Trakų kredito unijos pajininkų indėlių ir įsipareigojimų paveldėjimo tvarka

Parašyta: 2019-07-13 | Kategorija: Aukštadvaris, Naujienos, Trakai |

Mielieji, gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas, jis neša mus kaip trykštanti srovė. Šiuo sudėtingu rinkos ekonomikos laikotarpiu dėl nuolatinio skubėjimo mes kartais net per mažai bendraujame su savo tėvais, vaikais ar artimais giminaičiais. Kartais esame uždari ir nenorime savo artimiesiems atskleisti paslapties apie turimas santaupas ir kur jos yra laikomos. Man įsimintini ir tokie atvejai, kai kredito unijos narys atsiima savo indėlį kredito unijoje, sakydamas: „Vešiu ten, kur žada mokėti didesnes palūkanas.“ O apie tokį sprendimą ar žino jo vaikai? O kai atsitinka nelaimė, nutrūksta gyvybė, kas tuomet suras, kokiame banke yra indėlis?

Jau, regis, visiems yra žinoma, kad mirus kredito unijos nariui, per tris mėnesius paveldėtojai turi kreiptis į notarą dėl palikimo ir įsipareigojimų priėmimo. Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymą notaras pradeda paveldėjimo bylą, išaiškina palikimo įpėdinių ratą ir išduoda paveldėjimo teisės liudijimą. Paveldėjimo teisės liudijimas yra oficialus palikimo priėmimo faktą ir teisę į palikimą patvirtinantis dokumentas. Kartais paveldėtojai nekreipia dėmesio į notaro paaiškinimus, kur galima patiems kreiptis dėl paveldimo turto.

Jei paveldimą turtą sudaro piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose, paveldėjimo teisės liudijimą turintys paveldėtojai turi patys savarankiškai apklausti bankus, ar mirusiojo vardu nebuvo atidarytos sąskaitos, nes atlyginimą už notarinio veiksmo atlikimą sudaro ir konsultacijos, ir techninės paslaugos, įskaitant ir duomenų tikrinimą bankuose. Besikreipiant paveldėtojams, turintiems notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, kredito unija išduoda pažymą apie tai, kokios mirusio unijos nario vardu yra atidarytos sąskaitos, kiek jose yra santaupų. Tuomet notaras į paveldėjimo dokumentus įrašo ir paveldimas santaupas, nurodytas kredito unijos išduotoje pažymoje.

Paaiškėjus, kad palikėjui priklausė daugiau turto, nei nurodyta išduotame paveldėjimo teisės liudijime, įpėdiniams išduodamas papildomas paveldėjimo teisės liudijimas, nepriklausomai nuo to, kiek laiko praėjo nuo pirmo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dienos. Tokiu atveju reikia papildomai iš kredito unijos gauti pažymą apie turimas sąskaitas, kreiptis į notaro biurą ir pranešti apie papildomo turto atsiradimą. Tuomet notaras gali išduoti papildomą paveldėjimo teisės liudijimą.

Yra atvejų, kai paveldėtojai praleidžia paveldėjimo terminus arba visai nesikreipia į notarus, nes yra įsitikinę, kad miręs artimas žmogus iki mirties jiems dovanojimo sutartimi padovanojo viską ir tik po kelerių metų sužino, kad kredito unijoje mirusiojo vardu yra likęs piniginis pajus. Jeigu dėl svarbių priežasčių (ligos, išvykimo į užsienį ar kt.) praleidote terminą palikimui priimti, galima teismo prašyti, kad praleistą paveldėjimo terminą atnaujintų. Tačiau visa tai kartais kainuoja daugiau, negu paveldima pinigų suma.

Reikia nepamiršti ir to, kad yra paveldimi ne tik turimi piniginiai indėliai, bet ir įsipareigojimai. Jeigu mirusiojo vardu buvo išduotas kreditas, o jo nepadengia gyvybės draudimo polisą sudariusi draudimo įmonė, paveldėtojai priima mirusiojo įsipareigojimus ir tęsia kredito mokėjimą.

Mielieji, Trakų kredito unija dirba skaidriai. Mes esame pasiruošę kiekvienu atveju Jums padėti. Nuolat peržiūrėję kredito unijos narių sąrašus, paveldėtojams stengiamės priminti apie jų artimųjų, išėjusių anapilin, turimą kredito unijoje pajų ar piniginį indėlį. Daugelis sako, kad net yra pamiršę apie tai ir į paveldėjimo bylą minėtų santaupų neįtraukė. Tarp didelio kredito unijos narių skaičiaus mes taip pat galime nežinoti apie kažkurio kredito unijos nario mirtį. Kas seka tuomet? Noriu paaiškinti, kad kredito unijos valdybos sprendimu miręs narys yra išregistruojamas iš kredito unijos narių sąrašo. Jo pajus yra perkeliamas į grąžintinų pajų sąskaitą, o piniginis indėlis paliekamas jam atidarytose sąskaitose. Jeigu per ilgą laiką paveldėtojai nesikreips dėl šių piniginių lėšų, kredito unija mirusiojo nario pajų ir pinigines lėšas atiduos Valstybei. Jos bus pervedamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

Šiuo straipsniu noriu priminti visiems paveldėtojams, kad, netekę savo artimųjų, turėdami paveldėjimo teisės liudijimą, nepatingėtų savarankiškai apklausti bankų ir įsitikinti, ar viską paveldėjo, ką jų artimieji yra sutaupę. Trakų kredito unijos adresas: Vytauto g. 19-1, Trakai. Tel. pasiteirauti 8 528 51 234, el. p. trakai@lku.lt.

Pagarbiai Jadvyga DZENCEVIČIENĖ,

administracijos vadovė, Trakų rajono savivaldybės tarybos narė

Užs. Nr. 474


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *