Lietuvos kariai Trakų bazilikoje

Parašyta: 2021-11-28 | Kategorija: Bažnyčia, Trakai |

 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje meldėsi Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (pirmas iš kairės), Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (ketvirtas iš kairės), Logistikos valdybos kapelionato Vilniuje esančių Logistikos valdybos padalinių kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionas) kpt. Saulius Kristapavičius (šeštas iš kairės) kartu su Logistikos valdybos vienetų vadais, kariais     

Lapkričio 19 d., praėjusį penktadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje susirinko daug Lietuvos karių. Beje, dalyvavo KASP bigbendas, vadovaujamas kpt. Ričardo Čiupkovo. Tai ne dažnai pasitaikantis atvejis, tačiau kaip sakė Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas, renginį organizavo iš Aukštadvario kilęs Logistikos valdybos kapelionato Vilniuje esančių Logistikos valdybos padalinių kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordina­riato kapelionas) kpt. Saulius Kristapavičius (Kš) ir elektrėniškis Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Kš). Renginys buvo skirtas pašventinti Logistikos valdybos spontonus (valdžios ženklus). Ta proga „Trakų žemė“ kalbasi su vienu iš organizatoriumi kpt. Sauliumi KRISTAPAVIČIUMI.

Mūsų skaitytojai Jus pažįsta iš aukojamų šv. Mišių Aukštadvario, Onuškio, Vytautavos parapijose. Be to, Jūs esate baigęs Aukštadvario vidurinę mokyklą. Gal galėtumėte pasakyti skaitytojams, kas tai yra „karo kapelionai“?

Karo kapelionas yra atsakingas už jam patikėtų katalikų karių ir jų šeimų sielovadą. Jo darbas yra toks pats, kaip ir parapijos klebono, t. y. teikti sakramentus. Karo kapelionas tai yra pareigos, nors jos ir skamba truputį keistokai, nes viena iš pagrindinių kunigų (kapelionų), tarnaujančių kariuomenėje, užduočių yra nuolatinė malda už taiką. Kaip ir minėjau, taikos metu kapelionai užsiima sielovada. Taip pat kapelionas yra vado patarėjas moraliniais klausimais. Karo atveju kapelionai darytų tą patį, tik jau karo lauko sąlygomis.

Norime sužinoti konkrečiau, kuo užsiima Logistikos valdyba ir ką joje veikia kapelionai?

 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybai keliamas tikslas efektyviai rengti ir palaikyti logistinius pajėgumus, kurie užtikrintų Krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių logistinį aprūpinimą bei paramą Lietuvoje ir už jos ribų. Logistikos valdyba užtikrina bendrąją logistinę, medicininę paramą ir sveikatinimo veiklą, karinio tranzito ir judėjimo kontrolę, paramą geoerdvine informacija, teikia priimančios šalies paramą, vykdo kitus jai numatytus uždavinius. Šiuo metu Logistikos valdybą sudaro: Vadovybė, Judėjimo kontrolės centras, Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba, Karo kartografijos centras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, Įgulų aptarnavimo tarnyba ir Depų tarnyba.

Kodėl Jus pasukote į kariuomenę, tapote kapelionu? Ar Jums nebūtų buvę geriau būti vienos ar kitos parapijos klebonu?

Į šitą klausimą man tikrai yra sunku atsakyti. Dar prieš pradedant studijuoti Vilniaus kunigų seminarijoje aš norėjau atlikti privalomąją karinę tarnybą. Bet kaip ten sakoma, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi… Aš įstojau į kunigų seminariją. Studijos truko 7 metus. Besimokant seminarijoje ketvirtame kurse mus aplankė karo kapelionas ir pristatė savo tarnystę Lietuvos kariuomenėje. Tą kartą tikrai likau sužavėtas galimybę „tarnauti Dievui ir tėvynei“. Paslapčia pasvajojau apie tai ir tiek. Baigus studijas, Kaišiadorių vyskupo buvau paskirtas eiti vikaro pareigas Širvintų parapijoje. Ten man tikrai gerai sekėsi, sutikau labai daug nuoširdžių ir gerų žmonių, su kuriais ir šiandien palaikau labai glaudžius santykius.

Lietuvai po 2014 m. įvykių Ukrainoje sugražinus privalomąją pradinę 9 mėn. karo tarnybą, atsirado didesnis kunigų poreikis Lietuvos kariuomenėje. Esant tokiai situacijoje gavau pasiūlymą ateiti dirbti į Lietuvos kariuomenę. Teko pereiti medicininį ir fizinį patikrinimą, taip pat baigti specialius kursus. Sulaukęs šio pasiūlymo tikrai nieko gero nesitikėjau, nes buvo daugybė priežasčių, dėl kurių aš galėjau nepereiti atrankos. Bet dabar jau 6 m. kaip tarnauju Lietuvos kariuomenėje.

Trakų Salos pilyje vyko iškilminga Logistikos valdybos karinių vienetų vyriausiųjų puskarininkių spontonų perdavimo ceremonija

Geras klausimas, kur yra geriau: ar parapijoje, ar kariuomenėje. Jei atvirai, tai visur gerai, kur mūsų nėra. Svarbiausia, kad žmogus butų laimingas. Šiandien aš jaučiuosi laimingas, dirbdamas Lietuvos kariuomenėje, toks jaučiausi dirbdamas ir parapijoje. Kas bus po metų ar rytoj, nežinau. Vienas Dievas žino.

Kodėl spontonų pašventinimo proga pasirinkote Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką. Mes, trakiečiai, labai tuo džiaugiamės, savo pamoksle labai gražiai kalbėjote apie Trakų Dievo Motinos šventovę.

Lapkričio 19 d. Logistikos valdybos vienetų vadai, kariai, darbuotojai ir svečiai rinkosi į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, kurioje buvo aukojamos Mišios už Lietuvos kariuomenę bei Logistikos valdybą. Buvo nuspręsta važiuoti į Trakų baziliką, nes tai yra maldos namai, kurie turi labai gražią ir garbingą istoriją. Juos fundavo Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas.

Spontonas yra valdžios simbolis. Trakų bazilika yra tarsi liudijimas šiandien, kad tikėjimas mūsų tautos kunigaikščiams buvo labai svarbus. Tikras karys visada pasitikės ir tikės Dievu. Kaip ir sakiau, to tikėjimo Dievu istorinis ženklas yra Trakų bazilika.

Praeitą penktadienį kariai pažymėjo spontonų šventę, kaip karių valdžios ženklą, gal galite vis dėlto plačiau paaiškinti, kas yra spontonai, kur jie naudojami ir t. t.

Spontonas – puskarininkio valdžios ženklas ir ginklas – trumpakotė ietis su plačiu ir puošniu antgaliu. Spontonas buvo plačiai naudojamas XVII–XIX amžiuje. Iš pradžių jis buvo skirtas vykdyti kovinius veiksmus, vėliau tapo simboliniu puskarininkio ginklu perduodant komandas (signalus) mūšio lauke ar rikiuotėje. Tai yra analogas karininkų naudojamam kardui, kurį jie nešiodavo ir su kuriuo perduodavo komandas (signalus). Napoleono karo metu seržantai naudojo spontonus saugoti ir ginti karinio vieneto kovines vėliavas.

Kodėl pasibaigus šv. Mišioms Trakų bazilikoje keliavote į Salos pilį?

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas vyko Trakų Salos pilyje, kuri yra Lietuvos viduramžių gynybinės architektūros šedevras ir vienintelė vandens pilis visoje Rytų Europoje. Joje buvo surengta iškilminga Logistikos valdybos karinių vienetų vyriausiųjų puskarininkių spontonų perdavimo ceremonija.

Šią dieną minėjome jau 103-ąsias atkurtos Lietuvos kariuomenės metines. Kariuomenės, kurios pirmieji savanoriai iškovojo tautos laisvę Nepriklausomybės kovose, kurios misiją tęsė Laisvės kovų dalyviai sovietinės okupacijos laikotarpiu ir kurios tradicijas po Nepriklausomybės atkūrimo tęsiame mes – šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės kariai.

1918 m. lapkričio 23 d. Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo įkurta Apsaugos taryba ir įsakyta pradėti formuoti pirmąjį Lietuvos kariuomenės pulką. Nuo šios dienos pradėta oficialiai kurti Lietuvos kariuomenė

Dėkojame už pokalbį. Linkime Jums bei Jūsų kariams Trakų Dievo Motinos globos ir palaimos.

 Kalbėjosi

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Juozas VERCINKEVIČIUS

Juozo Vercinkevičiaus ir Juozo Slabodos nuotr.

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite