidzinavičiūtė užsiėmė menine veikla su vaikais. Visą šventę filmavo Trakų regioninės televizijos „Aidas“ vadovas, operatorius Česlovas Rulevičius.

Šios gražios jubiliejinės šventės organizatoriai – Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio renginių organizatorė V. Neteckienė ir Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkė L. Kamaitienė.

Biblioteka kaimo jubiliejaus paminėjimą tęsė liepos 5 d. Į biblioteką susirinko vasaros vaikų stovyklos „Pas močiutę“ (vad. Vilija Babarskienė) dalyviai, kurie į kaimą atvyko kitą dieną po šventės ir taip pat panoro daugiau apie jį sužinoti. Jie iš bibliotekininkės išgirdo legendą apie kaimo įsikūrimą, sužinojo jo istoriją, kuo garsus ir žymus Tiltų kaimas, taip pat ir apie šalia Tiltų įsikūrusius kitus kaimus, seniausią iš jų, Lieponis, mininčius 635 metų sukaktį, prie Lieponių vykusį 1700 m. mūšį tarp Lietuvos bajorų konfederatų ir didikų Sapiegų bei kaimo knygnešį Joną Stakutį.

Lietuvos valstybės dieną, liepos 6 d. vakarą, kaimo gyventojai ir svečiai prie naujo kaimo kryžiaus giedojo „Tautišką giesmę“, kitas liaudies dainas. Kaimo poetas V. Vilkišius skaitė savo eiles.

Elena Žilinskienė

Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialo vyr. bibliotekininkė

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite