Rugsėjo 24 d. šaukiamas Trakų rajoo savivaldybės tarybos posėdis

Parašyta: 2020-09-17 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2020 m. rugsėjo 24 d. 9.00 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Trakų rajono savivaldybė

Siūloma Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patikslinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

4. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

5. Dėl projekto ,,Viešųjų paslaugų teikimo gerinimas Trakų rajono ir Monki savivaldybėse“.

 Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

6. Dėl projekto ,,Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose“.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų dalinio pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

9. Dėl Vilniaus apskrities regiono plėtros tarybos steigimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

10. Dėl delegavimo į Vilniaus apskrities regiono plėtros tarybos kolegiją.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

11. Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

12. Dėl leidimo Kūno kultūros ir sporto centrui tapti Lietuvos irklavimo federacijos nariu.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

13. Dėl 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. S1E-76 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo pakeitimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. S1E-23 ,,Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

15. Dėl 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. S1E-77 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus bei vaikų ir mokinių skaičiaus jose 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ naujos redakcijos.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

16. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Lentvario ambulatorijai.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

18. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

19. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centrui.

 Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

20. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.

 Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

21. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Trakų ligoninei.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centrui.

 Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

23. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Arūnas Dzigas, Žemės ūkio administravimo skyriaus vedėjas

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. S1E-87 ,,Dėl pritarimo projektui ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ dalinio pakeitimo.

Teikia Anželika Vunš, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

25. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Vilkokšnio ežero pakrantėje, Savaitiškių k., Grendavės sen., Trakų r. sav.“.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

26. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

27. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas
Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas 2020-09-21

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.
Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2020-09-21

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

        Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *