Klebono dekano Jono Varanecko kunigystės 30-metis

Parašyta: 2021-06-04 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Trakai |

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos klebonas dekanas ir parapijos bendruomenė paminėjo 30-metį, kai Jonas Varaneckas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas kunigu 1991 m. gegužės 30 d. Sekmadienį į Trakų Dievo Motinos šventovėje vykusias pamaldas (10:00 val. – lenkų k., o 12:00 val. – lietuvių k.) rinkosi tikintieji, kur šv. Mišias celebravo J. E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Po pamaldų parapijiečiai sveikino savo Ganytoją kunigystės 30-ies metų jubiliejaus proga, dėkodami už tarnystę Dievui ir visai bendruomenei.

Po iškilmingų šv. Mišių Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje (iš kairės) – Vilniaus arkivyskupo asmeninis sekretorius kun., teol. lic. Robertas Moisevič, Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikos vikaras kun. Rimas Kalmatavičius, J. E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, laikinai einanti savivaldybės mero pareigas Marija Puč, LR Seimo narė Edita Rudelienė, Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas, LR Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, Trakų seniūnijos seniūnė Vilma Puišienė, LR Seimo narės Editos Rudelienės padėjėja Inesa Židonytė
Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Jonas Varaneckas gimė 1964 m. balandžio 22 d. Kaune, ekonomisto Jono Varanecko ir medikės Adelės Varaneckienės (Paulauskaitės) šeimoje, kurioje augo trise. Vyresnioji sesuo Rita dirba gydytoja Kaune. Brolis Raimundas (1961 09 17*1988 05 29*2014 06 03) šiuo metu yra Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas.

1982 m. J. Varaneckas baigė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Veterinarijos akademiją. Antrame kurse savanoriškai pasirinko sovietų armiją, nes tada į seminariją nepriimdavo netarnavusiųjų. 1983 m. buvo priimtas į sovietų armiją ir tarnavo prie Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas), prie Ladogos ežero, dirbo virėju. 1985 m. sugrįžo ir 1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas Vilniaus arkivyskupijos kanclerio mons. Juozo Tunaičio Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Tai buvo pirmoji Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos laida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

Kun. J. Varaneckas buvo paskirtas vikaru į Vilniaus Šv. Teresės parapiją ir Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčią, kur jam teko prisiliesti ir prie Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 1993 m. – Aušros Vartuose reikėjo viską atnaujinti ir restauruoti Švč. Mergelės Marijos paveikslą.

1994 m. buvo paskirtas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos administratoriumi, kur užsiėmė plačia socialine veikla. Dirbo su gatvės vaikais, benamiais, įsteigė valgyklą, didelį dienos centrą, vėliau globos namus ir higienos centrą, kad neturintieji namų galėtų išsimaudyti ir keistis drabužius. Kiekvieną dieną parapijos valgykloje būdavo pamaitinama penkiasdešimt vaikų ir apie septyniasdešimt suaugusiųjų. Kun. J. Varanecko administruojamoje parapijoje buvo vykdoma aktyvi socialinė veikla, prie jos prisidėjo daugybė savanorių, studentų ir abiturientų.

Po aštuonerių metų, 2002 m., kun. J. Varaneckas paskirtas Šv. Kazimiero parapijos Naujojoje Vilnioje klebonu.

Trakų kleb. dek. Joną Varanecką (viduryje, dešinėje) jo kunigystės 30-mečio proga sveikino (iš dešinės) Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro vadovas Dariuš Nedveckis, Paluknio seniūnė Jolanta Gardžiulienė, buvęs susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič (antroje eilėje penktas iš dešinės), taip pat gražius sveikinimo žodžius skyrė Trakų kultūros rūmų lenkų dainų ir šokių ansamblis „Troczanie“ (vad. K. Stankevič), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento Trakų skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė su vyru (stovi kairėje). Šv. Mišias aukojo J. E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis (centre) ir Vilniaus arkivyskupo asmeninis sekretorius kun., teol. lic. Robertas Moisevič

Po aštuonerių metų tarnystės Naujojoje Vilnioje, 2010 m. birželio 29 d., kardinolas Audrys Juozas Bačkis kun. J. Varanecką skyrė klebonu į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapiją ir kartu pavedė aptarnauti Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto parapiją. 2014 m. birželio 3 d. kleb. J. Varaneckas tapo Trakų dekanato dekanu.

2019 m. už nuopelnus Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikai, parapijai ir Trakų kraštui, ugdant krikščionišką kultūrą, klebonui dekanui Jonui Varaneckui buvo suteiktas Trakų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

Kleb. J. Varanecko rūpesčiu kiekvieno mėnesio 4 dieną švenčiami mažieji atlaidai, kuomet kunigai ir vyskupai iš visos Lietuvos Trakuose aukoja iškilmingas šv. Mišias, kurias transliuoja Marijos radijas. Taip pat Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijoje įvyko ir daugybė kitų reikšmingų įvykių. Štai keletas jų:

• 2017 m. konsekruotas pagrindinis altorius ir pašventinti du nauji varpai – Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, varpas ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio varpas.

• 2017 m. gegužės 7 d. LR Seime vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Dievo Motina – tautų ir valstybių globėja“.

• 2017 m. rugsėjo 8–10 d. Trakuose vyko pirmasis Vilniaus arkivyskupijoje trijų dienų Mariologijos kongresas.

• 2017 m. pradėta restauruoti senoji klebonija, siekiant atkurti visą Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastatų ansamblį.

• 2018 m. vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje vykusių iškilmių metu Lietuva paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai.

• 2018 m. liepos 27 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje pristatyta pirmoji Lietuvos ir Lenkijos paštų išleista bendra pašto ženklų laida – „Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimui – 300 metų“.

• Žolinės iškilmės ir procesija su miesto gatvėmis nešama Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo kopija 2018 m. rugpjūčio 15 d. pirmąkart apjuosė istorinį Trakų Senamiesčio žiedą. Paminėtina, kad kun. J. Varaneckui tapus Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu, buvo papildytos Žolinės atlaidų Trakuose iškilmės – kasmet organizuojama procesija, kuri su žolynų vainikais išpuošta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo kopija juda Trakų miesto gatvėmis.

Skaitinį skaito Jurgita Makaravičienė. Šalia stovi (iš kairės) – Gintaras Šereiva, Tadas
Ringys ir Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Robert Gaičauskas

Žinoma, visų renginių čia nesurašysime, kaip ir nepaminėsime, kokių darbų dar reikia atlikti, o jų tikrai yra. Viena iš reikšmingesnių veiklų yra restauravimas, kuris visada užtrunka dėl lėšų stokos, nors jų ieškoma visur. „Svarbiausias dabar rūpestis yra senoji klebonija. Trūksta lėšų grindims ir kt. dalykams. Viename didesniame kambaryje norime įrengti konferencijų salę, nes dabar praktiškai neturime kur susirinkti. Tikimės, kad pavyks rasti lėšų, – „Trakų žemės“ redakcijai sako kleb. dek. J. Varaneckas ir pridūrė: – Ir tai dar ne viskas. Būtina, kooperuojantis kartu su kitomis Trakų rajono organizacijomis, pvz., Trakų rajono savivaldybe, Trakų turizmo informacijos centru, Trakų istoriniu nacionaliniu parku, Trakų istorijos muziejumi, įsteigti viešąją įstaigą – piligrimų centrą, kuris rūpintųsi į Trakus atvykstančių piligrimų poreikiais, informacijos teikimu, jų apnakvindinimo ir kt.“ Tokia idėja buvo gyva, kai meru buvo Vincas Kapočius, jis buvo sutikęs ne tik steigti tokią viešąją įstaigą, bet ir skirti jai lėšų… Dabar reikia viską daryti iš naujo. Bazilikos pastatas ir šventorius irgi reikalauja nuolatinės priežiūros. Iki bazilikos restauravimo, šventoriaus tvoros bokšteliai buvo apskardinti, o kai restauratoriai nuėmė tą skardą, dabar byra tinkas nuo lietaus ir šalčio. Per paradinius vartus (nuo Vytauto g.) nubyrėjo tinkas, ir kitur. Žodžiu, darbų laukia daug.

Nors dabar gegužę–birželį Vilniaus kurijoje laukiama naujų paskyrų, tikime, kad kleb. dek. J. Varaneckas liks toliau dirbti su savo parapijiečiais.

Irma STADALNYKAITĖ,

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Juozas VERCINKEVIČIUS

Jolantos Zakarevičiūtės,

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite