Ūkininkus kviečiame dalyvauti kokybės sistemose

Parašyta: 2018-05-25 | Kategorija: Naujienos, Žemės Ūkis |

„Tikrai pasiteisino“, – sako Alfa Barkauskienė, bitininkė iš Ukmergės krašto. Omeny ji turi paramą, kurią gavo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“.

Didžiąją dalį gautos paramos bitininkė panaudojo savo produkcijai viešinti, t. y. stendams ir etiketėms gaminti, originaliems medaus stiklainiams ir dangteliams įsigyti. Sigito Strazdausko nuotr.

Priimamos paraiškos

Šįmet paraiškos pagal minėtąją priemonę priimamos nuo balandžio 3 d. iki birželio 29 d., paramai skirta 209 988 Eur lėšų.
Į paramą pretenduojantys ūkininkai turi būti įsijungę į kurią nors (arba kelias) iš trijų pagal priemonę remiamų kokybės sistemų: nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų (NKP) kokybės sistemą, ekologiškų produktų gamybos kokybės sistemą arba Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų kokybės sistemą.
Parama teikiama pareiškėjams, pirmą kartą įsijungusiems į vieną (arba kelias) minėtąsias kokybės sistemas. Be to, paramos paraiška turi būti pateikta per dvejus metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų arba Garantuotų tradicinių gaminių registre, gamintojų sąraše dienos.

Gauti paramą nebuvo sudėtinga

A. Barkauskienė 2015 m. liepą įsijungė į NKP kokybės sistemą, o 2016 m. pateikė paramos paraišką. „Pats procesas nebuvo sudėtingas. Nesinaudojau jokiomis agentūrų paslaugomis, viską dariau pati. Gal man lengviau, nes dirbu buhaltere – esu pratusi prie dokumentų“, – sako bitininkė ir ragina ūkininkus nepraleisti progos teikti paraiškas šiais metais.
Paraiškos bus vertinamos pagal 3 atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50. Jo nesurinkus, paramos paraiška atmetama.

Kas bus finansuojama

Parama NKP kokybės sistemos dalyviams siekia iki  2 895 Eur, ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams – iki 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 Eur. per metus.
Paramos lėšomis gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos. Taip pat iš dalies kompensuojamos kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
A. Barkauskienė pasakoja, kad didžiąją dalį gautos paramos panaudojo savo produkcijai viešinti, t. y. stendams ir etiketėms gaminti, originaliems medaus stiklainiams ir dangteliams įsigyti. Šiek tiek lėšų skyrė ir kanceliarinėms išlaidoms padengti.
Dalyvaujantiems KPP priemonėje „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.
A. Barkauskienė teigia paramą gausianti ketverius metus ir nors paramos laikotarpis dar tik įpusėjo, sako, kad ji jau pasiteisino. „Kur iš savo kišenės, o kur kažkas kompensuoja. Didelis skirtumas“, – šypteli.


Užs. Nr. 351

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *