Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams. Kaip keisis savivaldos modelis? (II)

Parašyta: 2022-08-19 | Kategorija: Komentarai, Naujienos, Politika, Savivaldybė, Trakai |

Pranas Surintas

Kaip atrodys pasikeitusi savivalda?

 

Pagal naująjį savivaldos modelį savivaldybės taryba – atstovaujamoji institucija. Meras –  savivaldybės vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, savivaldybės vykdomoji institucija.

MERAS

Mero institutas sustiprintas. Meras nebus  savivaldybės tarybos nariu, neturės balsavimo teisės tarybos posėdžiuose, tačiau planuos tarybos veiklą, šauks savivaldybės tarybos posėdžius, pirmininkaus jiems, teiks tarybai posėdžių darbotvarkių projektus ir savivaldybių tarybos nutarimų projektus, pasirašys savivaldybės tarybos sprendimus ir tarybos posėdžių, kuriems pirmininkaus, protokolus.

Savivaldybės mero įgaliojimai  įstatyme apiprėžiami net 27 punktais. Meras, kaip pagrindinė vykdomoji institucija, perima dalį administracijos direktoriaus pareigų. Meras sudaro savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto taisymą ir savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį; atsiskaito tarybai kaip vykdomas biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai; administruoja biudžeto asignavimus ir kitą savivaldybės turtą; teikia savivaldybės tarybai darbo užmokesčio fondą ir nustato  didžiausią darbuotojų pareigybių skaičių; priima ir atleidžia savivaldybės biudžetinių įstaigų  vadovus; organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą ir daug kitų pareigų.

Manęs žmonės dažnai paklausia: ar jeigu dabar meras toks stiprus ar jis bus ,,aukščiau” už savivaldybės tarybą? Man tai primena prieš kelis dešimtmečius Lietuvoje karštai aptarinėjamą klausimą – ar Lietuva yra parlamentinė ar prezidentinė valstybė? Prezidentą  juk renkame tiesiogiai ir tik jis pagal LR Konstituciją yra valstybės vadovas. Čia savo tvirtą ir galutinį žodį tarė Konstitucinis Teismas – Lietuva yra parlamentinė respublika.  O šiuo atveju tiksliausią atsakymą pateikia Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnis Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios savivaldybės meras negali perimti, kištis į ją, jos įgyvendinti.

Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti jos savivaldybės merui. Meras atskaitingas savivaldybės tarybai.  Savivaldybės tarybos sprendimu meras gali netekti įgaliojimų už priesaikos sulaužymą ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymą. Tai galutinis atsakymas – kas viršesnis.

Merui suteikiama teisė nepasirašyti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų ir motyvuotai juos grąžinti tarybai nagrinėti pakartotinai. Mero grąžintą teisės aktą taryba svarsto iš naujo. Taryba balsuoja ar teisės aktą priimti su mero teikiamomis pataisomis, ar be pakitimų. Kad tarybos nutarimas būtų priimtas be pakitimų, turi balsuoti ne mažiau kaip ½ visų tarybos narių.

VICEMERAS

Vietoje šiuo metu įstatyme numatytos mero pavaduotojo pareigybės steigiama vicemero pareigybė. Keičiasi statusas – vietoje mero pavaduotojo politiko, tarybos nario vicemeras bus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.  Didėja vicemerų skaičius. Vietoje vieno pavaduotojo Trakų savivaldybėje bus du vicemerai. Vicemerą skiria meras, tačiau prieš tai turi atsiklausti savivaldybės tarybos, tačiau jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu siūlytą kandidatą paskirti savivaldybės vicemeru. Savivaldybės tarybos nariai turi teisę pareikšti nepasitikėjimą vicemeru, tačiau ar jį atleisti, spręs meras.

Vicemeras pavaduoja merą, tačiau tas pavadavimas nėra absoliutus. Jeigu meras laikinai negali eiti pareigų dėl ligos, atostogų, ar mero įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi, jį pavaduos vicemeras, tačiau mero įgaliojimams nutrūkus ar naujam merui neprisiekus, jį pavaduos laikinai savivaldybės paskirtas tarybos narys. O ir pavaduodamas merą vicemeras nepirmininkaus savivaldybės tarybos posėdžiams, neteiks nutarimų projektų, nepasirašinės priimtų savivaldybės sprendimų. Tai atliks laikinai paskirtas savivaldybės tarybos narys.

Savivaldybės taryba pagal naująją įstatymo redakciją lieka be vadovo. Tarybą sudarantys tarybos nariai turi vienodas teises ir vienodą balsą. Jeigu priimant savivaldybės nutarimus balsai pasiskirstydavo po lygiai, anksčiau viską nuspręsdavo ,,auksinis” mero balsas, tačiau jeigu dabar balsuojant balsų už bei prieš ir susilaikiusiųjų bus vienodai,  balsuojama iš naujo, o kaip bus, jeigu ir antrą kartą balsuojant balsai pasiskirstys po lygiai, pati taryba turės nustatyti reglamente.

Kitame numeryje panagrinėsime kaip mąžta administracijos direktoriaus įgaliojimai, kaip keičiasi savivaldybės kolegijos sudėtis, kokius įgaliojimus turės opozicijos lyderis.

Pranas Surintas


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite