Kas žinotina šiemetiniams abiturientams ir vienuoliktokams

Parašyta: 2023-10-13 | Kategorija: Gimnazija, Jaunimas, Komentarai, Kultūra, Mokyklos, Naujienos, Trakai |

Egzaminai. Asociatyvi nuotr.

Informuojame, kad savivaldybės mokyklų abiturientai, buvę mokiniai, eksternai, norintys laikyti 2024 metais brandos egzaminus pagrindinės sesijos metu, juos turi pasirinkti ir pateikti prašymus iki š. m. lapkričio 24 d.

Prašymus apie pasirinktus brandos egzaminus IV gimnazijų klasių mokiniai teikia savo mokyklų direktoriams, buvę mokiniai – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui, o eksternai – 2023–2024 mokslo metų bazinės Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriui. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymus pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet galioja du brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai: nauja redakcija išdėstytas Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-1188, kuris aktualus IV gimnazijos klasių mokiniams (dvyliktokams), ir naujai parengtas Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-1187 – III gimnazijos klasių mokiniams (vienuoliktokams).

Nauja redakcija išdėstytame Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše 2024 metų laidos abiturientams esminių pokyčių nenumatyta, visi mokykliniai ir valstybiniai brandos egzaminai vyks kaip ir iki šiol. Tik tautinių mažumų mokyklų abiturientai, pasirinkę lenkų kalbos ir literatūros egzaminą, laikys valstybinį brandos egzaminą, o ne mokyklinį kaip ankstesniais metais. Gimnazijų, kurių nuostatuose įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba, 2023–2024 m. m. IV gimnazijos klasės mokinys prašyme dėl pasirinktų brandos egzaminų papildomai galės nurodyti, ar planuoja perlaikyti 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą. Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės kaip ir pernai – birželio 5 d. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu, o baigsis birželio 25 d. vokiečių kalbos valstybiniu brandos egzaminu. Pakartotinės sesijos paskutinis lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas vyks liepos 12 d.

Naujame Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra numatyta nemažai naujovių. Juo vadovausis 2025 metų laidos abiturientai, šiemetiniai vienuoliktokai:

Viena iš naujovių, kad III gimnazijų klasių (2023–2024 mokslo metų vienuoliktokai) ateinančių metų pavasarį laikys tarpinius patikrinimus. Po metų jiems dar bus sudaryta galimybė perlaikyti tarpinį patikrinimą. Bet tokia galimybė bus tik vienerius metus. Beveik visi tarpiniai patikrinimai vyks kovo mėnesį, lietuvių kalbos ir literatūros – balandžio 2–5 dienomis, o istorijos – gegužės 7 d.

Prašymų dėl dalyvavimo tarpiniuose patikrinimuose vienuoliktokams teikti mokyklos direktoriui nereikės. Tarpinius patikrinimus mokiniai laikys tų vidurinio ugdymo programos dalykų, kurių mokosi. Buvę mokiniai ir eksternai laikys tik pasirinktų valstybinių brandos egzaminų dalykų tarpinius patikrinimus. Visiems III gimnazijos klasių mokiniams bus sudaryta galimybė laikyti tarpinius patikrinimus ir prašymai dėl atsisakymo laikyti tarpinius patikrinimus nebus priimami.

Lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmąjį ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą III gimnazijos klasės mokiniai laikys tradiciniu būdu. Kitų dalykų tarpiniai patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu, kai mokiniai nustatytu laiku tarpiniame patikrinime dalyvaus tarpinio patikrinimo centre ir, naudodami informacines komunikacijos technologijas, užduotis atliks elektroninėje erdvėje.

Tarpinius patikrinimus III ir IV gimnazijos klasės mokiniai ir buvę mokiniai laikys mokykloje, kurioje mokosi / mokėsi, išskyrus atvejį, jei mokykloje trūktų patalpų tarpiniams patikrinimams vykdyti.

Tvarkos apraše nustatyti kai kurių mokomųjų dalykų egzaminų nauji pavadinimai: pvz., lietuvių kalbos ir literatūros A, lietuvių kalbos ir literatūros B, matematikos A, matematikos B ir kt. Mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (A) arba matematikos (B) tarpinį patikrinimą ir brandos egzaminą laikys pagal tai, kurio bendrojo ar išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos vidurinio ugdymo bendrąją programą mokėsi.

IV ir III gimnazijos klasių mokiniai galės rinktis ir laikyti brandos darbą, tačiau jis nebus prilyginamas brandos egzaminui.

Mokiniai savo mokyklose turi būti supažindinti su vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, aukščiau minėtais tvarkos aprašais, dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo instrukcija, valstybinio brandos egzamino užduoties aprašu, šių dokumentų pakeitimais. Tai turėtų būti fiksuota vidurinio ugdymo mokytojo dienyno arba vidurinio ugdymo dienyno skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.

Su detalesne informacija dėl 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminų, tarpinių patikrinimų organizavimo galima susipažinti minėtuose tvarkos aprašuose, kuriuos galima rasti:

Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/), Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.trakai.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai-be/320) ir savo mokyklose bei jų interneto svetainėse.

Informaciją parengė Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Regina Žukienė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite