Kaip sužinoti, ar mano miškas patenka į „Natura 2000“ teritoriją ir kaip ūkininkauti šiose teritorijose ar joms artimoje aplinkoje

Parašyta: 2023-12-29 | Kategorija: Gamta, Komentarai, Lietuva, Naujienos, Trakai, Ūkis |

Pastaruoju metu į Valstybinę miškų tarnybą kreipiasi daug miško savininkų, norėdami sužinoti, ar jų miškas ar jo dalis patenka į „Natura 2000“ teritoriją. Siekdama padėti miško savininkams, Valstybinė miškų tarnyba pateikia informaciją apie viešai prieinamus išteklius, kuriuose miško savininkai gali sužinoti juos dominančią informaciją.

Viešai prieinami valstybės informaciniai ištekliai, kuriuose pateikiama informacija apie miškus, yra šie:

– Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt,

– Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės duomenų bazė www.biomon.lt – atsidarius „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų žemėlapį,

– Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapis https://stvk.lt/map, sluoksnių valdymo įrankyje pridėjus „Biomon“ sluoksnį.

Šiuos informacinius išteklius valdo VĮ Žemės ūkio duomenų centras ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Poreikis sužinoti veiklos miškuose ribojimus pradėjo didėti atsirandant „Natura 2000“ teritorijoms miškuose ir žemės ūkio paskirties žemėse.

Veiksmai, kuriuos turite atlikti, jei ketinate vykdyti ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijose ar joms artimoje aplinkoje

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo planuojant ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijose ar joms artimoje aplinkoje, miškų savininkams iškilo klausimų, kokius veiksmus jie turėtų atlikti, siekdami atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Valstybinė miškų tarnyba parengė veiksmų schemą, kurios šiuo tikslu turėtų laikytis miškų savininkai ir valdytojai

Priimdamas nutartį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad įstatymų ir Vyriausybės nutarimo lygmeniu europinė teisė perkelta tinkamai, tačiau esamos įgyvendinimo procedūros pažeidžia aukštesnės galios teisės aktus, nes esamas reikalavimas derinti vidinės miškotvarkos projektus (ir kitus miškų ūkio priemones numatančius dokumentus) su saugomų teritorijų direkcijomis nepakeičia planų ir projektų įgyvendinimo poveikio reikšmingumo įvertinimo.

Atsižvelgdama į teismo sprendimą, Aplinkos ministerija 2023-12-22 pateikė taikytinų procedūrų išaiškinimą Valstybinei miškų tarnybai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai ir saugomų teritorijų direkcijoms, kad asmenims ir ūkio subjektams būtų tinkamai suteiktos administracinės paslaugos, kad vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimas ir leidimų kirsti mišką išdavimas nesustotų. Čia pateikiame procedūrų schematinį paaiškinimą.

Tvirtindama naujus vidinės miškotvarkos projektus, Valstybinė miškų tarnyba reikalaus kartu su projektu pateikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo įvertinimą.

Leidimai vykdyti ūkinę veiklą išduodami, kai pareiškėjai kartu su paraiška pateikia išvadą iš saugomų teritorijų direkcijos, kad numatomos veiklos įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijai.

Prašymai pratęsti 2023 metais išduotus leidimus kirsti mišką „Natura 2000“ teritorijose ar jai artimoje aplinkoje bus tenkinami, jei bus atliktas kirtimo poveikio reikšmingumo įvertinimas.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

 

Prašymų dėl dokumentų, kuriais numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ teritorijose ir jų artimoje aplinkoje, teikimas ir nagrinėjimas

Čia:

 

Klausimas 1: Ar leidimo miškui kirsti prašoma pagal vidinės miškotvarkos projektą, kuriame yra detalizuotos visos konkrečios ūkinės priemonės, nurodytos konkrečios jų vykdymo vietos ir sąlygos ir dėl kurio įgyvendinimo poveikio reikšmingumo Natura 2000 tinklo teritorijoms priimta išvada, kad nebus reikšmingo neigiamo poveikio?

 

Klausimas 2: Ar vidinės miškotvarkos projekte yra detalizuotos visos konkrečios ūkinės priemonės, nurodytos konkrečios jų vykdymo vietos ir sąlygos?

 

Santrumpos: VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, AAA – Aplinkos apsaugos agentūra, VMT – Valstybinė miškų tarnyba.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite