Trakų bazilika ir jos ganytojai Vytauto Žemaičio fotoobjektyve

Parašyta: 2019-05-31 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos |

Šių metų gegužė Trakų kraštui ypatinga: prieš 610 metų Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas fundacine privilegija steigė Trakų parapinę bažnyčią „… tikrojo įžado stropumu užsidegę, mes paskutiniojo teismo dieną norėdami darbais nusipelnyti gailestingumo ir, be abejonės, užsitikrinti amžiną sau išganymą, neblėstančiais ir dangiškais turtais tvirtai užsimokame ir visa Dievo garbinimui bei šventų pastatų didinimui maloniai teikiame. Todėl Naujuosiuose Trakuose „Palaimintos Mergelės Marijos Apsilankymo ir Jono Krikštytojo garbei“ liepėme pastatyti namą <…> Paliudijimui jums šiame rašte prikabintas mūsų antspaudas. Parašyta ir duota Naujuosiuose Trakuose 1409 m. šeštą dieną prieš Sekmines (geg. 24 d.). Dalyvaujant šiems liudininkams: garbingajam tėvui ponui Mykolui, Vilniaus vyskupui <…> daugeliui kitų ištikimų vyrų“ (iš lotynų kalbos vertė D. Narbutienė, „Trakų žemė“, 2000, rugsėjo 2, nr. 35, p. 4–5).

 

Mons. Vytauto Pranciškaus Rūko 90-ųjų gimimo metinių iškilmės Trakų bazilikoje, 2015 m. Pirmas (iš kairės) vik. Rimas Kalmatavičius, centre mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, vysk. Juozas Matulaitis, kleb. dek. Jonas Varaneckas

Jau septintą šimtmetį skaičiuojanti Trakų bazilika (2017) nuo seno garsėjo joje esančiu stebuklingu Trakų Švč. Mergelės Marijos – Dievo Motinos paveikslu, menančiu Vytauto laikus, apdainuota Sarbievijaus (1595–1640), ne kartą apiplėšta ir nuniokota, remontuota ruošiantis 1718-aisiais vykusioms Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo iškilmėms ir jau šiais laikais sulaukusi garbingų svečių iš Vatikano, įtraukta į Jono Pauliaus II piligrimų kelią, pasidabinusi Vilniaus arkivyskupo metropolito G. Grušo konsekruotu altoriumi bei pašventintais, Trakų dekano J. Varanecko iniciatyva nukaldintais, jubiliejiniais varpais. 2018 m., popiežiaus Pranciškaus viešnagės Lietuvoje metu, Trakų bazilika pasipuošė Švč. Mergelei Marijai – Dievo Motinai padovanotu popiežiaus votu – auksine trižiede rože, o nuo šių metų virš bažnyčios fasado durų esantis herbas skelbia žinią – Trakų Mergelė Marija – Lietuvos Globėja (Patrona Lituaniae).
Kad šimtmečiais bažnyčios reikšmė neblėso ačiū jos buvusiems ganytojams –vyskupams ir prepozitams, kunigams ir klebonams. Kad Trakų bazilikos reikšmė neblėsta – ačiū joje šiandien tarnystę einantiems, parapijiečių sielovada besirūpinantiems mons. V. P. Rūkui (emeritas), Trakų dekanui, kunigui-klebonui J. Varaneckui, kunigui-vikarui R. Kalmatavičiui, bažnyčios patarnautojams, choro vadovei ir vargonininkei E. Grinievič, visiems, kurių prasmingas darbas, kaip ir pati Bazilika, įamžinti ne vienoje mūsų kraštiečio, fotokorespondento, literato, šią gegužę pasitikusio savo gražų – 70-ąjį pavasarį – Vytauto Žemaičio nuotraukose. Tad šioms dvejoms įspūdingoms gegužės datoms pažymėti ir skirta Trakų viešojoje bibliotekoje veikianti paroda „Trakų bazilika ir jos ganytojai Vytauto Žemaičio fotoobjektyve“.
Iki birželio pabaigos veikiančioje literatūrinėje-kraštotyrinėje-meninėje parodoje pristatomos dvi rubrikos – Trakų bazilikos istorija, svarbesnių įvykių chronologija, atkurti bažnyčios rekonstrukcijų pavyzdžiai, naujausia VšĮ „Voruta“ leidyklos išleista literatūra Trakų bažnyčios tematika bei 2018 m. pasirodžiusi, T. Račiūnaitės sudaryta, „Ave Maris Stella. Trakų Dievo Motinos vainikavimo jubiliejui“, kurios leidimą inicijavo ir globojo Trakų dekanas, kunigas J. Varaneckas. Antroji rubrika skirta V. Žemaičio asmenybei, nuveiktiems darbams, fotoarchyvui, kuris ženkliai susišaukia su minėta parodos tematika bei šiuo metu tarnystę Trakų bazilikoje einančiais ganytojais.
Mūsų kraštietis, žurnalistas-fotometraštininkas Vytautas Žemaitis fotografuoti pradėjo dar mokykloje. Jau daugiau kaip keturis dešimtmečius trunka jo kūrybinis darbas rajoninėje bei respublikinėje spaudoje. Vytautas bendradarbiauja su laikraščiais „Trakų žemė“, „Galvė“, „Bičiulystė“, „Žaliasis pasaulis“, „Tautinių bendrijų naujienos“. Nuo 2006 m. V. Žemaitis dalyvauja šalies neįgaliųjų menininkų pleneruose, atrankinėje parodoje Seime pelnė prizą (2006), yra surengęs ne vieną autorinę parodą, su Trakų rajono fotografais dalyvavo bendraautorinėje parodoje Reinės mieste (2009). Vytautas fotografuoja gamtą, Trakų krašto žmones, istorinius objektus ir įvykius. Jo asmeniniame archyve nemaža dalis nuotraukų iš Baltijos kelio (1989, 2014), didelė dalis istorinius įvykius menančių Trakų krašto epizodų, svarbių susitikimų, į praeitį iškeliaujančių ir į dabartį atkeliaujančių objektų, įdomių, buities ir būties akimirkas menančių akimirkų. Vytauto nuotraukos papuošė ne vieną Trakų rajone išleistą knygą, jo eilėraščiai skambėjo ir skamba ne viename renginyje… Įdomu tai, kad Vytauto pieštos juodai-baltos miniatiūros puošė ir ne vieną „Spartuolio“ (dab. „Galvė“) numerį, jis taip pat yra Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ emblemos autorius bei narys, jo kūryba publikuota Trakų literatų almanachuose „Paparčio žydėjimas“ (2001), „Trakuvos poezija“ (2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015). Už kūrybinį darbą Vytautas apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštu (2009), LR Seimo padėka (2013), Trakų r. savivaldybės Vytauto Didžiojo II laipsnio diplomu ir medaliu (2010), 2019 padėka už bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą (2018). Laikraštis „Žaliasis pasaulis“ ne kartą Vytautui Žemaičiui fotokonkursuose skyrė prizines vietas, o jo bičiulis „Nikon“ ir tas vidinis Vytauto varikliukas ragina nesustoti ir eiti pirmyn, fotografuoti tai, kas mums visiems taip svarbu – gimto krašto grožį, kuriantį ir po darbų besiilsintį žmogų, istorijos virsmą…
Kas kartą, atėjęs į Trakų viešąją biblioteką, Vytautas visas bibliotekininkes pasveikina tik jam vienam būdingais žodžiais: „Būkit pagarbintos, labai laba diena!!!“ Ir kai kelias dienas Vytautas savo kasdienio kelio maršrute Senieji Trakai – Trakai – Senieji Trakai aplenkia Trakų biblioteką, kai neišgirstame „būkit pagarbintos“, jau ir trūkti ima jo pasveikinimo, jo atneštų naujienų ar naujų nuotraukų pluoštelio…
Tad gražaus jubiliejaus proga linkime Vytautui sveikatos, kūrybos džiaugsmo ir dar daug metų eiti pirmyn, nepamiršt užsukti į Trakų viešąją biblioteką bei surastu grožiu dalintis su kitais!

Paroda „Trakų bazilika ir jos ganytojai Vytauto Žemaičio fotoobjektyve“ veiks iki birželio pabaigos. Kviečiame apsilankyti!

Rasa SELICKAITĖ,
Trakų viešosios bibliotekos
vyr. bibliografė
Vytauto Žemaičio nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite