Dar kartą apie Trakų Dievo Motinos stebuklus…

Parašyta: 2016-01-18 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Trakai |

viršelis

Trakų viešosios bibliotekos kraštotyros fonde yra miela ir verta skaitytojo knygelė – Trakų Dievo Motinos stebuklai. Tai –XVII a. gyvenusio kunigo Simono Mankevičiaus knygelė, kuri pirmą kartą buvo išleista lenkų kalba Vilniuje, Tėvų bazilijonų spaustuvėje 1645 m. (prieš 370 m.), o autoriaus tikslas kilnus ,,..suteikti tikėjimo pamaldžiai lankantiems Švenčiausiosios Trakų Mergelės paveikslą“ ir dedikuojama ,,…Jo Šventenybei, Didingajam iš Dievo Šviesiausiajam Ponui Jurgiui Tiškevičiui, Dievo malone Žemaitijos vyskupui, Trakų klebonui…“, kuris ,,…suradai tą įstabiausią perlą – Švenčiausios Trakų Mergelės bažnyčią, kurioje ilgą laiką keisčiausi stebuklai prie Panos Švenčiausios paveikslo, didžiai išgarsėjusio, vyko ir vyksta…“.
Stebuklas jau yra tai, kad ši knygelė lietuvių kalba pasirodė dr. Birutės Rūtos Vitkauskienės dėka, išleista 2013 m. lietuvių kalba Vorutos (Trakai) leidyklos, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos užsakymu ir skirta Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios Dievo Motinos –
Lietuvos globėjos – paveikslo vainikavimo Romos popiežiaus Klemenso XI siųstomis karūnomis 300-osioms metinėms (2018 m.). Apie šios knygelės išleidimą Trakų krašto visuomenė buvo informuota ,,Trakų žemės“ laikraštyje 2013 m. lapkričio 15 d. numeryje (p.1,9.), kuriame buvo pateikta išsami dr. Birutės Rūtos Vitkauskienės santrauka ,,Trakų Marijos stebuklų kelionė Vilnius–Krokuva–Trakai“, kurioje apžvelgiama Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir paveikslo istorija, meniniai tyrinėjimai, šios knygelės pasirodymo lietuvių kalba aplinkybės, primena, kaip šios knygelės originalo buvo ieškota Vilniaus bibliotekose, o pavyko rasti tik Krokuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje.
Trumpai apie S. Mankevičiaus knygelės turinį. Pirmą kartą lietuvių kalba išleistoje knygelėje lietuvių ir lenkų kalbomis pateikiama trumpa, anot S. Mankevičiaus, „Trakų geografija“, pasakojama bažnyčios fundacijos ir paveikslo istorija, nuoširdžiu pamaldumu dvelkia stebuklingų geradarysčių, įvykusių prie Stebuklingojo Trakų paveikslo dienoraštis, liudijantis apie apsaugą nuo pavojų, išvadavimą nuo velnio pinklių, stebuklingą pasveikimą, skausmo nuraminimą, paskendusių atgaivinimą, kalbos atgavimą, raišumo atsikratymą ir ,,…bet (keistas dalykas) ir pagonys šioje šventoje vietoje iš Didingiausios Dievo Motinos patirdavo antgamtinių gerumo veiksmų… jei tik kas su atgailaujančia širdimi, savo paties ašaromis nusiplovęs savo nepadorumus, į Ją su aistringa meile kreipiasi“. Pamaldžiai lankantiems Trakų Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslą yra viatikas – pastiprinimas kelionei, su giesmėmis į Švenčiausiąją. Knygelės pabaigoje autorius savo kūrinį aukoja Didingiausiai Mergelei su prašymu – ,,palaiminki, Mergele, savo šventa dešiniąja šį mano darbą arba jį pasmerki…“.
Leidinys lietuvių kalba papildytas dr. Birutės Rūtos Vitkauskienės santrauka apie Trakų bažnyčios ir Trakų Dievo motinos istoriją, pateikiamos svarbesnės istorijos datos, iliustracijos su Stebuklingos Trakų Dievo Motinos Marijos atvaizdu ir jo sekiniais iš kitų Lietuvos ir Latvijos bažnyčių. Santrauka, svarbesnės istorijos datos, išsamūs paveikslo kopijų ir sekinių komentarai pateikiami ne tik lietuvių, bet ir lenkų, anglų, vokiečių, rusų kalbomis. Knygelėje yra pirmojo leidinio – originalo faksimilės, beveik kiekvieną puslapį puošia Trakų šventovės dekoro, votyvinių sidabro plokštelių (votų), skulptūrų iliustracijos, pabaigoje lietuvių ir lenkų kalbomis pateikiama informacija piligrimams ir Trakų Švč. Mergelės Marijos – Lietuvos Globėjos – malda (tekstas kun. Stasio Ylos).
Simono Monkevičiaus knygelės turinys, dr. Birutės Rūtos Vitkauskienės informatyvi sant­rauka, iliustracijų gausa, istorinis ekskursas iš dabarties į praeitį sudomins ir pamaldų piligrimą ir krašto kultūra bei istorija besidomintį skaitytoją.
Knygą galima įsigyti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Rasa SELICKAITĖ,
Trakų viešosios bibliotekos
vyr. bibliografė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *