Trakų rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijos veiklos ataskaita už 2019 metus

Parašyta: 2020-06-11 | Kategorija: Naujienos, Socialdemokratų partija, Trakai |

Savivaldos rinkimuose 2019 m. kovo 3 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai Dzencevičienė Jadvyga, Kandratavičienė Asta, Vilkauskas Kęstutis ir Šiaulys Nerijus, išrinkti pagal Lietuvos socialdemokratų partijos Trakų skyriaus sąrašą, tapo opozicine frakcija. Frakcijos nariai priklauso šiems savivaldybės tarybos komitetams:

  • Jadvyga Dzencevičienė – Biudžeto ir finansų komitetui, Kontrolės komiteto pirmininkė;
  • Asta Kandratavičienė – Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui, Etikos komisijos pirmininkė;
  • Kęstutis Vilkauskas – Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetui, socialdemokratų frakcijos seniūnas;
  • Nerijus Šiaulys – Ūkio, turizmo ir investicijų komitetui, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Trys iš keturių frakcijos narių savivaldybės tarybos veikloje dalyvauja pirmą kartą, tik Asta Kandratavičienė išrenkama į tarybą jau nebe pirmą kartą ir turi šio darbo patirties. Aktyviai dalyvavome komitetų, komisijų ir tarybos posėdžiuose, tačiau susilaikėme ar balsavome prieš tuos sprendimus, kurie mūsų požiūriu buvo nepakankamai aiškūs, prasilenkiantys su garbingu ir skaidriu valdymu (pvz., Rūdiškių gimnazijos bendrabučio pastato nuomos konkursas.)

Socialdemokratų frakcijos nariai, aiškiai suprasdami, kad savivaldybės tarybos nario pareigos neapsiriboja vien tik posėdžių laikymusi ir balsavimu, nuo pat pirmųjų savivaldybės tarybos posėdžių pradėjo aktyviai vykdyti savo pareigas: gilintis ir nagrinėti teikiamų sprendimų medžiagą, organizuoti susitikimus su gyventojais, ruošti sprendimus, paklausimus.

Vertiname pastangas, siekiant pažangos, tačiau matome, kad teikiamų paslaugų spektras ir kokybė yra nepakankama, dėl to kyla ir gyventojų nepasitenkinimas. Gyventojų vis dar netenkina sveikatos priežiūros paslaugų, socialinės infrastruktūros, susisiekimo paslaugos. Gavome nusiskundimų įvairiais gyvenimo klausimais. Taip įvyko su šilumos kainomis ir geriamojo vandens kokybe. Drauge su gyventojais sprendėme šilumos, vandens kokybės gerinimo, vietinės reikšmės kelių priežiūros, konsultavimo dėl pirmojo būsto įsigijimo lengvatinėmis sąlygomis, verslo kreditų suteikimo, bendruomeniškumo ugdymo ir kt. klausimus, teikdami paklausimus atitinkamoms institucijoms. Nedovanotinai ilgai – daugiau kaip penkerius metus (!) – šildymo kaina neperskaičiuota, nors įstatymai įpareigoja tai daryti ne rečiau kaip kartą per metus.

LSDP frakcija kartu su asociacija „Trakų krašto bendruomenė“ ėmėsi iniciatyvos padėti gyventojams sumažinti šildymo kainą. Trakų ir Lentvario gyventojai buvo raginami pasirašyti peticiją dėl šilumos kainų mažinimo. Frakcijos seniūnas Kęstutis Vilkauskas kartu su asociacija „Trakų krašto bendruomenė“ organizavo du susitikimus su VERT atstovais ir pačia pirmininke. Taip pat buvo teiktas LSDP frakcijos inicijuotas paklausimas Trakų rajono savivaldybės merei ir savivaldybės administracijai dėl UAB „Trakų energija“ atliekamo kuro, naudojamo šiluminei energijai gaminti, pirkimo. Buvo prašoma pateikti informaciją, kokių veiksmų ir iniciatyvos ėmėsi Trakų rajono savivaldybės administracija dėl šilumos kainų (kainų dedamųjų) nustatymo, apie investicijų dydį į Trakų rajono šilumos ūkį ir pateikti turimus duomenis apie biokuro ir dujų santykį bei su tuo susijusius kainos pokyčius Trakų rajono gyventojams ir savivaldybės įstaigoms. Šį paklausimą palaikė ir kitų opozicinių frakcijų nariai.

Pasipylus gyventojų skundams dėl geriamojo vandens kokybės Trakų ir Lentvario miestuose, Frakcija pateikė paklausimą dėl geležies ir mangano kiekio viršijimo UAB „Trakų vandenys“ tiekiamame vandenyje.

Matydami, kad vis dar didelis procentas moksleivių nedalyvauja jokiose popamokinėse veiklose, Kęstutis Vilkauskas pateikė paklausimą savivaldybės administracijai dėl didesnio dėmesio tolygiam neformalaus ugdymo prieinamumui bei maksimaliai vaikų ir jaunimo įtraukčiai į neformaliojo švietimo programas. Frakcijos nariai aktyviai dalyvavo diskusijose teikdami pasiūlymus šiais ir kitais švietimo klausimais. Nerijus Šiaulys teikė racionalius pasiūlymus dėl mokyklų vadovų apmokėjimo.

Tarybos narė Jadvyga Dzencevičienė kovojo dėl Aukštadvario žemės ūkio mokyklos išlikimo, kurioje sėkmingai mokėsi ir darbo rinkoje įsitvirtindavo 70 proc. mokinių iš Trakų rajono. Taip pat pateikė savivaldybės administracijai Aukštadvario seniūnijos Ubiškių krašto gyventojų prašymą vietinės reikšmės žvyrkelio „Čižiūnai–Ubiškės“ asfaltavimo per LR žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros programą ir padėjo surinkti medžiagą šio projekto pateikimui. Tarybos narės inicijuotas gyventojų prašymas buvo išgirstas, šiuo metu laukiama minėto kelio projektavimo ir rekonstrukcijos darbų pradžios.

Aktyviai veikė Trakų rajono savivaldybės Kontrolės komitetas, kuriam vadovauja tarybos narė Jadvyga Dzencevičienė. Komiteto posėdžių metu svarstomos savivaldybės nepriklausomos kontrolės tarnybos veiklos planai, ataskaitos, gyventojų paklausimai ir skundai dėl padidėjusių UAB „Trakų energija“ ir UAB „Trakų šilumos tinklai“ kainų šiltuoju žiemos laikotarpiu. Tuo tikslu į Kontrolės komiteto posėdį buvo kviečiami minėtų įstaigų vadovai. Kontrolės komiteto iškeltus klausimus dėl pradinių ugdymo klasių įsteigimo Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje, dėl organizuojamų rinkliavų iš tėvų priešmokyklinio ugdymo įstaigose bei jų tikslinio panaudojimo ataskaitas Kontrolės komitetui pateikė savivaldybės kontrolierė Danutė Juškevičienė.

 Savivaldybės institucijoms vėluojant pristatyti visuomenei informaciją apie Trakų paskelbimą Lietuvos kultūros sostine, frakcijos seniūnas Kęstutis Vilkauskas pateikė paklausimą dėl pasiruošimo „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė“ renginiams, infrastruktūros, viešinimo ir lėšų panaudojimo.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės tarybos nariai gali ruošti tarybos sprendimus ir teikti juos tarybai. LSDP frakcija paruošė ir pateikė du tarybos sprendimus:

  1. „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Seimo Kultūros komitetą dėl valstybinio istorinio miesto statuso suteikimo Trakų miestui“;
  2. „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto, žemės bei valstybinės žemės nuomos mokesčių“.

Dar daug reikia nuveikti mūsų rajone neįgaliųjų aplinkos pritaikymo, dienos socialinės globos ir kt. klausimais, ypač sunkiai judanti švietimo paslaugų infrastruktūra neįgaliesiems vaikams, atliepiant negalios specifiką. Socialiniais klausimais kompetentingai frakcijos pozicijai atstovavo ir suinteresuotus asmenis konsultavo tarybos narė Asta Kandratavičienė. Sprendėme pavienių Trakų rajono gyventojų problemas, ypač neįgalumo, piniginių išmokų, lengvatų klausimais.

Atokvėpio neturėjo Trakų rajono savivaldybės Etikos komisija, vadovaujama frakcijos narės Astos Kandratavičienės. Vyko labai intensyvus darbas, nes gauta skundų, o ypač Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) pavedimų, atlikti išsamius tyrimus ir pateikti Etikos komisijos sprendimą dėl Tarybos narių viešų ir privačių interesų pažeidimų. Per šį laikotarpį vyko 4 posėdžiai, kuriame buvo apsvarstyti 7 Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai. Vieniems mūsų sprendimams VTEK pritarė, kitiems – ne. Gaila, kad ne visada Etikos komisijos nariams reiškiant savo nuomonę, t. y. balsuojant dėl Tarybos narių interesų sumaišymo savaip pradedamos interpretuoti įstatymo nuostatos, siekiant pateisinti savo partijos ar frakcijos bendražygius.

L S D P f r a k c i j o s n a r i a i aktyviai dalyvavo įvairiose bendruomenių, organizacijų šventėse, susitikimuose su gyventojais, valstybiniuose ir kultūriniuose Trakų rajono renginiuose. Tikime, kad LSDP frakcijos nariai kasdieną įgydami patirties mūsų visų labui nuveiks dar daugiau, kad rajono valdymas būtų atsakingas ir kokybiškas, o Trakų kraštas būtų teisingas visiems čia gyvenantiems ir kuriantiems.

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijos inf.

Bus apmokėta iš frakcijos narių savivaldybės tarybos nario funkcijoms vykdyti skirtų lėšų. Užs. Nr. 319


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite