Veriškių pradinė lietuviška mokykla laimėjo bylą prieš Vilniaus rajono savivaldybę

Parašyta: 2013-12-10 | Kategorija: Naujienos, Teismas |

 LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO

2013-12-03 SPRENDIMAS ADMINISTRACINĖJE BYLOJE A-756-2049/2013

2013-12-03 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) trijų teisėjų kolegija priėmė sprendimą administracinėje byloje A-756-2049/2013, kuriuo patenkinio Veriškių pradinės mokyklos apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus r.  savivaldybės tarybos (toliau- VRST) 2010-06-25 sprendimo T3-207 kai kurias dalis, tame tarpe visas šio sprendimo dalis, susijusias su Veriškių pradinės mokyklos reorganizavimu.

Šis LVAT sprendimas neskundžiamas. Taip pat šiuo sprendimu kaip precedentu ateityje remsis teismai, nagrinėdami tokio pobūdžio teisinius ginčus, todėl yra tikslinga su juo susipažinti.

VRST argumentai dėl Veriškių pradinės mokyklos reorganizavimo

VRST 2010-06-25 priėmė sprendimą T3-207 „Dėl kai kurių Vilniaus r. švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo <…>“. Šiuo sprendimu VRST ketino Veriškių pradinę mokyklą išskaidyti. Po šio sprendimo Veriškių pradinė mokykla kaip švietimo įstaiga nustotų egzistavusi, vietoj jos norėta įsteigti Nemenčinės Gedimino gimnazijos pradinio ugdymo skyrių (lietuvių dėstomąja kalba), Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos pradinio ugdymo skyrių (lenkų dėstomąja kalba).

VRST šį sprendimą, jau vykstant teisminiams ginčams, argumentavo tuo, kad mokykloje mokosi mažai vaikų, todėl nepavyksta surinkti pakankamai mokinio krepšelio lėšų, kad mokykla galėtų egzistuoti savarankiškai. VRST teigė, kad mokykla susidūrė su nuolatiniu ir sisteminiu lėšų trūkumu: 2007 jai trūko 58.5 tūkst. Lt. mokymo lėšų ir 18.4 tūkst. Lt. ūkio lėšų, 2008 jai trūko 64.2 tūkst. Lt. mokymo lėšų ir 4.6 tūkst. Lt. ūkio lėšų, 2009 jai trūko 29.3 tūkst. Lt. mokymo lėšų ir 4.3 tūkst. Lt. ūkio lėšų, 2010 jai trūko 60 tūkst. Lt. mokymo lėšų ir 28.9 tūkst. Lt. ūkio lėšų.

VRST teigė negalinti daugiau kompensuoti šių trūkumų.

VRST teigė, kad reorganizacija atneš gerų pokyčių: mokyklai trūko 60 tūkst. Lt. per metus. Nereorganizavus mokyklos, trūktų pinigų darbuotojų atlyginimams, o išdalijus mokyklą didelėms švietimo įstaigoms, tuos trūkumus padengs jos pačios, perskirstydamos savo pačios lėšas (dotuodamos savo skyrius), mokiniai mokysis tame pačiame pastate, dirbs tie patys darbuotojai (taip pat mokytojai) kiek galimybės leis, bet jau gimnazijos statusą turinčiose mokyklose.

Veriškių pradinės  mokyklos svarbiausi argumentai ir reikalavimai

1. Mokykla teigia, kad VRST kasmet vykdo mokyklų mokymo krepšelio lėšų perskirstymą, o tai įtakoja atsiradusį lėšų trūkumą. Kiekvienais metais savivaldybė sulaikydavo 6 proc. mokyklos mokinio krepšelio lėšų (maksimalią leistiną dalį), dėl to atsirasdavo pinigų trūkumas, o po to jau perskirstymo būdu mokyklai buvo skiriamos trūkstamos lėšos.

2. Mokykla teismui pateikė įrodymais pagrįstą argumentą, kad VRST, priešingai nei pati teigia, kiekvienais metais kompensuodavo lėšų trūkumą, o tai reiškia, kad turėjo tam lėšų. Anot mokyklos byloje nėra dokumentų, įrodančių, kad VRST tuos pinigus skolintųsi iš kredito įstaigų.

3. Mokykla mano, kad ji užtikrina itin aukštos kokybės švietimą, pateikė diplomus, padėkas, raštus, joje dirba geri specialistai, nuo 2010 m. , kai vyksta teisminiai ginčai, ji geba tvarkyti savo finansus, o mokinių skaičius nuolat didėja. 2013/2014 m.m. mokosi 27 pradinukai, mokinio krepšelio lėšų bus gauta 125 885 Lt. – pakankamai, kad mokykla išsilaikytų pati.

4. Mokykla teigia, kad VRST sprendimais 2010 m. reorganizuotos mokyklos be jokių išimčių buvo uždarytos 2013 m., tai reiškia, kad reorganizacija nepasiteisino.

5. Gimnazijos (Nemenčinės Gedimino ir K.Parčevskio), prie kurių planuota jungt,i susiduria su lėšų trūkumu: iki 2013 pabaigos Gedimino gimnazijai trūksta iš viso 90 tūkst. Lt., o K.Parčevskio gimnazijai trūksta iš viso 115 tūkst. Lt., taigi abiejų gimnazijų padėtis yra prasta, bet VRST tai slepia. Veriškių mokykla nenorėjo būti išdalinta „minusinėms“ mokykloms.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pozicija

  1. Teismas atsiribojo ir visiškai nevertino politinių ir ekonominių ginčo aspektų.
  2. Teismas (su juo sutiko ir žemesnės instancijos teismas) iš esmės sutiko su VRST argumentu, kad mokykla nuolat ir sistemingai susiduria su lėšų trūkumu, bet atkreipė dėmesį į kelis nesutapimus VRST pateiktose lentelėse.
  3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su VRST pozicija, kad ji neturi papildomų lėšų finansuoti mokyklai ir panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą, kadangi VRST nepateikė duomenų, kad neturėtų lėšų mokyklai finansuoti, priešingai – 2007-2010 metais skirdavo mokyklai trūkstamas lėšas- iš viso 503 tūkst. Lt.

„Vilnijos“ draugijos valdyba


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite