Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2021 m. vasario 25 d. 9.00 val.

Parašyta: 2021-02-18 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Trakų rajono savivaldybė

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2021 m. vasario 25 d. 9.00 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Siūloma Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2016–2025 metų strateginio plėtros plano papildymo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudėties pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. S1E-53 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

7. Dėl Trakų rajono biudžetinių ir viešųjų įstaigų didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus ir didžiausios leistinos pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientų sumos nustatymo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

8. Dėl Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro reorganizavimo sąlygų aprašo ir Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro nuostatų patvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas

9. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Trakų rajono savivaldybės valdomose uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas

10. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas

11. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto sudėties pakeitimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas

12. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. S1-327 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Teikia Evelina Kriščiūnienė, Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

13. Dėl UAB ,,Trakų energija“ metinio investicinio plano tvirtinimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

14. Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. S1E-60 „Dėl Trakų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo komisijos naujos sudėties sudarymo“ pakeitimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. S1-39 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

17. Dėl prisidėjimo įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4703 Aukštadvaris–Vaickūniškės ruožo nuo 0,073 iki 0,886 km kapitalinis remontas įrengiant taką“.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

18. Dėl nekilnojamojo turto patalpų, esančių Lauko g. 20, Lentvaryje, panaudos sutarties T7-10 pratęsimo.

Teikia Laura Grybauskaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

19. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. S1-48 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių apskaičiavimo nustatymo” pakeitimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

20. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

21. Dėl turto (nešiojamųjų kompiuterių) perėmimo  savivaldybės nuosavybėn ir  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

22. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. S1E-76 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

23. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. S1E-206 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. S1E-188 ,,Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Trakų rajono savivaldybei, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

25. Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

26. Dėl Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021–2023 metų atestacijos programų patvirtinimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

27. Dėl pritarimo strateginiams veiklos planams.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

28. Dėl viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

29. Dėl Kūno kultūros ir sporto centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

30. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

31. Dėl biudžetinės įstaigos Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

32. Dėl viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

33. Dėl viešosios įstaigos Trakų kultūros rūmų 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

34. Dėl biudžetinės įstaigos Rūdiškių kultūros centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

35. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Jadvyga Dzencevičienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

36. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos.

Teikia Jadvyga Dzencevičienė, Kontrolės komiteto pirmininkė

37. Dėl Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių sąmatos patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

38. Dėl Trakų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 m. programos tvirtinimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

39. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

40. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Daiva Umbrasienė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

41. Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Daiva Umbrasienė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

42. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Teikia Daiva Umbrasienė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

43. Dėl Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

44. Dėl akligatviui pavadinimo suteikimo.

Teikia Dalia Kubekienė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

45. Paklausimai. Informacija.

Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus pristatymas.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas
Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas 2021-02-22

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.
Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2021-02-22

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

        Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *