Liudijimų ir šlovinimo popietė su pasauliečiais pranciškonais Trakuose

Parašyta: 2016-02-01 | Kategorija: Bažnyčia, Lentvaris, Naujienos, Trakai |
Pasauliečiai pranciškonai ir Trakų parapijiečiai įsiamžino bendroje nuotraukoje

Pasauliečiai pranciškonai ir Trakų parapijiečiai įsiamžino bendroje nuotraukoje

Sausio 24 d., sekmadienį, Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje vyko šlovinimo ir liudijimų popietė su Jaupra (Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija) ir pasauliečiais pranciškonais. Lentvario pasauliečių pranciškonų brolijos naujokai, trakiečiai Tadas ir Laura Ringiai, kleb. dek. Jono Varanecko iniciatyva pasikvietė Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino brolijos pasauliečius pranciškonus bei Vilniaus pranciškoniškąjį jaunimą pasidalinti džiaugsmu priklausyti Pranciškoniškajai šeimai, pasisemti kartu stiprybės, ramybės, atrasti įkvėpimą kurti laimingą gyvenimą, patirti Dievo meilę ir šv. Dvasios veikimą. Po šv. Mišių, kuriose šlovinimu patarnavo Natalija Verbickienė OFS ir Monika Midverytė OFS, Trakų parapijiečiams buvo pristatytas Pasauliečių pranciškonų ordinas, o asmeniniais liudijimais pasidalijo Justinas Rakita ir Simonas Baliukonis. Trakų parapijiečiai svečius pakvietė pabendrauti prie agapės stalo Trakų parapijos namuose. Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“ pakalbino pasaulietę pranciškonę, Šv. Pranciškaus ir Bernardino brolijos viceministrę Moniką Midverytę OFS apie Ordino atsiradimą, bendruomenę ir veiklą.

Šv. Mišiose dalyvavo Monika Midverytė OFS (kalba), (iš kairės sėdi) mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas ir klierikas Arnas Vainauskas

Šv. Mišiose dalyvavo Monika Midverytė OFS (kalba), (iš kairės sėdi) mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas ir klierikas Arnas Vainauskas

Kada susikūrė Pasauliečių pranciškonų ordinas?
Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, susikūrė prieš 800 metų, o jo įkūrėjas buvo šv. Pranciškus Asyžietis. Jis savo gyvenime pradėjo atgailos kelionę. Savo pamokslais, gyvenimo pavyzdžiu įkvėpė daugybę žmonių siekti šventumo ir eiti atgailos keliu. Daugybė žmonių buvo pasirengę viską mesti ir gyventi taip kaip jis. Tada šv. Pranciškus suprato, kad išganymas nėra rezervuotas tik dvasininkijai, vienuoliams. Visi pasauliečiai taip pat gali gyventi atgailos gyvenimą ir tam nebūtina palikti savo šeimos, darbo – viską mesti. Jis parašė Regulą pasauliečiams pranciškonams, pagal kurią OFS nariai, likdami pasauliečiais, įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Kadangi OFS nėra šventojo Pranciškaus, bet Šventosios Dvasios ir Bažnyčios nuosavybė, 1978 m. Popiežius Paulius VI patvirtino naujausią Pasauliečių pranciškonų ordino Regulą, pritaikęs ją prie šių dienų Bažnyčios ir pasaulio poreikių.

Kiek pasauliečių pranciškonų brolijų yra Lietuvoje?
Tarpukariu Lietuvoje tretininkų brolijos veikė beveik kiekvienoje parapijoje ir joms priklausė keletas tūkstančių narių. Sovietmečiu visa veikla persikėlė į pogrindį ir oficialiai Ordinas atsikūrė tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. rugpjūčio 3 d. Užtruko laiko, kol Lietuvoje veikiantis Pasauliečių pranciškonų ordinas buvo pripažintas tarptautiniu mastu.
Po Nepriklausomybės atkūrimo dalis senųjų narių sugrįžo į Ordiną, atėjo ir naujų tikinčiųjų. Šiandien Pasauliečių pranciškonų ordinas Lietuvoje skaičiuoja apie 500 narių. Iš viso Lietuvoje veikia 34 brolijos. Vietinės brolijos yra pasiskirsčiusios su vyskupijų ribomis sutampančiuose šešiuose regionuose (Vilniaus, Kauno, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Vilkaviškio). Pagrindiniai Pasauliečių pranciškonų ordino centrai yra didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose, Panevėžyje, Kretingoje. Deja, mažesniuose miesteliuose artimiausiu laiku vietinių brolijų gali nelikti, kadangi jauniems žmonėms išvykstant gyventi į didmiesčius ar užsienį brolijos neatsinaujina naujais nariais. Tačiau ši tendencija būdinga ne tik OFS, bet ir visai Bažnyčiai. Tuo tarpu kitose vietose vyksta ir brolijų atsinaujinimas, steigiamos ir naujos brolijos, įsilieja jauni žmonės ir jaunos šeimos.

Pristatykite Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo broliją.

Pranciškoniškasis jaunimas (lietuviškas trumpinys – JauPra) – yra tarptautinė jaunimo brolija, Šventosios Dvasios pašaukta dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą, kurios nariai Pasauliečių pranciškonų ordino Regulą laiko įkvepiančiu dokumentu brandinti savo krikščioniškąjį ir pranciškoniškąjį pašaukimą brolijoje. Skirtumas tas, kad jaunimas vis dar ieško savo gyvenimo pašaukimo, nėra prisiėmę ilgalaikių įsipareigojimų, ir priklausymas pranciškoniškojo jaunimo brolijai yra laikinas etapas, skirtas kartu ištirti savo pašaukimą ir gražiausius jaunystės metus praleisti tarnaujant Viešpačiui.

Nacionalinės brolijos veikloje nuolat dalyvauja daugiau nei 100 aktyvių, 14-30 metų amžiaus jaunuolių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, Panevėžio ir Jonavos miestų.

Pranciškoniskasis jaunimas yra paplitęs po visą pasaulį ir vienija apie 30 tūkst. narių. Daugiausiai brolijų yra Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje, Italijoje, taip pat Pietų Amerikos žemyne.

Galėtumėte pristatyti pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo veiklą?
Pasauliečių pranciškonų pašaukimas – atsiliepti į Bažnyčios ir vietinės parapijos poreikius, todėl daugelis veiklų vyksta vietiniu mastu. Brolijos nariai tarnauja ligoniams, lankosi kalėjime, dirba parapijų katechetais. Pavyzdžiui, keletas pasauliečių pranciškonų kartu su Vilniaus Bernardinų parapijos savanoriais lankosi Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime su Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonu ir kalėjimo kapelionu kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Pranciškoniškasis jaunimas iš brolių pranciškonų perėmė tradiciją eiti į atgailos žygius. Kiekvienais metais jaunimas pėsčiomis visą savaitę keliauja po Žemaitiją į Porciunkulės atlaidus, nesinešdami su savimi maisto, pinigų, iš anksto nežinodami kur nakvos, lanko žmones, elgetauja maisto ir nakvynės. Atgailos žygio metu patiriame begalinę Dievo meilę, tačiau nenorime imti Dievo malonės veltui ir todėl meldžiamės už žmones, klausiame kokių jie turi intensijų, poreikių. Eidami nuo vieno miestelio iki kito niekada tuščiai neplepame kelyje, giedame arba meldžiamės už aplankytus žmones, o vakarais atėję į miestelį kviečiame jo bendruomenę kartu dalyvauti šv. Mišiose ir po jų vykstančiame maldos vakare.
Šį Adventą jau trečią kartą organizavome solidarumo akciją, rinkome aukas Sirijoje tarnaujantiems mažesniesiems broliams pranciškonams, kurie rūpinasi nedidele krikščionių grupe, dar likusia karo niokojamoje šalyje. Ten yra humanitarinė krizė – trūksta visko: maisto, rūbų, geriamojo vandens. Bendromis pasauliečių pranciškonų, pranciškoniškojo jaunimo ir pranciškoniškoms parapijoms priklausančių žmonių pastangomis pavyko surinkti beveik 3500 Eur bei pervedėme ją mažesniesiems broliams.

Galėtumėte pasakyti, kur žmonės turi kreiptis, norėdami įsilieti į Jūsų gretas?
Mūsų internetinėje svetainėje www.ofs.lt galima rasti brolijų kontaktus, atsižvelgiant į žmogaus gyvenamąją vietą. Taip pat galima apsilankyti socialiniame tinkle „Facebook“, įrašius „Pasauliečių pranciškonų ordinas“ ir surasti visą informaciją.

JolDėkojame už pokalbį.

Jolanta Zakarevičiūtė
Autorės ir Tado Ringio nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *