Trakų rajono jaunimo politika: auga ir keičiasi kartu su jaunimo bendruomene

Parašyta: 2019-01-31 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė |

Darbas su jaunimu – veikla, kuri turi aiškią politiką, infrastruktūrą, tikslus ir, žinoma, rezultatus. To pasiekta kryptingai organizuojant šią veiklą – mūsų rajone jaunimo politika gyvuoja jau daugiau nei 14 metų.  

               

Rajono jaunimo organizacijos įgyvendina daug skirtingų veiklų ir užduočių

      

Jaunimo politika ir infrastrukūra. Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą. Trakų rajono jaunimo politika yra viena ,,vyriausių“ ir pirmųjų Lietuvoje, gyvuojanti daugiau nei 14 metų. Per šį laikotarpį buvo įsteigti ir Trakų rajono savivaldybės finansuoti: Lentvario jaunimo centras, Trakų atviroji jaunimo erdvė, taip pat finansavimas buvo skirtas jaunimo patalpoms įrengti Onuškio seniūnijoje, o Aukštadvaryje sėkmingai gyvuoja ir Maltiečių jaunimo centras. Štai Rūdiškių kultūros centre yra įsikūrusi Rūdiškių viešoji biblioteka, turinti savo atskirą, modernią erdvę jaunimui, kurioje yra daug interaktyvių pramogų jaunam žmogui. Joje mielai renkasi ne tik Rūdiškių, bet ir aplinkinių vietovių jaunimas.

Finansavimas. Kiekvienais metais Trakų rajono savivaldybė, viena iš nedaugelio Lietuvoje, biudžeto eilutėje „Jaunimo ir vaikų programa“ skiria atskirą finansavimą jaunimo politikos įgyvendinimui. Programoje, skirtoje būtent jaunimo veikloms: jaunimo projektinės veiklos konkursams, mokymams, konferencijoms, jaunimo reikalų tarybų kompetencijų kėlimui, projektų bendrafinansavimas ir kitos jaunimo veiklos pagal einamujų metų poreikį – kiekvienais metais lėšų poreikis rajone sparčiai didėja. Pavyzdžiui, 2017 metais ,,Jaunimo programai“ Trakų rajono savivaldybė skyrė 13 000 Eur, o 2018 metais – net 15 000 Eur. Jaunimas, turėdamas biudžete „atskirą eilutę“, drąsiai gali pretenduoti ir į kitas programas, skelbiamus konkursus bei projektus: sporto, kultūros, turizmo ar švietimo.

Trakų rajono jaunimo politikos prioritetai. Kas ketverius metus, o pagal naują įsigaliosiančią tvarką, Trakų rajono savivaldybės ir aktyvaus, veiklaus jaunimo išrinkta Savivaldybės jaunimo reikalų taryba numato einamųjų metų prioritetus jaunimo politikos sričiai ir Jaunimo projektinės veiklos konkursui. Pagrindiniai jaunimo politikos prioritetai: 1. Spręsti jaunimo problemas, susijusias su užimtumu ir integracija į darbo rinką, skatinti jaunimo verslumą, projektų rašymą, remti veikiančius jaunimo centrus ir jaunimo erdves. 2. Plėtoti ir stiprinti jaunimo neformalųjį švietimą ir ugdymą. 3. Skatinti ir remti jaunimo kultūrines, menines, sportines ir kitas iniciatyvas. 4. Skatinti nevyriausybinių organizacijų, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, potencialą, įtraukti jas į įvairių iniciatyvų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų sprendimą, pagal galimybes finansuoti jų veiklą.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra patariamąjį balsą turinti institucija, kurios tikslas – užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant jam svarbius klausimus. Norime atkreipti dėmesį, kad kiekvienais metais ši Taryba numato savo veiklos planą, kurį įgyvendina kartu su Savivaldybe. Šiais, 2019 metais, vyks naujieji Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos rinkimai. Vadovaujantis 2018 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimu NR. XIII-1224, juose pirmą kartą, be jaunimo organizacijų ir organizacijų, kurios dirba su jaunimu, galės dalyvauti ir Trakų rajone esantys mokinių savivaldų nariai. Rinkimus planuojama pradėti 2019 metų balandžio mėnesį.

Visą informaciją apie Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narius, finansuotus projektus, tvarkas ir sudėtis galite rasti Trakų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės www.trakai.lt skiltyje „Jaunimas“.

Turime kuo džiaugtis ir didžiuotis. Viena opiausių jaunimo politikos problemų mažesnėse savivaldybėse yra nepakankamai aktyvios jaunimo organizacijos, tačiau mes turime nuostabius, gabius, protingus ir norinčius veikti Trakų rajono mokinių tarybos narius, seniūnus ir kitus mokinius, kurie puikiai atstovauja ne tik savo mokykloms, bet ir miesteliams ar kaimams. Dar 2018 metais jaunimo reikalų koordinatorius Vygandas Kieras kartu su Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariais ir kitais specialistais lankėsi Trakų rajono mokyklose, kuriose kalbėjo svarbiausiais jaunimui klausimais: jaunimo problemos, aktyvios veiklos, bendri projektai, finansavimo galimybės, užimtumas, darbo rinka, paskaitų ar seminarų pasirinkimas, verslumas bei daug kitų skirtingų temų.

Jaunimo reikalų koordinatorius V. Kieras: ,,Kartu su mokinių savivaldomis dalyvavome bendruose projektuose, Trakų miesto šventėje turėjome atskirą kiemelį, pritraukusį ne tik jaunimą, bet ir vyresniojo amžiaus atstovus. Kartu su jaunimu vykome į Birštoną, kur atstovavome Trakų rajonui ir puikiai pasirodėme diskusijų festivalyje ,,Aš irgi sprendžiu“, čia jaunimas ne tik smagiai praleido laiką, bet ir pasisėmė naujų žinių, patirties. Taip pat kiekvienai norinčiai mokyklai buvo suorganizuotos atvirų durų dienos Trakų rajono savivaldybėje ir jos įstaigose: pristatyti pagrindiniai darbai, projektai, planai, bendrauta su savivaldybės darbuotojais, Savivaldybės tarybos nariais. Metų pabaigoje suorganizavome ,,Veiksmo dieną“, kurioje dalyvavo 4 norinčios mokyklos. Šioje dienoje visa Trakų savivaldybės administracija atiteko jaunimui ir jų projektų rašymui.“

Jaunimo reikalų koordinatorius Vygandas Kieras po apsilankymų mokyklose teigia, jog labai smagu vykti į rajono mokyklas, kuriose tiek daug protingų ir norinčių veikti, turinčių ką pasakyti, jaunuolių. Ši karta, koordinatoriaus nuomone, yra viena aktyviausių Lietuvoje ir tikrai ateityje pasieksianti daug gerų rezultatų ne tik mūsų kraštui, bet ir visai Lietuvai, nes aktyvus, veržlus ir tikslų siekiantis jaunimas – mūsų visų ateitis!

2019 metų numatomos įgyvendinti užduotys. Šiais, 2019 metais, Trakų rajono jaunimo politikoje bus įgyvendinta labai daug skirtingų veiklų ir užduočių. Stiprinsime jaunimo savanorius priimančias organizacijas, skatinsime jaunimo dalyvavimą savanoriškoje ir jaunų žmonių aktyvumą bei dalyvavimą jaunimo organizacijų veiklose. Užtikrinsime jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus. Rinksime naują Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą. Plėsime Rūdiškių ir Onuškio miestelių jaunimo veiklas ir įdėjų įgyvendinimą. Skelbsime Jaunimo projektinės veiklos konkursą ir dar daug visokiausių renginių, projektų bei konkursų.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *