Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje: pirmasis dešimtmetis

Parašyta: 2023-10-18 | Kategorija: Bažnyčia, Kultūra, Lietuva, Naujienos, Onuškis, Seniūnijos, Trakai |

Aidonas Užubalis, Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys; Diana Varnaitė, LR Vyriausybės kanceliarijos patarėja; Julius Meškauskas, Švėksnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos  klebonas; Birutė Nenortaitė, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos viceprezidentė; dr. Valdas Kilpys,  Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos narys; Rita Ana Dias, Šv. Jokūbo federacijos prezidentė (Portugalija); Manon Luitjen, Marketingo direktorė, Limburgo savivaldybė (Nyderlandai); dr. Laima Andrikienė, Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signatarė; Iryna Sobko, Camino Podolico projekto vadovė, Vinicos miesto tarybos rinkodaros ir turizmo departamentas (Ukraina); Algirdas Vrubliauskas, Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas; Rima Blikertienė, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos prezidentė; Aurelija Krampaitė, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos viceprezidentė; Dainius Varnas,  Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos narys, Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto narys; Rūta Jasionienė, žurnalistė („Alytaus naujienos“)

Dešimtmečio istorija

2012 m. Vilniuje išleista knyga „Šv. Jokūbo kelio šviesa/ The Light of St James Way“,   (sudarytoja dr. Laima Andrikienė), vėliau sulaukusi leidimų 2013, 2014 ir 2023 metais.

2013 m. spalio 4 dieną Kaune įsteigta Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija Lietuvoje.

2016 m. gegužės 31 d. Kaune įsteigta Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija. Šiuo metu Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija vienija 27 mūsų šalies savivaldybes.

2016 m. LR Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą“ objektų (šventovių) sąrašo patvirtinimo. Vyriausybinėms institucijoms (Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Ūkio ministerijai, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos) pavedama atlikti Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą objektų ženklinimo darbus ir vykdyti šio kelio populiarinimą naudojant įvairias rinkodaros priemones, o nevyriausybinėms organizacijoms – Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijai, bendradarbiaujanti su Lietuvos Vyskupų Konferencija – siūloma sukurti ir pagaminti Šv. Jokūbo kelio piligrimo pasą, sertifikatą ir spaudą.

Šiuo Vyriausybės nutarimu įteisinti Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje driekiasi per 40 savivaldybių.

2016 m. Vila Pouca Aguiar (Portugalija) vykusioje generalinėje asamblėjoje Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija tapo visateise Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos nare. Nuo tada Lietuva aktyviai dalyvauja federacijos veikloje.

2016 m. Europos Tarybos (ET) Europos kultūros kelių institutas sertifikavo Šv. Jokūbo kelio tinklą Lietuvoje. Tarptautiniu lygiu yra pripažinti keturi – Žemaitijos/Karaliaučiaus (269 km.), Šiaulių (403 km.), Kauno (410 km.) ir Vilniaus (493 km.) – Šv. Jokūbo piligrimų keliai arba šio kelio tinklo atšakos.

2016 m. lapkričio 4 dieną Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija pasirašė asociacijų Bendradarbiavimo protokolą.

Nuo 2016 m. kasmet gegužės – birželio mėnesiais vyksta tradicine tapusi Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė, inicijuojama ir globojama Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signatarės dr. Laimos Andrikienės. Estafetę koordinuoja Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, ją remia Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija. Remiantis registracijos ir išduotų sertifikatų duomenimis, Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetėje jau dalyvavo 6777 dalyviai.

2017 m. Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija Europos Parlamente Briuselyje sulaukė tarptautinio pripažinimo už atliktus darbus kuriant ir puoselėjant Šv. Jokūbo kelio tinklą Europoje.

2018 m. Šv. Jokūbo kelio piligrimams įteikiami pasai, patvirtinti pagal Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos sutartį su Kultūros paveldo departamentu.

Nuo 2018 m. Šv. Jokūbo kelio savivaldybių ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos yra tradicinio tarptautinio Šv. Jokūbo muzikos festivalio partnerės, kurio šeimininkas yra valstybinis choras ,,Vilnius“ kartu su Domininkonų ordinu.

2019 – 2020 m. Europos Šv. Jokūbo federacijai pirmininkavo Lietuva.

2020 m. LR Seime įsteigta Kultūros paveldo, Europos kultūros kelių ir Šv. Jokūbo kelio parlamentarų grupė.

Nuo 2021 m. LR Kultūros ministerija įpareigota organizuoti ir vykdyti kultūros kelių nustatymo ir sertifikavimo procesą, išduoti sertifikatus, vykdyti veiklos stebėseną.

 

Šv. Jokūbo keliams Lietuvoje – 10 metų

2023 metų spalio 6 dieną Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje įkūrėjai, bendraminčiai, rėmėjai, svečiai susirinko į konferenciją ,,Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje: pirmasis dešimtmetis“ Bažnytinio paveldo muziejuje, Arkangelo konferencijų ir meno centre.  Konferencijos tikslas – skleisti informaciją apie Šv. Jokūbo kelius Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu, efektyviau koordinuoti  Europos Tarybos sertifikuotą Šv. Jokūbo piligrimų kelio tinklą, skatinti religinę ir kultūrinę piligrimystę, kultūros paveldo apsaugą, puoselėti krikščioniškąsias tradicijas.

Konferencijos akimirka

Konferencijos dalyvius pasveikino Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič.

Konferencijoje dalyvavęs Kauno arkivyskupijos arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pažymėjo, kad žmogui labai svarbi yra ne tik fizinė, bet ir dvasinė kelionė, todėl Šv. Jokūbo kelyje kiekvienas gali atrasti dvasinius turtus. Kultūros ministerijos viceministras Rimantas Mikaitis patikino, kad Lietuvai svarbūs kultūros paveldą puoselėjantys  keliai, objektai, tarp jų ir Šv. Jokūbo kelias,  ministerija stebi ir koordinuoja jų plėtrą.

LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas, prof. Vytautas Juozapaitis pasidžiaugė, kad šis kelias padėjo atsirasti Lietuvoje Šv. Jokūbo muzikos festivaliui.

Nėja Svitovaitė ir Milana Ravda 10 kl.

Konferencijos organizatorė ir rėmėja, Šv. Jokūbo kelių steigimo Lietuvoje iniciatorė,  Kovo 11- osios Akto signatarė dr. Laima Andrikienė su konferencijos dalyviais dalinosi mintimis,  kad dirbtinis intelektas užvaldo vis daugiau mūsų gyvenimo, todėl šiandieniniam žmogui reikia dvasią maitinančių ir stiprinančių dalykų. Jauniems, vyresniems ir seniems reikia Dievo, jiems reikia Camino de Santiago, Šventojo Jokūbo kelio! Džiaugėsi, kad piligrimystė išgyvena renesansą. ,,Tikėjimas mus vienija, įkvepia ir veda pirmyn bendrame dvasiniame kelyje, ginant krikščioniškas vertybes ir darant gerus darbus“, – kalbėjo dr. Laima Andrikienė.

Konferencijoje dalyvavo savivaldybių vadovai ir tarybų nariai, visuomenės atstovai iš įvairių Lietuvos ir užsienio šalių: Ispanijos, Nyderlandų, Portugalijos, Ukrainos, Lenkijos, Taivano, Šventojo Sosto, bendraminčiai ir bendražygiai iš Šv. Jokūbo kelio savivaldybių ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijų, parapijų klebonai ir kunigai.

 

Onuškis – Šv. Jokūbo kelyje

Trakų rajono savivaldybei, Onuškiui konferencijoje ,,Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje: pirmasis dešimtmetis“ atstovavo: Algimantas Gaidukevičius – Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas,  Zita Aniulienė – Onuškio seniūnijos seniūnė, dr. Lilija Onutė Stankevičienė – ilgametė Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos narė, Rima Blikertienė – Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos direktorė, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos Lietuvoje prezidentė, Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinės Nėja Svitovaitė ir Milana Ravda.  Jos labai gražiai ir jautriai konferencijos pradžioje atliko autentiškas dzūkų liaudies dainas.

Trakų rajono savivaldybė nuo 2018 metų yra Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos narė. Džiaugiamės tuo, kad mūsų savivaldybė remia Šv. Jokūbo kelių veiklą, finansuoja piligrimines keliones, projektus, kurie jungia Šv. Jokūbo kelio Onuškio jaunųjų ambasadorių estafetes su kitų rajono mokyklų, šalies estafetėmis. Rajono vadovai dalyvauja Šv. Jokūbo kelio renginiuose, skatina dalyvauti kitas savivaldybės organizacijas. Aktyvus šiose veiklose Trakų Neįgaliųjų užimtumo centras. Direktorius Juozas Norinkevičius – Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos narys. Didelė pagarba ,,Trakų žemės“, ,,Vorutos“ redaktoriui Juozui Vercinkevičiui ir visai komandai už Šv. Jokūbo kelio idėjų ir veiklų sklaidą rajone ir šalyje.

R. Blikertienės pranešimas

Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios parapija ir Onuškio Donato Malinausko gimnazija (dabar pagrindinė mokykla)  sutiko ir globojo pirmojo piligrimų žygio dviračiais Šv. Jokūbo keliu piligrimus, kuris įvyko 2013 m. maršrutu Punskas – Skardupiai – Punia – Žiežmariai – Onuškis – Trakai – Vilnius ( 274 km.). Dar 2012 m. prasidėjusi pažintis su dr. Laima Andrikiene ir bendražygiais, kurie keliavo po Lietuvos bažnyčias, turinčias Šv. Jokūbo titulą, rinko medžiagą savo knygai „Šv. Jokūbo kelio šviesa/ The Light of St James Way“, įkvėpė mūsų bendruomenę naujai, dar nepažįstamai veiklai, kuri vėliau peraugo į bendrystę ir tęsiasi jau dešimtmetį.

Onuškio Donato Malinausko mokyklos mokiniai, mokytojai, bendruomenės nariais nuo 2016 metų aktyviai dalyvauja jaunųjų ambasadorių estafetėje, vykstančioje visoje Lietuvoje, skleidžia informaciją apie Europos kultūros kelių instituto sertifikuotą Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje tinklą, dalyvauja kelių žymėjime, bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis šalies mokyklomis. Dėkojame dr. Laimai Andrikienei iniciatyvas, pagalbą, dėmesį ir globą mūsų mokyklai, parapijai, Onuškio kraštui keliaujant Šv. Jokūbo keliu.

* * *

,,Vilties teikia jausmas, kad Šventojo Jokūbo kelias vis labiau atrandamas ir klesti. Šventojo Jokūbo kelias – tai mūsų visų kelias, tai yra ir Lietuvos kelias“ (dr. Laima Andrikienė)

Kviečiu rajono mokyklų mokinius ir mokytojus, studentus, visus jaunus žmones kviesti bičiulius, šeimos narius dalyvauti estafetėje ir tapti Švento Jokūbo kelių Lietuvoje ambasadoriais.

Gero kelio keliaujant bendrystės keliu: „Buen Camino!“.

Rima Blikertienė,

 Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos direktorė,

Švento Jokūbo kelio draugų asociacijos prezidentė

Valdo Kilpio ir Aldonos Drėgvaitės nuotraukos

Straipsnyje panaudota medžiaga iš Aldonos Drėgvaitės ir Valdo Kilpio sudaryto informacinio leidinio, skirto Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje 10-mečiui.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite