Pranas Surintas. Naujasis vietos savivaldos modelis. Kaip keisis savivaldybių valdymas? (I)

Parašyta: 2023-04-03 | Kategorija: Komentarai, Lietuva, Naujienos, Politika, Rinkimai, Savivaldybė, Trakai |

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai įvyko. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino galutinius rinkimų rezultatus, išrinkti merai, savivaldybių tarybų nariai, paskelbtos pirmųjų savivaldybių tarybų posėdžių datos. Trakų savivaldybėje tiesiogiai išrinktas meras ir savivaldybės tarybos nariai prisieks balandžio 14 dieną. Nuo balandžio 1 dienos įsigalios nauja Vietos savivaldos įstatymo redakcija kuri įtvirtina naujas tiesiogiai išrinkto mero ir tarybos kompetencijas.

Konstitucinis teismas nusprendė, kad tiesioginiai merų rinkimai privalo būti įteisinti Konstitucijoje, todėl  įstatyme tapo būtina apibrėžti pasikeitusį mero ir savivaldybių tarybų valdžios santykį. O pasikeitimų tikrai daug.  Pagal senąją įstatymo redakciją meras buvo savivaldybės tarybos narys, jos pirmininkas ir savivaldybės vadovas, tai pagal naująjį vietos savivaldos modelį, tiesiogiai išrinktas meras tampa vykdomąja institucija.

Pakeista Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnis:

Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per savivaldybių tarybas ir savivaldybių merus.

Esminiai mero statuso pokyčiai:

 • meras – savivaldybės vykdomoji institucija, nėra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės vadovas;
 • nevadovauja tarybai;
 • planuoja savivaldybės tarybos veiklą, sudaro tarybos posėdžių darbotvarkę, šaukia posėdžius ir pirmininkauja jiems;
 • nebalsuoja tarybos posėdžiuose;
 • sudaro ir teikia savivaldybės tarybai  savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto tikslinimą ir savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį;
 • administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą, administruoja savivaldybės turtą;
 • mero rezervas – ne mažesnis kaip 0,25 proc. ir ne didesnis 1 proc. savivaldybės biudžeto pajamų;
 • koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens turtines ir neturtines teises ir pareigas;
 • skelbia ir atšaukia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, skiria savivaldybės operacijų vadovą, leidžia potvarkius ekstremaliųjų situacijų prevencijos savivaldybėje klausimais;
 • tvirtina detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;
 • teikia tvirtinti  tarybai savivaldybės bendrąjį planą;
 • įstatymo nustatytais atvejais tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus;
 • organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą;
 • organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis mokymą, kvalifikacijos tobulinimą.

Pranas Surintas

Bus daugiau


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite