Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skyrė įspėjimą Lietuvos lenkų sąjungai dėl „Visuomeninio Vilniaus krašto gyventojų surašymo“ iniciatyvos

Parašyta: 2021-02-12 | Kategorija: Lenkų rinkimų akcija, Naujienos, Politika |

2021 m. sausio mėn. pabaigoje Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), gavusi iš žiniasklaidos priemonių informacijos apie planuojamą Lietuvos lenkų sąjungos iniciatyvą „Visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų surašymas“, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), ėmėsi stebėsenos veiksmų kaip asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija. VDAI kreipėsi į Lietuvos lenkų sąjungą, kad išsiaiškintų šio atvejo asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, ir paprašė pateikti šiuos su iniciatyva susijusius dokumentus:
•    anketos forma,
•    poveikio duomenų apsaugai vertinimas,
•    pranešimas asmenims (duomenų subjektams) apie jų asmens duomenų tvarkymą,
•    duomenų saugumą reglamentuojantys dokumentai,
•    duomenų tvarkymo veiklos įrašai.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis BDAR reikalavimų
Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų, įtvirtintų BDAR ir atsižvelgiant į tvarkomų asmens duomenų kategorijas. Specialių kategorijų asmens duomenys, pavyzdžiui, kaip Lietuvos lenkų sąjungos iniciatyvoje „Visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų surašymas“, prašoma nurodyti tautybė (etninė kilmė), yra jautresni, todėl reikalauja dar daugiau apsaugos, nes jų tvarkymas gali sukelti didesnę riziką žmogaus pagrindinėms teisėms ir laisvėms.

Asmens sutikimas
Atsižvelgiant į tai, kad duomenys apie asmens tautybę (etninę kilmę) yra laikomi specialių kategorijų asmens duomenimis, juos draudžiama tvarkyti, išskyrus tam tikras išimtis. Net ir tuo atveju, jei pasinaudojant viena iš išimčių – duomenų subjekto, šioje situacijoje surašomo asmens, sutikimu, privaloma, kad sutikimas būtų aiškiai išreikštas. Duomenų valdytojui, šiuo atveju Lietuvos lenkų sąjungai, kyla pareiga įrodyti, kad sutikimą davė būtent duomenų subjektas, įrodyti dėl kokio konkrečiai asmens duomenų tvarkymo sutikimas duotas ir kada jis duotas. Tuo atveju, kai sutikimas duodamas rašytiniu pareiškimu, jis turi būti pateiktas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Itin svarbu, kad sutikimą duodantis asmuo suprastų, kam duoda sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir nebūtų klaidinamas pateikiant kitą, papildomą informaciją sutikimo tekste ar prašant duoti sutikimą. Be kita ko, asmenys, prieš jiems duodant sutikimą, privalo būti informuojami apie jų teisę sutikimą bet kada atšaukti.

Asmens duomenų tvarkymo sąžiningumo principas
Asmens duomenų tvarkymo sąžiningumo principas reikalauja, kad duomenų valdytojas rinkdamas ir tvarkydamas asmens duomenis atsižvelgtų į visuomenėje vykstančių įvykių kontekstą, kurie gali daryti įtaką teisingam duomenų subjektų suvokimui apie tokį asmens duomenų tvarkymą. Šiuo atveju, VDAI mano, kad Lietuvos lenkų sąjungos vykdoma iniciatyva „Visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų surašymas“ tuo pačiu metu Lietuvos statistikos departamentui vykdant visuotinį gyventojų surašymą, galėtų klaidinti duomenų subjektus, todėl būtų vertintina kaip neatitinkanti sąžiningumo principo.

VDAI sprendimas dėl Lietuvos lenkų sąjungos iniciatyvos
Vasario 2 d. VDAI gavo Lietuvos lenkų sąjungos atsakymą, tačiau prašyti dokumentai nebuvo pateikti. Atsižvelgdama į Lietuvos lenkų sąjungos atsakymą, VDAI daro išvadą, jog stebėsenos atlikimo metu Lietuvos lenkų sąjunga jokių dokumentų ir informacijos, galinčių įrodyti, kad numatomas atlikti asmens duomenų tvarkymas vykdant Lietuvos lenkų sąjungos iniciatyvą „Visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų surašymas“ atitiks BDAR reikalavimus nėra parengusi, todėl Inspekcija neturi jokio pagrindo daryti pagrįstos išvados, kad numatomas asmens duomenų tvarkymas atitiks BDAR. VDAI pažymi, kad visi dokumentai ir informacija, kurių buvo prašoma pateikti Lietuvos lenkų sąjungos privalo būti parengti iki numatomo asmens duomenų tvarkymo atlikimo pradžios, o jų nesant, Lietuvos lenkų sąjungos veiksmai bus laikomi pažeidžiančiais BDAR nuostatas.

Taigi, VDAI, atsižvelgdama į tai, kad prašyti dokumentai nebuvo pateikti, ir įvertinusi visas Lietuvos lenkų sąjungai kylančias pareigas pagal BDAR dėl asmens duomenų tvarkymo, nusprendė pateikti Lietuvos lenkų sąjungai įspėjimą dėl numatomo asmens duomenų tvarkymo.

Apie priimtą sprendimą Lietuvos lenkų sąjungą informuota. Šis sprendimas teisės aktų nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas teismui.

Šaltinis – https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-skyre-ispejima-lietuvos-lenku-sajungai-del-visuomeninio-vilniaus-krasto-gyventoju-surasymo-iniciatyvos


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite