Trakų Dievo Motinos šviesa sklido po visą Lietuvą

Parašyta: 2022-09-09 | Kategorija: Bažnyčia, Kultūra, Naujienos, Renginiai, Trakai |

Rugsėjo 4 d. šv. Trakų bazilikoje šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (antras iš dešinės), Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (kairėje), Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinis Robert Gaičauskas (dešinėje)

Per Trakinių atlaidus rugsėjo 4 d., sekmadienį, LRT Plius tiesiogiai transliavo šv. Mišias visai Lietuvai. Tradiciškai Trakinių atlaidai vyksta rugsėjo 1–8 d.

Į Trakų Dievo Motinos šventovę atvyksta piligrimai iš įvairių Vilniaus arkivyskupijos dekanatų ir visos Lietuvos vietų. Taip per aštuonias dienas tikintieji iš Varėnos, Vilniaus I ir II, Švenčionių ir Ignalinos, Naujosios Vilnios ir Šalčininkų, Kalvarijų dekanatų, taip pat iš Rūdiškių, Paluknio, Grigiškių, Vaidotų, Lentvario ir Senųjų Trakų, Parudaminos atvažiavo į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, kad pasimelstų prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo bei paprašytų Jos globos ir palaimos. Visų atlaidų metu pamaldas transliavo ir Marijos radijas, buvo renkamos aukos radijo veiklai, o sekmadienį, rugsėjo 4 d., iškilmingas šv. Mišias, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, tiesiogiai per LRT Plius galėjo stebėti visa Lietuva.

Jaunieji piligrimai atžygiuoja į Lentvarį

Gojaus kaimo gyventojas Ramūnas Aušrotas su žmona Indre ir vaikais Jogaile, Juozapu, Marija pasibaigus pamaldoms pasveikino Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą 12-ųjų vyskupystės metinių proga: „Ši diena, rugsėjo 4-oji, yra brangi ne tik mūsų bend­ruomenei ir parapijai, ji brangi ir mūsų Ganytojui. Lygiai prieš 12 metų, per Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, šventę, mūsų Ganytojas buvo konsekruotas vyskupu. Jūsų ekscelencija, Mūsų ganytojau, maldoje į Trakų Dievo Motiną yra toks kreipinys: „Ugdyk mūsų žemėje ir širdyse savo Sūnaus Karalystę“. Jame slypi įdomus pedagoginis momentas. Tuo atkreipiamas dėmesys į tai, jog Mergelė Marija nėra tik mūsų prašymų Tarpininkė. Ji yra ir Pedagogė, padedanti žmogui išmokti pačiam ateiti prie Kristaus.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinis Tautvydas Dikčius

Tokią pačią funkciją atlieka ir vyskupas, skelbdamas Dievo Žodį, Kristaus mokymą. Pastebėjome, jog Jūs, kaip mūsų Ganytojas, mokate parinkti teisingą žodį ir jį pasakyti ten, kur to reikia ir taip, kaip reikia, kiekvienam, ar tai būtų politikas, ar paprastas žmogus. Jūsų žodžiuose visada juntamas švelnus ganytojiškas pataisymas, kylantis iš rūpesčio Jums patikėtomis sielomis. Už tai esame Jums dėkingi. Nuoširdžiai sveikiname.

Jaunimas žygiuoja į Trakus

Šeštadienį, rugsėjo 3 d., jau XVI kartą buvo surengtas jaunimo piligriminis žygis Aušros Vartai–Trakai. Jis tęsia šimtametės piligrimystės į Trakus tradicijas. Jos ypač sustiprėjo, kai Vilniaus arkivyskupu metropolitu tapo vyskupas Audrys Juozas Bačkis (dabar – kardinolas). Kaip „Trakų žemei“ papasakojo Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro referentė Šarūnė Jasiūnaitė-Zovienė, daugiausia jaunuolių susirenka iš Vilniaus aukštųjų mokyklų, bet yra ir suaugusiųjų.

Piligrimai pasiekia Trakų baziliką

Žygio maršrutas – tradicinis: nuo Aušros Vartų iki Trakų Dievo Motinos. Šį kartą irgi viskas vyko panašiai. Porai šimtų piligrimų vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Piligrimai 14:00 val. pasiekė Lent­vario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, kur vyko adoracija. Po to jaunimas turėjo šiek tiek laiko pailsėti ir papietauti. Toliau piligrimai žygiavo senuoju keliu į Trakus, sustojo atsikvėpti prie Trakų miesto naujųjų kapinių, kur vyko pokalbiai, pasidalijimai tikėjimo patirtimis.

Trakų bazilikoje skambėjo šlovinimo giesmės

Jau vakare Trakuose, Birutės gatve, piligrimai atžygiavo iki bazilikos, kur juos pašventino Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas. 19:00 val. šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Po to vyko agapė ir koncertas Užutrakyje, o iš ten autobusais piligrimai grįžo į Vilnių. Su jaunimu žygiavo ir suaugusieji, tarp kurių – ir garsus tikėjimo skleidėjas Aringas Gorodeckis ir svarbiausia – Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai bei seserys vienuolės. „Trakų žemė“ turėjo progą pasikalbėti su klierikais: Audriumi Sargeliu iš Bagaslaviškio parapijos (Širvintų r.) ir Tautvydu Dikčiumi iš Musninkų parapijos (Širvintų r.).

Atlaiduose – Gojaus kaimo gyventojas Ramūnas Aušrotas (pirmoje eilėje) su žmona Indre (pirmoje eilėje trečia iš kairės) ir vaikais

Vakar, rugsėjo 8 d., vyko svarbiausios Trakinių iškilmės, skirtos Trakų 700 metų jubiliejui. 12:00 val. Trakų bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose dalyvavo LR Seimo narė Edita Rudelienė su savo patarėja, Trakų r. savivaldybės tarybos nare Inesa Židonyte, savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir jo pavaduotojas Jonas Kietavičius, administracijos direktorė Jolanta Abucevičienė ir jos pavaduotoja Dovilė Daudaitė, mero patarėja Evelina Kislych-Šochienė, savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Agata Mankeliūnienė, savivaldybės tarybos nariai ir skyrių vedėjai bei darbuotojai. Vakare, 19:00 val., buvo iškilminga atlaidų pabaiga – vyko šv. Mišios lotynų kalba Švč. Mergelės Marijos garbei (ekstraordinarine forma).

Rugsėjo 1 d. piligrimai iš Paluknio atvyko į Trakus

Jaunimo piligriminiame žygyje dalyvavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai, seserys vienuolės, žygiui vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis (trečioje eilėje)

Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro referentė Šarūnė Jasiūnaitė-Zovienė

Jaunimo piligriminio žygio dalyviai sustojo pailsėti prie Trakų miesto naujųjų kapinių

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., į iškilmingas pamaldas susirinko gausus būrys tikinčiųjų

Trakinių atlaidų metu šv. Mišias transliavo Marijos radijas

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Juozas VERCINKEVIČIUS

Autorių nuotr.

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite