Trakų rajono savivaldybės abiturientų brandos egzaminų rezultatai

Parašyta: 2018-07-19 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Mokyklos, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Savivaldybė, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės abiturientai šiais mokslo metais pasirinko 799 valstybinius brandos egzaminus, laikė – 782.

Dvi abiturientės, kurioms dėl ligos pasirinkti brandos egzaminai buvo atidėti, laikė 5 valstybinius brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Jos laikė lietuvių kalbos ir literatūros, anglų, rusų kalbų ir geografijos egzaminus, kurių įvertinimai tokie: 16–35 balais 2 darbai, 36–85 balais – 2 darbai ir 86–99 balais – 1 darbas.

Džiaugiamės, kad pagrindinės sesijos metu savivaldybės mokyklų aštuoni abiturientai gavo 11 valstybinių brandos egzaminų šimtukus: 6 mokiniai gavo po 1 šimtuką, 1 mokinys – 2 šimtukus ir 1 mokinė – 3 šimtukus. Šimtu balų įvertinti abiturientų valstybinių brandos egzaminų darbai:

• Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – 1 anglų kalbos;

 Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos – 1 anglų kalbos;

• Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos – 3 anglų kalbos, 3 informacinių technologijų, 1 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 biologijos ir 1 rusų (užsienio) kalbos.

Pažymėtina, kad iš minėtų 11 kandidatų darbų, įvertintų 100 balų, net 9 – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, kuriuos gavo 5 abiturientai. Tos pačios gimnazijos 1 abiturientė gavo aukščiausius 3 egzaminų įvertinimus: lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, biologijos ir kitas abiturientas – dviejų egzaminų: anglų kalbos bei informacinių technologijų.

Trakų rajono savivaldybės abiturientų išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai pagal dalykus 2017–2018 metais:

Egzamino pavadinimas 16–35 balai % 36–85 balai % 86–100 balų %
2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m.
Lietuvių kalba ir literatūra 48,45 39,05 29,19 36,09 9,94 4,14
Anglų kalba 20,93 14,94 54,07 63,22 22,09 21,84
Rusų kalba 6 4,48 62 56,72 32 37,31
Matematika 46,45 64,58 32,9 14,58 7,74 0,69
Informacinės technologijos 23,08 56,52 46,15 17,39 15,38 17,39
Biologija 46,15 46,51 34,62 48,84 15,38 2,33
Chemija 0 0 50 100 50 0
Fizika 22,22 71,43 77,78 21,43 0 0
Istorija 30,77 52,21 57,14 38,94 12,09 4,42
Geografija 22,22 55,88 61,11 41,18 11,11 2,94

Geriausiai abiturientams sekėsi laikyti anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą – 5 abiturientų darbai įvertinti 100 balų. Lyginant su 2017 m. rezultatais pastebima, kad mažesnis procentas darbų, įvertintų patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir didesnis procentas pagrindiniu lygiu (36–85 balais) bei beveik toks pat procentas darbų, įvertintų aukštesniuoju lygiu (86–100 balų).

Nors informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino iš 23 laikiusiųjų 2 neišlaikė, net 56,52 procentai išlaikė patenkinamu lygiu, tačiau pirmą kartą trijų abiturientų darbai įvertinti 100 balų ir 34,78 procentų darbų įvertinti pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu. Šiemet rusų (užsienio) kalbos valstybinio brandos egzamino didesnis procentas abiturientų, gavusių 86–100 balų, (2018 m. – 37,31, 2017 m. – 32,0) ir mažesnis procentas gavusių 16–35 balų įvertinimus (2018 m. – 4,48, 2017 m.–6,0). Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino žymiai mažesnis procentas nei pernai abiturientų darbų, įvertintų 16–35 balais, daugiau įvertintų 36–85 balais (pagrindiniu lygiu), tačiau daugiau kaip 5 procentais darbų, įvertintų 86–100 balų.

Šiemet abiturientams blogiau nei pernai sekėsi laikyti matematikos, socialinių mokslų: istorijos, geografijos, gamtamokslinio ugdymo mokomųjų dalykų – biologijos, chemijos ir fizikos valstybinius brandos egzaminus. Minėtų dalykų 50 ir daugiau procentų kandidatų darbų, įvertintų žemiausiu patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir mažiausias procentas darbų, įvertintų aukštesniuoju lygiu (86–100 balų).

Šiais metais savivaldybės mokyklų abiturientai rinkosi ir laikė mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros 198, lenkų gimtosios kalbos 35, menų 4 ir technologijų 173.

Vienas populiariausių pasirenkamųjų egzaminų – technologijų mokyklinis brandos egzaminas, kurį laikė didžiausias skaičius savivaldybės abiturientų. Jo neišlaikė tik 4 abiturientai, 14,5% gavo 4–6 balų, 31,8%–7–8 balų ir 51,4%–9–10 balų įvertinimus.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu neišlaikė 7 abiturientai (3,5%), 4–6 balų įvertinimus gavo 66,2%, 7–8 balų – 23,2 % ir 9–10 balų – 7,1% abiturientų.

Lenkų gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą laikė 35 abiturientai, iš jų: 22,9% darbų įvertinti 4–6 balais, 34,3% – 7–8 balais ir 42,8% – 9–10 balų.

Menų egzaminą laikė 4 mokiniai: vieno darbas įvertintas 8 balais, kitų – 10 balų.

Pakartotinės sesijos metu savivaldybės mokyklų 43 mokiniai laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Jiems suteikta galimybė išlaikyti privalomą egzaminą, kurio nepasisekė išlaikyti pagrindinės sesijos metu. Egzamino neišlaikė 1 kandidatas, 9–10 balų įvertinimų negavo nė vienas, 7–8 balais įvertinti 5 kandidatų darbai, kitų darbų įvertinimai 4–6 balais.

Šių metų brandos egzaminų rezultatai nėra labai džiuginantys. Viešojoje erdvėje daug diskutuojama ir svarstoma, kodėl mokiniams sunkiai sekėsi spręsti matematines užduotis ar atskleisti suformuluotas lietuvių kalbos ir literatūros temas. Manytume, kad bus apie ką pagalvoti, analizuoti ir pamąstyti mums kitais mokslo metais.

Baigėsi svarbus 2018 metų etapas ne tik abiturientams, bet ir juos mokiusiems mokytojams. Nuoširdžiai dėkojame visų savivaldybės mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui, mokytojams, kitiems mokyklų darbuotojams už brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, administravimą, už sutelktas jėgas ir atsakingą darbą egzaminų dienomis. Dėkojame visiems kandidatams, laikiusiems brandos egzaminus, už atsakingą požiūrį, gerą elgesį ir pareigingumą. Sėkmės Jums visiems, užbaigusiems mokyklinio gyvenimo etapą ir verčiantiems naują savo gyvenimo puslapį.

Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

www.trakai.lt


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite