Atsisveikinome su ilgamečiu kunigu Ignu Kavaliausku

Parašyta: 2020-04-24 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Onuškis, Pro memoria |

Kun. Ignas Kavaliauskas (1929–2020)

Ignas Kavaliauskas. Šis vardas ir pavardė gerai žinoma tiems, kurie gimė, augo, kūrė šeimas, gyveno ar šiandien gyvena Onuškio, Žilinų, Vytautavos parapijose. Jo veidą įsiminė visi, kuriems gyvenimo kelyje teko sutiko ramų, kuklų, šilto ir jaukaus žvilgsnio, nuoširdžios šypsenos žmogų – kunigą, nuolankų bažnyčios tarną, mylimą sielų ganytoją, kitaip tariant – Tėvelį.

 

Kunigas Ignas Kavaliauskas gimė 1929 m. gruodžio 27 d. Želvoje (Ukmergės r.) gausioje, doroje ir tikinčioje šeimoje. Baigęs Želvos vidurinę mokyklą įstojo į kunigų seminariją ir 1954 m. rugsėjo 12 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo Molėtuose, Pusnėje, Paparčiuose, Alovėje, Punioje. Nuo 1979 m. kovo 9 d. iki 2007 m. birželio 5 d. klebonavo Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, aptarnavo Žilinų, Vytautavos parapijas, Panošiškių koplyčią. Nuo 2007 m. birželio aukojo šv. Mišias kaip kunigas altaristas.

 40 metų Onuškyje – beveik pusė amžiaus. Jo buvimas tapo neatsiejamas nuo Onuškio bažnyčios, parapijiečių gyvenimų, savaime suprantamas ir atrodė, niekada nesibaigiantis.

Krikštas, Sutvirtinimas, Atgailos sakramentas, Santuoka, Ligonių patepimas… Buvo parapijose jau ir tokių, kuriems Tėvelis suteikė visus išvardintus sakramentus. Ir stebėjomės visi, kad tokio garbaus amžiaus kunigas skaito be akinių, gieda gražaus tembro dar gana tvirtu balsu ir nepaliaujamai, kantriai klauso išpažinčių. Džiaugėmės, kad vis dar aukoja šv. Mišias ir noriai bendrauja su sutiktaisiais. Dar taip neseniai kartu meldėmės, kartu džiaugėmės 90-uoju jubiliejumi, kartu stovėjome prie Sausio 13-osios laužo Onuškio miestelyje.

Viešpats pasišaukė Tėvelį neeiliniu metu. Metu, kai žmonija yra nežinioje, suvaržyta, priversta sustoti, nuolanki ir pasimetusi. Metu, kai Bažnyčia švenčia Prisikėlimą. Žmonijos baimė ir netikrumas, Viešpaties Prisikėlimo džiaugsmas bei gamtos atbudimas gyvenimui ir tylios, kuklios kunigo laidotuvės. Tokios tylios ir kuklios, koks buvo ir tėvelio gyvenimas: tylus, kuklus, skirtas tarnystei Viešpačiui ir žmonėms.

Tėvelis pažinojo mus, žinojo mūsų gyvenimus, mūsų rūpesčius, mūsų skausmus ir džiaugsmus, slapčiausias mūsų sielų kerteles. Tačiau, ar daug mes žinojome apie kunigą Igną? Paklaustas ,,Kaip gyvenate? Kaip sveikata? Kaip sekasi?“, nusišypsodavo, pakeldavo akis į dangų, sudėdavo rankas tarsi maldai ir ištardavo: ,,Su Dievulio pagalba viskas į gera. Svarbiausia, kad būtų sveikatytės. Prisiminsiu jus maldoje.“ O kartais, labai retai, susimąstydavo ir pasiguosdavo: ,,Esu vienas, mano artimųjų jau nėra, visi jau išmirę.“

Iš kairės – Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, a. a. Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijos kunigas altaristas Ignas Kavaliauskas, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas dekanas Leonas Klima

Kunigas Ignas Kavaliauskas ,,išėjo“ 2020 m. balandžio 15 d., klebono Algimanto Gaidukevičiaus liudijimu, ramiai ir greitai. Balandžio 16-ąją pavieniui, laikydamiesi karantino ribojimų, žmonės nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro ėjo į Onuškio bažnyčią. Ėjo atsisveikinti. Čia buvo pašarvotas 40 gyvenimo ir tarnystės metų šiai bažnyčiai ir tikintiesiems atidavęs kunigas. Balandžio 17-ąją bažnyčioje be žmonių šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupijos kancleris kunigas Gediminas Tamošiūnas, Pivašiūnų parapijos klebonas monsinjoras Vincas Baublys, Onuškio parapijos klebonas Algimantas Gaidukevičius. Žmonės meldėsi šventoriuje. Čia ir atgulė amžinajam poilsiui kunigas Ignas Kavaliauskas. Jautriai su kunigu atsisveikino klebonas Algimantas Gaidukevičius, trylika metų kartu meldęsis, globojęs ir buvęs kartu mirties valandą. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas dėkojo kunigui Ignui už ilgametę tarnystę Dievui ir žmonėms. Atsisveikinimo žodžius tarė Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, Onuškio seniūnė Zita Aniulienė, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorė Rima Blikertienė, organizacijos ,,Caritas“ vadovė Angelė Jankauskienė. Tikiu, kad kiekvienas, tądien atėjęs, būtų turėjęs ką prisiminti ir ką pasakyti.

Liūdėjome, bet žinojome, kad jis bus ne vienas, kad ramiai ilsėsis artimųjų apsuptyje ir Viešpaties globoje.

 

Zita ANIULIENĖ,

Onuškio seniūnijos seniūnė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite