„Medeina“ švenčia ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 60-etį

Parašyta: 2023-02-22 | Kategorija: Gimnazija, Mokyklos, Naujienos, Paluknys, Seniūnijos, Trakai |

Mokytoja Gražina Židelienė su savo pradinukais. 1961 m.

Istorinės aplinkybės – pasauliniai karai, po jų sekusios Lietuvos okupacijos – lėmė, kad tik 1961 m. Paluknyje buvo įkurta pradinė klasė lietuvių mokomąja kalba. „Medeinos“ gimnazija (iki 2015 m. – vidurinė mokykla), susiformavusi iki 1994 m. veikusios trikalbės vidurinės mokyklos lietuviškų klasių pagrindu, mini ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 60-etį.

1961 m. Paluknyje veikusioje vienakalbėje lenkiškoje mokykloje buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė su 7 vaikais. Ilgametė mokytoja Gražina Židelienė, mokyklai atidavusi daugiau nei pusę amžiaus, prisimena: „Dirbau Gaižūnuose, Kauno rajone. 1961 m. pavasarį Trakų r. partijos komiteto pirmasis sekretorius J. Bazys pakalbino dirbti Paluknyje. Paluknį apibūdino kaip įsikūrusį gražioje vietoje, netoli Vilniaus. <…> Rugpjūčio 15 d. gavau įsakymą ir susiruošiau į Paluknį. Sunki buvo pradžia. Pirmais metais klasės įsikūrė dūminėje pirkelėje, į mokyklą mus įsileido tik antraisiais metais. Darbo sąlygos buvo prastos – klasė šalta, žiemą net rašalas užšaldavo“. Vėliau, pastebi G. Židelienė, mokinių skaičius augo ir dirbti tekdavo net su 35 vaikais (kartu mokėsi 1-4 klasių mokiniai).

9 klasės mokiniai su mokytojais paskutinio skambučio šventėje. 1982 m.

Trikalbė (ugdymas vyko lenkų, lietuvių, rusų kalbomis) Paluknio mokykla vidurine tapo 1964 m. Lietuviškų klasių mokiniai, pradedant penktokais, mokėsi antroje pamainoje, tačiau 1990 m. rugsėjį duris atvėrus naujajam mokyklos pastatui, ugdymo sąlygos pagerėjo. Abiturientų I laida išleista 1984 m. vasarą, iki 1994 m. iš viso – 9 abiturientų, besimokiusių lietuviškai, laidos.

Nuo 1994-ųjų

 

Vykdant nepriklausomos Lietuvos švietimo reformą, Paluknio trikalbė vidurinė mokykla 1994 m. pertvarkyta į dvi – Paluknio lenkų ir rusų ir Paluknio lietuvių vidurines mokyklas. Vienoje buvusios trikalbės mokyklos pastato pusėje ir įsikūrė savarankiškai gyvuoti pradėjusi lietuvių mokykla, 1997 m. pavadinta Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurine mokykla. Savarankiškos mokyklos direktoriumi paskirtas Vytautas Gustas, sėkmingai vadovaujantis iki dabar.

II laidos (1985 m.) abiturientai su mokytojais. Centre sėdi direktorius S. Kodis

Nuo pat savarankiško gyvavimo pradžios kartu su direktoriumi V. Gustu tebedirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, mokytojai Natalija Pumputytė, Laima Samosionokienė, Danuta Pansevič ir Stanislovas Samosionokas. Kiek vėliau atėjo ir sėkmingai pedagogų kolektyve pritapo mokytojai Rūta Gustienė, Dainius Kuchanauskas, Leonora Daugudienė, Liudmila Maksimec, Aušra Kuchanauskienė, Vaclava Klejevskaja. Nuo 2005 m. į darbuotojų kolektyvą įsiliejo ir tebedirba vėliausiai priimti 16 pedagogų, iš kurių 13 – kūrybingi ir iniciatyvūs jauniausios kartos darbuotojai, kurių amžiaus vidurkis yra 35 metai. Tarp jų – ir 3 buvusios mūsų įstaigos mokinės. Tai logopedė-spec. pedagogė Reda Vasiljevienė, muzikos mokytoja Jovita Dovsevičiūtė ir mokytojo padėjėja Jovita Viniarskytė.

Mokytojų kolektyvas 1994 m. rugsėjo 1-ąją

Gilų pėdsaką mokyklos istorijoje paliko ne tik pirmoji mokytoja G. Židelienė. Kolegų ir buvusių mokinių atmintyje išliko mokytojai Aldona Gaidienė, Ivanas Nikitinas, Leonas Bimba, Elena Adomaitienė, Janina Perstiniavičienė, Rima Gulbinavičienė, Elena Jurkevičienė, Laima Steponavičiūtė, Jonas Juodagalvis, Laima Mieželienė ir daugelis kitų, į gyvenimą palydėjusių  ne vieną abiturientų laidą, skleidusių lietuvišką žodį Paluknyje.

1998 m. suformuota gausiausia Paluknio lietuviškų klasių istorijoje pirmoji klasė – 21 mokinys (mokytoja L. Samosionokienė). Tais pačiais metais mokykla džiaugėsi 100-uoju mokiniu. 2011 m. išleista gausiausia abiturientų laida – brandos atestatai įteikti 26 mokiniams (XVI laida, klasės vadovė – V. Klejevskaja). 2022 m. į gyvenimo kelią išlydėta XXVII abiturientų laida (nuo ugdymo lietuvių kalba pradžios – XXXVI, klasės vadovė – L. Daugudienė).

Nuo 1996 m. brandos atestatai su pagyrimu įteikti 9 abiturientams: Ingai Klejevskai, Kristinai Lapkovskajai (1996 m.), Justinai Valiukevičiūtei (2004 m.), Ervinui Rizgeliui, Mindaugui Mitkevičiui (2008 m.), Karoliui Rizgeliui (2009 m.), Dorotai Malachovskai, Ingridai Kazėnaitei (2012 m.) ir Deivydui Rizgeliui (2013 m.).

2013 m. 100-uku iš matematikos valstybinio brandos egzamino įvertintos abituriento Deivydo Rizgelio žinios (mokytoja N. Pumputytė), 2022 m. 100-uku – abiturientės Anos Martinkevič žinios iš rusų kalbos (mokytoja V. Klejevskaja).

Paskutinis skambutis 1996 m. I laidos abiturientės (pritūpusios) su mokytojais

1997 m. rudenį mokykla pradeda bendradarbiauti su bendruomeniniais vaikų globos namais „Šv. Jono vaikai“ (anksčiau – Šv. Jono kongregacija). Šiuo metu ugdoma 13 VšĮ „Šv. Jono vaikai“ globotinių. 2003 m. mokyklos patalpose įsikūrė ir tebeveikia Rūdiškių muzikos mokyklos akordeono ir fortepijono skyriai. 2006–2021 m. dalyvauta tarptautinėje kvaišalų prevencijos programoje „Sniego gniūžtė“, nuo 2011 m. vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa – iki 2022 m. keturis kartus tampama sertifikuota Olweus mokykla. 2014 m. mokykloje įkurta priešmokyklinio ugdymo grupė, o 2015 m. mokyklai suteiktas  gimnazijos statusas.

2016–2017 metais atlikti gimnazijos pastato rekonstravimo bei modernizavimo darbai, 2018 m. – vidaus patalpų remontas, o 2020 m. – aplinkos (įvažiavimas, automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, apšvietimas).

Mokykloje siekiama formuoti pilietišką, savo tautinį tapatumą suvokiančią asmenybę, tad kasmet minimos valstybinės šventės ir atmintinos dienos, vyksta tradicinės mokyklinės šventės, dalyvaujama Paluknio bendruomenės renginiuose. Ne vienus metus organizuojamos veiklos, į kurias įtraukiama ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir kitos įstaigos, organizacijos. Nuo 2009 m. trylika kartų vyko regioninis 5–8 kl. mokinių diktanto konkursas „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“, nuo 2014 m. bendradarbiaujant su Nacionaliniu kraujo centru vykdoma kraujo donorystės akcija, kuria siekiama įprasminti 1991 m. sausio 13 d. įvykius, nuo 2016 m. penkis kartus organizuotas tapybos darbų pleneras „Medeinos globoje“. Mokyklos įgyvendinamus projektus,  skatinančius demokratinio proceso sustiprinimą, visuomenės auklėjimą ir švietimą, ne kartą rėmė Tautos Fondas – JAV įsikūrusi lietuviška kultūros, švietimo labdaros organizacija. Kultūrinio intelekto ir tautinės savivokos ugdymui pasinaudota ne tik projekto „Kokybės krepšelis“, įgyvendinto 2020-2021 ir 2021-2022 m. m., lėšomis, bet ir Kultūros paso galimybėmis.

Būryje moksleivių – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma

2007 m. rugsėjo 1 d. mokykloje apsilankė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma. Prezidentas savo kalboje prisiminė, kad pirmosios sisteminės žinios, įsisavintos dar mokyklos suole, savęs suvokimo sampratos formavimas – tai gyvenimo kelrodės gairės, kurios jį lydėjo ir lydi visą gyvenimą. „Mes turime nuostabaus jaunimo, – sakė gerb. Valdas Adamkus. – Linkiu, kad jūs taptumėte mūsų ateities švyturiais“.

To Paluknio „Medeinos“ gimnazija, augdama kartu su vadovu Vytautu Gustu, ir siekia. Ieškodama, atrasdama, tobulėdama, bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą grįsdama geranoriškumu ir stengdamasi laikytis savo filosofijos: „Iš daugiatautės Paluknio krašto kultūros einame į giluminį savęs, Tėvynės Lietuvos ir pasaulio pažinimą”.

Vitalija Dovydėnienė,

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite