Administracinio pastato patalpų, esančių adresu Bažnyčios g. 3, Lentvaryje, viešas nuomos konkursas

Parašyta: 2022-05-05 | Kategorija: Lentvaris, Savivaldybė, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia administracinio pastato patalpų, esančių adresu Bažnyčios g. 3, Lentvario m., unikalus Nr. 7994-0034-2018, pirmo aukšto, patalpų žymėjimas pastato plane: 1–9, plotas – 7,23 kv. m, 1–10, plotas – 11,92 kv. m, 1–11, plotas – 2,91 kv. m, 1–12, plotas – 16,64 kv. m, 1–13, plotas – 11,74 kv. m, 1–19, plotas – 6,25 kv. m, bendras patalpų plotas – 56,69 kv. m, bendro naudojimo patalpų žymėjimas pastato plane: 1–8, plotas – 11,79 kv. m, 1–14, plotas – 11,48 kv. m, 1–15, plotas – 6,07 kv. m, 1–16, plotas – 1,42 kv. m, 1–17, plotas – 1,42 kv. m, 1–18, plotas – 3,40 kv. m, 1–20, plotas – 5,18 kv. m, 1–21, plotas – 1,77 kv. m, bendro naudojimo patalpų plotas – 42,53 kv. m, bendras visų pirmo aukšto patalpų plotas – 99,22 kv. m, viešą nuomos konkursą 2022 m. gegužės 24 d. 10:00 val., Trakų rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 33, Trakai ( 202 kab.).

Paraiškas dalyvauti konkurse norintys pareiškėjai turi pateikti užklijuotuose vokuose 2022 m. gegužės 23 d., 8.00–12.00 val. Paraiškas konkursui teikti adresu: Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistei Laurai Seržintienei, 322 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

Ant voko turi būti užrašyta: konkurso skelbtas pavadinimas (ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO BAŽNYČIOS G. 3, LENTVARIO M., PATALPŲ VIEŠAM NUOMOS KONKURSUI).

Ant voko taip pat turi būti užrašyta:

  1. I) konkurso dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas; II) Jei teikiama jungtinė paraiška, duomenis ant voko nurodo visi jungtinės paraiškos dalyviai; III) nuoroda, kurias patalpas pažymėtas plane pageidaujama išsinuomoti;

Voke turi būti pateikta:

  • Patvirtintos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), kontaktinis telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
  • Norimos išsinuomoti patalpos, jų žymėjimas plane, norimų išsinuomoti patalpų bendras plotas be bendro naudojimo patalpų bei norimų išsinuomoti patalpų bendras plotas su bendro naudojimo patalpomis;
  • Siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m, bendras siūlomas nuompinigių dydis be bendro naudojimo patalpų, bei bendras siūlomas nuompinigių dydis su bendro naudojimo patalpomis;
  • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;
  • Apmokėjimo ar pavedimo kopija, kurioje pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
  • Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
  • Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Jei teikiama jungtinė paraiška, ją pasirašo visi jungtinės paraiškos dalyviai. Pridedama jungtinės veiklos sutartis.

Dalyvio vokas su paraiška registruojamas Konkurso registravimo lape įrašant konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu), ant voko užrašomas konkurso dalyvio registracijos eilės numeris.

Iki konkurso komisijos posėdžio Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami;

Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2022 m. gegužės 24 d. 10.00 val. Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų rajono savivaldybės administracijoje, 202 kab. (Mažojoje posėdžių salėje).

Patalpų nuomos sutarties terminas – 5 (penkeri) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Pastato patalpų pradinis nuompinigių dydis 0,99 Eur (devyniasdešimt devyni euro centai) per mėnesį už vieną kvadratinį metrą be PVM.

Konkurso dalyvio pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčio dydžiui, konkurso dalyvis privalo sumokėti iki 2022 m. gegužės 23 d. 8:00 val. Mokėjimo rekvizitai:  Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, a/s Nr. LT714010042700030188, LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius. Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su nuomojamų patalpų aptarnavimu. Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas. Konkurso dalyvio pradinis 1 mėnesio  nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas dalyvio pageidaujamų išsinuomoti patalpų viso ploto ir proporcingai apskaičiuotų priklausančių bendrųjų patalpų ploto sumą padauginus iš pradinio nuompinigių dydžio.

Dėl papildomos informacijos apie Konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistę Laurą Seržintienę (322  kab.), tel. (8 528) 25 048, el. p. laura.serzintiene@trakai.lt. Pretendentai gali atvykti apžiūrėti patalpas 2022 m. gegužės 18 d.  nuo 15.00 iki 17.00 val. iš anksto susitarę su kontaktiniu asmeniu Laura Seržintiene (322 kab.), tel. (8 528) 25 048, el. p. laura.serzintiene@trakai.lt.

Komisijos posėdis įvyks 2022 m. gegužės 24 d. 10.00 val., adresu Trakų rajono savivaldybės administracija, 202 kab. (II aukštas),Vytauto g. 33, Trakuose.

Esant dideliam paraiškų kiekiui, komisijos sprendimu posėdis gali būti atidėtas ir laimėtojai skelbiami kitame posėdyje.

Su patalpų schema, nuomos taisyklėmis, sąlygomis ir nuomos sutartimi konkurso dalyvis (-iai) gali susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje  www.trakai.lt arba adresu Vytauto g. 33, Trakai, 322 kab.

Konkurso sąlygos

Paraiškos forma

Patalpų planas

Laura Seržintienė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite