Tik esant dialogui su vietos valdžia ir vietos gyventojais pastangos tęsti pradėtus darbus tampa prasmingos ir sėkmingos

Parašyta: 2021-09-20 | Kategorija: Naujienos, Seimas, Trakai |

„Rūpintis savo kraštiečiais, atstovauti Seime jų interesams ir tęsti jų labui pradėtus darbus, bendraujant ir dalykiškai bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis yra svarbiausi mano rinkiminiai įsipareigojimai“, – teigia Trakų–Vievio vienmandatėje apygardoje 2020 m. Seimo nariu išrinktas Kęstutis Vilkauskas.

LR Seimo narys Kęstutis Vilkauskas

Kantrybė ir tęstinumas, Seimo nario Kęstučio Vilkausko nuomone, yra vienas svarbiausių valstybės ir /ar savivaldybės valdymo elementų. Tapęs Seimo nariu, jis užbaigė šešerius metus trukusią „kovą“ dėl Trakų rajono savivaldybės gyventojams tiekiamos šilumos kainų. Būtent tik po Seimo nario Kęstučio Vilkausko kreipimosi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT), ši nustatė, kad „Trakų energijos“ paslaugų vartotojai už šildymą mokėjo daugiau nei turėjo mokėti. Todėl visoje šalyje kylant šilumos kainoms, trakiškiai ir lentvariškiai už šildymą galimai mokės mažiau nei iki šiol mokėjo.
Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, Trakuose dirbęs daugiau nei dvidešimt metų, save apibūdina kaip aktyvų kultūros puoselėtoją. Jis yra šių visuomeninių organizacijų narys: Trakų krašto kultūros asociacijos, Trakų r. literatų brolijos ,,Aukuras“, Trakų vietos veiklos grupės, Trakų karališkojo teatro, Andre klubo, vyresniųjų liaudies šokių kolektyvo ,,Lendvarė“, Trakų miesto smigio klubo narys.
Kaip ir žadėjo prieš eidamas į Seimą, kad sieks dirbti Seimo Kultūros komitete, taip ir padarė – Kęstutis Vilkauskas yra Seimo Kultūros komiteto narys. Be to, jis yra ir Seimo Ateities komiteto narys bei Kriminalinės žvalgybos ir parlamentinės kontrolės pirmininko pavaduotojas.
Seimo Kultūros komitetas per Seimo 2020 metų rudens ir 2021 metų pavasario sesijas aktyviai dirbo. Vienas reikšmingiausių darbų – pasiūlymų dėl Europinės teisės perkėlimo į Lietuvos visuomenės informavimo priemonių įstatymą rengimas ir teikimas. Taip pat Seimo nutarimo projekto dėl 2022 metų paskelbimo karaimų metais iniciavimas. Tai itin aktualu unikaliam Trakų kraštui ir jo gyventojams.
Seimo Kultūros komitete buvo pritarta Kęstučio Vilkausko idėjai – Trakams su Senaisiais Trakais, Kernavei (valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritorijai ir jos buferinei zonai), taip pat po diskusijų Seimo Kultūros komitete ir Kauno miesto daliai (Kauno miesto senamiesčiui ir naujamiesčiui) bei Vilniaus miesto daliai (Vilniaus miesto senamiestis) suteikti istorinės sostinės teritorijos statusą. Dar šių metų kovo mėnesį Seimo Kultūros komitetas kreipėsi į šalies Vyriausybę, prašydamas Kultūros, Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms pavesti parengti istorinės sostinės teritorijos statusą turinčių vietovių plėtros veiksmų planą. Sėkmingas šio plano įgyvendinimas leistų ateities kartoms ne tik išsaugoti, bet ir įveiklinti šį unikalų Lietuvos kultūros paveldą ir gamtą. O tai reikštų, kad kultūros paveldo ir gamtos objektai būtų dar geriau pritaikyti lankymui ir taptų dar patrauklesni Lietuvos gyventojams bei užsienio turistams. Suteikus istorinės sostinės teritorijos statusą Trakams su Senaisiais Trakais ir kitoms minėtoms vietovėms, būtų galima plačiau šviesti visuomenę apie mūsų tautai svarbius istorinius įvykius ir su tuo susijusias vietas, kad tai išliktų mūsų vaikų ir anūkų atmintyje. Ši idėja, pasak Kęstučio Vilkausko, turėtų būti įgyvendinta Seimui 2021 metų rudens sesijoje priėmus Lietuvos valstybės teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pataisas ir šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Verta paminėti, kad viena iš prioritetinių Kęstučio Vilkausko, kaip Seimo nario, pareigų – teikti įstatymų, kuriais būtų gerinama visų gyventojų gerovė, projektus. Per Seimo 2020 metų rudens ir 2021 metų pavasario sesijų laikotarpį, kartu su kitais kolegomis iš Seimo Lietuvos socialdemokratų frakcijos, Kęstutis Vilkauskas pateikė Seimui svarstyti Seimo narių grupėje 39 įstatymų projektus, individualiai pateikė 6 pasiūlymus teisės aktų projektams, Seimo narių grupėje – 22 pasiūlymus teisės aktų projektams. Vienas iš svarbesnių įstatymų projektų, kurį Seimas svarstė ir priėmė, tai Valstybės tarnybos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įstatymo pakeitimais nustatyta, kad įstaigos vadovas arba karjeros valstybės tarnautojas, kai jam sukanka 65 metai, gali būti savo noru atleidžiamas iš pareigų arba gali eiti pareigas iki kadencijos, kuriai jis buvo priimtas, pabaigos. Kęstučio Vilkausko nuomone, tokiais šio įstatymo pakeitimais bus sudarytos prielaidos valstybės tarnyboje išlaikyti didelę patirtį sukaupusius įstaigų vadovus ir tarnautojus, įskaitant ir penkerių metų kadencijai į pareigas paskirtus seniūnus, kurie dar yra pajėgūs, o svarbiausia – turi noro toliau dirbti šį atsakingą darbą. Taip pat Seime priimtas pakeitimas, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą valstybės tarnautojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.
2020 metais Seime Kęstučio Vilkausko pastangų dėka buvo įsteigta Seimo laikinoji Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupė. Kęstutis Vilkauskas paskirtas jos pirmininku. Ši Seimo laikinoji grupė skirta diskutuoti ir svarstyti klausimus, susijusius su piliečių dalyvavimu, tvarkant valstybės ir vietos reikalus įvairiomis tiesioginės demokratijos formomis, išsiaiškinti priežastis, kodėl skiriasi gyventojų įsitraukimas į vietos reikalų tvarkymą kaime ir mieste, kiek tai priklauso nuo vietos valdžios institucijų, seniūnų, bendruomeninių organizacijų, seniūnaičių ar pačių gyventojų. Seimo 2021 metų pavasario sesijos metu buvo suorganizuoti septyni minėtos Seimo laikinosios grupės posėdžiai, kurių metu dalintasi gerąja patirtimi dėl Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo, dėl nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Vietos savivaldos įstatymo pakeitimų, reglamentuojančių gyventojų dalyvavimo tvarkant vietos reikalus formas ir joms keliamus reikalavimus, įgyvendinimo, seniūnaičių rinkimų ir jų veiklos aktyvinimo, seniūnijų veiklos ir ūkinio savarankiškumo stiprinimo, dalyvaujamojo biudžeto taikymo planuojant dalį savivaldybės biudžeto asignavimų ir kt. Pranešimus skaitė ne tik Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų ar mokymo įstaigų atsakingi darbuotojai, bet ir mokslininkai iš Ukrainos, kurie pateikė daug naujos, dar mažai kam girdėtos bei įdomios informacijos apie Ukrainos vietos savivaldos sistemą dabartiniu metu. Svarbu pažymėti, kad Seimo laikinoji Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupė ne tik diskutavo, bet ir priėmė keletą svarbių sprendimų, kurie buvo išsiųsti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui ir kuriuose buvo suformuluoti konkretūs siūlymai dėl seniūnaičių ir seniūnijų stiprinimo, prašoma inicijuoti viešą diskusiją Seime dėl vietos savivaldos sistemos tobulinimo. Be to šios Seimo laikinosios grupės posėdžiai vyko atvirai ir buvo transliuojami Seimo televizijos, Youtube kanale, todėl visi pilietiškai aktyvūs asmenys, turintys idėjų ir sumanymų, buvo kviečiami dalyvauti grupės posėdžiuose, diskutuoti ir teikti siūlymus ar iniciatyvas. Kaip teigia Kęstutis Vilkauskas, svarbu būti atviriems, bendradarbiauti ir su pagarba mokytis vieniems iš kitų. Todėl minėtos Seimo laikinosios grupės pradėti darbai bus tęsiami ir Seimo 2021 metų rudens sesijos metu.
Seimo narys Kęstutis Vilkauskas pateikė 15 pranešimų žiniasklaidai apie savo darbą Seime.
Tiek dirbdamas Trakų miesto seniūnu, būdamas Lietuvos Respublikos Seniūnų asociacijos prezidentu, tiek ir eidamas Seimo nario pareigas Kęstutis Vilkauskas visuomet laikėsi ir laikosi principo, kad žodžiai neturi skirtis nuo veiksmų. Kęstučio nuomone, turi būti aiškus ir geranoriškas Seimo, Seimo narių ir vietos savivaldybių dalykinis bendradarbiavimas. Pradėti darbai, siekiant Trakų ir Vievio kraštą paversti gražesniu, bus toliau tęsiami. Todėl, pasak Kęstučio Vilkausko, ir toliau vyks tamprus jo kaip Seimo nario bendradarbiavimas su Trakų ir Vievio krašto žmonėmis, taip pat Trakų–Vievio rinkimų apygardos vietos savivaldybių institucijomis. To paties Kęstutis Vilkauskas tikisi ir laukia ir iš antros pusės.
„Tik atvirai ir nuoširdžiai bendraudami bei diskutuodami, kartu ieškodami geriausių sprendimų pasieksime, kad Trakų kraštas ir visa Lietuva kasdien gražėtų. Tegul ne viskas pavyksta iš karto, tegul pokyčiai vyks ir pažanga ateis po truputį, bet už tat nuosekliai, užtikrintai ir ilgam“, – teigia Kęstutis
Vilkauskas.

Parengta pagal LR Seimo nario Kęstučio Vilkausko metinę ataskaitą

Užs. Nr. 659


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite