ISSN 2538-6581

Sąjūdžio laikraščiui „Trakų žemė“ – 30
2018-10-26

Sąjūdžio laikraščiui „Trakų žemė“ – 30

Laikraščio atsiradimo prielaidos   1985 m. kovo 11 d. SSRS komunistų partijos generaliniu sek­retoriumi tapo Michailas Gorbačiovas. Su jo atėjimu į valdžia prasidėjo švelnėjimo procesas politinėje ir ekonominėje arenoje. ...

IŠ „TRAKŲ  ŽEMĖS“ LAIKRAŠČIO ISTORIJOS
2017-10-04

IŠ „TRAKŲ ŽEMĖS“ LAIKRAŠČIO ISTORIJOS

SĄJŪDŽIO PERIODIKA Sąjūdžio periodika buvo svarbus įrankis kovoje už Lietuvos  nepriklausomybę, skleidžiant Sąjūdžio idėjas. Kaip teigia Romas Batūra, Lietuvos sąjūdžio spauda kartu su gausiais mitingais bei kita veikla daug prisidėjo ...