Seimo narys Naglis Puteikis paprašė Antikorupcijos komisijos padėti iš Kultūros paveldo departamento gauti posėdžių, kuriuose slapta nuo visuomenės priimtas galimai korupcinis sprendimas sumažinti Trakų senamiestį, garso įrašus

Parašyta: 2017-03-23 | Kategorija: "Gelbėkim Trakus", Naujienos, Trakai |

Trakų autobusų stotis

Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių, prašydamas padėti iš Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) gauti Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. sausio 26 d. ir 2016 m. vasario 9 d. posėdžių skaitmeninius garso įrašus.

Tokį prašymą Seimo narys pateikė manydamas, kad nurodytuose posėdžiuose svarstytas ir priimtas Tarybos 2016 m. vasario 9 d. aktas Nr. KPD-RM-627/1, kuriuo slapta nuo visuomenės buvo ne tik sumažinta pietinė Trakų senamiesčio dalis, bet ir sudarytos sąlygos jo aukštinimui ir tankinimui (žr. http://lietuvos.link/stancikiene-prarasime-traku-senamiesti-jei-nebus-sustabdytas-galimai-korupcinis-aktas-numatantis-uzstatyma-iki-8-aukstu/), yra neskaidrus ir galimai korupcinis, priimtas tenkinant verslininko Dariaus Nedzinsko ir kitų asmenų privačius komercinius interesus, bet pažeidžiant viešąjį interesą išsaugoti istorinio Trakų miesto kultūrinį kraštovaizdį ir paveldą ateities kartoms.

Seimo narys nurodė, kad visuomeninį judėjimą „Gelbėkim Trakus“ atstovaujanti dr. Lina Leparskienė ir jis keliais raštais kreipėsi į KPD ir Tarybą, prašydami pateikti informaciją, kuri paaiškintų, kokiu pagrindu ši Taryba minėtu aktu patikslino kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17141) duomenis Kultūros vertybių registre, pakoreguodama senamiesčio ribas pietinėje dalyje, t. y. sumažindama šią dalį. Taip pat prašyta pateikti su šiuo visuomenei svarbiu sprendimu susijusius dokumentus, labai aiškiai nurodant, kad prašoma ir minėtų Tarybos posėdžių garso įrašų.

Nors pastarasis prašymas buvo suformuluotas visiškai aiškiai, KPD su savo 2017 m. kovo 21 d. raštu, kuriuo atsakyta į Seimo nario prašymą, garso įrašų nepateikė.

Kaip nurodo N. Puteikis, KPD sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų (2015 m. sausio 15 d. patvirtintuose KPD direktoriaus įsakymu Nr. Į-9) 14 punkte nustatyta, kad „Tarybų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžius protokoluoja sekretorius, protokolo forma turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Protokole nurodoma posėdžio vieta ir data, registravimo numeris, posėdyje dalyvavę Tarybos nariai, kiti posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai, priimtas sprendimas, jo motyvai, konkretūs Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų apraše nurodyti kriterijai, lėmę sprendimo priėmimą, atskirosios Tarybos narių ir kitų posėdžio dalyvių nuomonės, jeigu tokios buvo pareikštos, kita reikiama informacija. Tarybos posėdžių, kuriuose Taryba atlieka šių Nuostatų 5.1–5.5 punktuose nustatytas funkcijas, eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris po posėdžio Tarybos sekretoriaus perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, kuri pridedama prie protokolo“. Kadangi Trakų senamiesčio atveju Taryba atliko būtent 5.1–5.5 punktuose nurodytas funkcijas, prie protokolo turi būti pridėtas ir skaitmeninis garso įrašas.

  1. Puteikis pažymi, kad minėtuose posėdžiuose dalyvavę ir pasisakę asmenys teigia, kad KPD pateiktuose protokolų išrašuose nėra užfiksuoti esminiai jų pasisakymų teiginiai, kurie gali būti svarbūs aiškinantis Trakų senamiesčio sumažinimo aplinkybes ir tokio sprendimo pagrįstumą.

„Turiu pagrindo manyti, kad garso įrašų nepateikimas yra ne atsitiktinumas, bet bandymas nuslėpti svarbias aplinkybes, kurios padėtų apginti nuo naikinimo Trakų kultūrinį kraštovaizdį ir paveldą, bet nėra palankios KPD“, – nurodo Seimo narys.

Taip pat N Puteikis paprašė Antikorupcijos komisijos padėti atlikti tyrimą dėl neskaidraus ir galimai korupcinio Tarybos 2016 m. vasario 9 d. akto, kurio rezultatus, gavęs garso įrašus, jis paskelbtų Antikorupcijos komisijos posėdyje.

Rasa Kalinauskaitė,

Seimo nario Naglio Puteikio padėjėja-sekretorė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *