Dėmesio sulaukęs želdynų projektas: darbai atliekami turint visus derinimus ir leidimus

Parašyta: 2021-03-27 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Pastaruoju metu nemažai dėmesio sulaukė Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymo projektas.

Šį projektą Trakų rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti dar 2018 metais. Iš penktojo karto įgijus rangovą (UAB „Losrita“), turint visų atsakingų institucijų derinimus be papildomų pastabų bei gavus visus leidimus, šiemet pradėti medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintas techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu ir jis yra suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra bei kitomis LR AM institucijomis ir savivaldybe.

2021 m. kovo 17 d. 9:00 val. rangovas norėjo pradėti Trakų senamiesčio Vytauto ir Karaimų gatvėse želdynų tvarkymo rangos darbus, atitinkamai turėdamas ir ornitologo ataskaitą, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių, tačiau Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius sulaukė Aplinkos apsaugos departamento (AAD) prašymo skubiai stabdyti planuojamus rangos darbus, nors iki šiol Trakų rajono savivaldybė nėra gavusi jokio oficialaus rašto iš AAD. Po AAD prašymo darbai sustabdyti ir nebuvo vykdomi.

Derinimų chronologija:

1) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos (rašto Nr. (18.3)-AD5-12960), kurie pritarė Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintam techniniam darbo projektui;

2) Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-07-22 raštu Nr. (3)-V3-898 (7.8), kurie pritarė Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintam techniniam darbo projektui;

3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2019-07-23 raštu Nr. (12)-D8(E)-1432, kurie pritarė Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintam techniniam darbo projektui;

4) Trakų rajono savivaldybės administracija 2019-07-25 raštu Nr. AP3-1887 pritarė Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintam techniniam darbo projektui;

5) Aplinkos apsaugos agentūra prie LR AM 2019-07-31 raštu Nr. (25)-A4-3302 suderino Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintą techninį darbo projektą;

6) Nacionalinės žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius 2019-02-05 Nr. 46SD-347-(14.46.104) neprieštarauja numatytiems Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projekto darbams valstybinėje žemėje.

Svarbu ir tai, kad visuomeninės želdynų ir želdinių priežiūros komisijos 2021-03-08 protokole Nr. AP8-48 yra detaliai aprašyta kiekvieno kvartalo (vadovaujantis želdynų inventorizacijos medžiaga) želdinių būklė. Taip pat papildomai prie protokolo pridėta taksacijos lentelė su detalizuotai vertinta želdinių būkle įrašant prie kertamų medžių pastabas. Net atskira pastraipa yra įdėtas želdinių būklės vertinimas, tačiau po supažindinimo su protokolu jokių pastabų iš įstaigų, komisijos narių nebuvo gauta.

Gyventojus patikiname, kad savivaldybė projektą įgyvendina tikslingai, visus etapus atlieka ir vertina kompetentingi savo sričių specialistai ir savivaldybė nevyko jokių savavališkų, nepagrįstų ir nesuderintų medžio kirtimo darbų.

Trakų rajono savivaldybės informacija


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *