Piligrimų laivas plaukė į Vilnių

Parašyta: 2015-01-19 | Kategorija: Aukštadvaris, Bažnyčia, Dusmenys, Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Senieji Trakai, Seniūnijos, Tiltai, Trakai |

Sausio 10 d. „Litexpo“ rūmuose surengtas „Šeimadienis“, kuriame buvo pristatytos ir Trakų dekanato parapijos, kurių šūkis: „Keliaukite piligriminiu keliu nuo Aušros Vartų Dievo Motinos iki Trakų Dievo Motinos“

 

Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (centre) su parapijiečiais savanoriavusiais renginyje:  (iš kairės) Tadu ir Laura Ringiais ir jų vaikais Dominyku bei Liucija, Raimondu ir Martinu Malužinais, Jolanta Zakarevičiūte, Milda Audariene, Karolina Narkevič, Lina Sokolovaite ir Antanu Ulčinu

Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (centre) su parapijiečiais savanoriavusiais renginyje: (iš kairės) Tadu ir Laura Ringiais ir jų vaikais Dominyku bei Liucija, Raimondu ir Martinu Malužinais, Jolanta Zakarevičiūte, Milda Audariene, Karolina Narkevič, Lina Sokolovaite ir Antanu Ulčinu

IMG_094Maslauskaitė_1

Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė laiko Trakų Dievo Motinos atviruką

IMG_1037

(Iš kairės) Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas, Telšių vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas ir Karolina Narkevič

IMG_1147

„Šeimadienyje“ prie Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro stendo (iš kairės) Birutė Jachimovič, centro buhalterė Tatjana Subotovičienė ir kunigas Mindaugas Ragaišis

IMG_1219

(Iš kairės) Lentvario kun. Gintaras Petronis, Vilniaus vyskupas Arūnas poniškaitis ir Trakų kelb. dek. Jonas Varaneckas

IMG_1306

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Gražina Mongirdienė ir Rytis Gurkšnys, šventojo Kažimiero bažnyčios rektorius

IMG_1391

Seimo Pirmininkės pavaduotojas Jaroslav Narkevič su žmona Irena ir jų dukra Trakų r. sav. administracios direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič

mALTIEČIAI_IMG_1263

Aukštadvarietės gydytoja Lina Bučelienė (kairėje ) ir maltietė Irena Beržinskienė

marija puc su karolina narkevic

Trakų r. sav. merės pavaduotoja Marija Puč (dešinėje) ir Trakų r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič

Trakų r. sav. merė Edita Rudelienė ir Lentvario Motiejaus Šimelio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius (kairėje) kalbasi apie „Šeimadienį“ su Gintaru Šereiva

Trakų r. sav. merė Edita Rudelienė ir Lentvario Motiejaus Šimelio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius (kairėje) kalbasi apie „Šeimadienį“ su Gintaru Šereiva

2015 m. sausio 10 d. „Litexpo“ rūmuose Vilniuje įvyko „Šeimadienis“ –  baigiamasis šeimos metų renginys, kurį organizavo Vilniaus arkivyskupija. Jame buvo skaitoma daugiau negu 10 pranešimų, aktualių šeimoms ir jų nariams. Organizatoriai stengėsi, kad pranešimų turinys būtų kuo įvairesnis, skirtas įvairiems klausytojams, tiek jaunimui, tiek jų tėveliams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Pranešimuose buvo gvildenamos temos apie vaikų ugdymą, apie sutuoktinių tarpusavio santykius, apie nevaisingumo problemą ir skyrybų klausimus. Organizatoriai parinko tokias temas, kad skaitomi pranešimai paliestų kuo didesnę auditoriją.  Apie 200 iniciatyvų – bendruomenių, organizacijų, parapijų pristatė savo veiklą. Tai buvo puiki proga pamatyti, kad Bažnyčia yra ne tik lankymasis mišiose, bet kartu ir tikinčiųjų bendravimas,  įvairių veiklų įgyvendinimas, paremtas nuoširdžiu bendravimu ir tikėjimu Dievu. Renginyje veikė „Carito“ Gailestingumo kavinė. Tėveliai, atvykę su mažais vaikais, o tokių  buvo tikrai daug, galėjo savo mažylius palikti vaikų zonoje, kur jiems netruko pramogų: jie su savanoriais žaidė įvairius žaidimus, mokinosi rankdarbių, vyko jiems koncertas ir visi dalinosi gera nuotaika.  Vakare vyko Šv. Mišios, o vakarą užbaigė Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertas: Evelina Sašenko, Linas Adomaitis, Girmantė Vaitkutė, Vaidas Baumila, Egidijus Sipavičius, Berta Timinskaitė, Urbanistinio šokio teatras „Low air“. Vakaro svečias – dainininkas Daniel Disilva iš JAV, kuris ne tik dainavo renginyje, bet prieš tai ir skaitė pranešimą „Ar seksas būna dvasingas“.

Kiekvienas dekanatas, kiekviena parapija, bendruomenė, organizacija stengėsi kiek įmanoma tikslingiau save pristatyti:  lankstinukai, muzika, pokalbiai su žmonėmis ir pan. Išradinga buvo  Vilniaus Arkikatedros bazilika, Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo parapija. Jie „pasikvietė“ Šv. Kazimierą, kuris kvietė užeiti apsilankyti pas juos, mielai kalbėjosi su tikinčiaisiais. Trakų dekanatas taip pat dalyvavo „Šeimadienyje“, pristatydamas savo parapijas ir veiklas. Jį iš tolo buvo galima atpažinti iš didelio Dievo Motinos paveikslo. Renginiui labai pagelbėjo Trakų parapijiečiai, kurie paaukojo savo laisvalaikį, vardan šio kilnaus tikslo. Vieni dalino atvirukus, skrajutes, kiti pasakojo apie Trakų parapiją, veiklas. Parapijiečiai ragino susipažinti su Trakų parapija šūkiu: „ Keliaukite piligriminiu keliu nuo Aušros Dievo Motinos iki Trakų Dievo Motinos“. Šis maketas atspindi kiekvienais metais rugsėjo mėn.  organizuojamą tikrą piligriminį žygį.  Tikintiesiems buvo siūloma keliauti piligriminiu keliu nuo Aušros Vartų Dievo Motinos iki Trakų Dievo Motinos aplankant visas Trakų dekanato parapijas: Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai,  Paluknio Šv. Jono Krikštytojo, Rykantų Švč. Trejybės, Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai,  Šv. Benedikto, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčias. Daug kam toks kvietimas buvo netikėtas. Vieni dalyviai sutiko iš karto žengti piligriminiu keliu, kitus teko pasistengti ir įkalbėti. Deja, buvo ir išsigandusiųjų, kurie taip ir nedrįso pamėginti. Piligriminio kelio pradžioje „piligrimus“ pasitiko malonūs Trakų parapijiečiai, kurie dalino lankstinukus apie Trakų Dievo Motiną ir jos maldą. Nemokantys lietuvių kalbos, galėjo gauti analogiškus atvirukus ir lankstinukus lenkų kalba. Sekantys punktas piligrimystėje  – viktorina.  Drąsiausieji ir išmintingiausieji išmėgino savo jėgas, atsakant į vieną užduotą klausimą. Teisingai atsakę, buvo apdovanoti saldžia dovana. Vieni iš populiariausių klausimų buvo: kada buvo įkurta Trakų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia; ką savo pakeltoje rankoje laiko Dievo Motina; kokio įvykio, buvusio 1718 m., sukaktuvių 300 – osios metinės bus švenčiamos 2018 metais? Džiugu, kad vis dėlto daugiau buvo atsakiusių teisingai negu klystančių. Piligriminio kelio pabaigą žymėjo Šv. Mergelės Marijos paveikslas, kuris jau XVII a. garsėjo savo stebuklais, ir laivas, padarytas pačių parapijiečių. Elena Dubovikienė  daug darbo įdėjo kartu su savo sese, vyru ir dar kitais parapijiečiais, kad turėtume laivelį, taką ir kt. dekoracijas. Jie sugebėjo bendrai išgeneruotą idėją praktiškai įgyvendinti. Smalsūs dalyviai iš Antano Ulčino ir Linos Sokolovaitės sužinojo, kad Šv. Marijos Mergelės paveikslas jau nuo XVII a. garsėjo savo stebuklais. Prie paveikslo keliaudavo melstis aukščiausieji valstybės valdovai, didikai, virtinės procesijų traukė iš įvairiausių vietų. Savo apogėjų pamaldumas pasiekė 1718 metais rugsėjo 4 dieną, kai Trakų Madona buvo vainikuota auksinėmis popiežiaus Klemenso XI siųstomis karūnomis. Jai buvo suteiktas Ligonių užtarėjos vardas, o žmonės paskelbė ją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja. Aštuonias dienas trukusios karūnavimo iškilmės davė pradžią Trakinių atlaidams, kuriuos švenčiame ir šiandien.

 Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas visą dieną stebėjo, ar viskas vyksta sklandžiai. Pats savo noru praleido prie stendo,  bendraudamas su atvykusiais parapijiečiais ir svečiais iš kitų parapijų, pasakojo apie Trakų dekanatą, kartu su nedrįstančiais ėjo „piligrimystės kelią“.

Renginys pritraukė daug dalyvių iš įvairių parapijų su šeimomis.  „Šeimadienyje“ netruko ir žinomų veidų. Neabejingi renginiui buvo Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės patarėja Marija Puč. Piligriminiu keliu žengė ir Seimo Pirmininkės pavaduotojas Jaroslav Narkevič su žmona Irena. Jų dukra Trakų r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič labai daug prisidėjo prie renginio organizavimo, rūpinosi, kad nekiltų jokių nesklandumų renginio metu, bendravo su tikinčiaisiais. Su Trakų parapijiečiais pabendrauti atvyko ir buvęs Trakų parapijos kunigas Valdas Girdžiušas. Taip pat su Trakų kleb. dek. Jonu Varanecku mielai pasišnekučiavo užsukęs Telšių vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas, Rūdiškių kleb. dek. Tadas Švedavičius, Vilniaus vyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dominikonas brolis Bernardas. Iš Trakų dekanato parapijiečių atvyko ne tik iš pačių Trakų, bet ir iš atokiau esančių miestelių,   kurie atvažiavo pasidžiaugti Trakų dekanato stendu bei aplankyti kitas parapijas ir sužinoti kuo jie gyvena, ką veikia. Iš Lentvario vaikų dienos centro „Akimirka“ atvažiavo vadovė Alina Daudienė, nepagailėjo savo laiko ir Aukštadvario šeimos gydytoja Lina Bučelienė  su aukštadvariečių maltiečių vadove  Irena Beržinskiene.

„Šeimadienis“ buvo galimybė ne tik tikintiesiems, bet visiems žmonėms pailsėti nuo praėjusių švenčių šurmulio, pabūti su šeima, bendruomene, parapijiečiais, daugiau sužinoti apie Bažnyčią ir joje vykstantį gyvenimą. Galiausiai, kai kurie netikėtai sutiko renginyje ir seniai matytų bičiulių bei pažįstamų.

Jolanta              ZAKAREVIČIŪTĖ

Karolinos Narkevič, Tado Ringio ir Juozo Vercinkevičiaus nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite