Kvietimas teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Parašyta: 2022-01-20 | Kategorija: Naujienos, Trakai, Žemės Ūkis |

Asociatyvi nuotr.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas) aktyviai kviečia gyvulių augintojus nuo 2022 m. sausio 20 d. iki 2022 m. vasario 19 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Paraiškas galima teikti Vilniaus departamentui arba Vilniaus departamento teritoriniam Šalčininkų, Širvintų, Trakų ir Ukmergės skyriui (toliau – Teritorinis skyrius) priklausomai nuo to kur registruota pareiškėjo žemės ūkio valda. Paraiškos į Vilniaus departamentą ar Teritorinį skyrių gali būti pateiktos pristačius asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Paraiškos  priimamos  vadovaujantis  Pagalbos  grynaveisliams  ūkiniams  gyvūnams  įsigyti įgyvendinimo   taisyklėmis  (toliau  –  Taisyklės ),  patvirtintomis   Lietuvos   Respublikos  žemės  ūkio   ministro   2015   m.  balandžio   24  d.  įsakymu  Nr.  3D-332 “Dėl pagalbos  grynaveisliams  ūkiniams  gyvūnams  įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena – nuo šių metų sausio 11 dienos įsigaliojo Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Aktualiausi pasikeitimai planuojantiems teikti paraiškas naujuoju periodu – atnaujinta paraiškos forma ir trumpėjantis terminas, per kurį bus galima įsigyti gyvūnus su valstybės skiriamu finansavimu. Iki šiol įsigyti gyvūnus buvo galima per 150 kalendorinių dienų nuo pranešimo, kad skirta parama, dienos gavimo. Dabar taisyklės numato, kad šis terminas sutrumpėja iki 90 kalendorinių dienų. Termino sutrumpinimas leis organizuoti antrą paraiškų rinkimo etapą tais pačiais metais.

Pareiškėjai, norintys gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti, gali būti fiziniai asmenys, turintys ūkininko pažymėjimus ir įregistravę valdas arba juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai. Parama gali būti suteikiama tik grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų bandų laikytojams, siekiantiems pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Pagalbos gavėjams, įsigijusiems grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų, kompensuojama iki 30 proc. gyvulių pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:

už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur;

už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur;

už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur;

už grynaveislę avį – 65 Eur;

už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur;

už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių veislių galvijų kilmės knygą. Buliai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos A poskyrį (iš kitų šalių įvežti buliai – į aukščiausios kilmės skyrių). Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip B poskyrį (iš kitų šalių įvežtos telyčios – į pagrindinį kilmės knygos skyrių).

Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne kaip I klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės avys ir avinai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase, avinai turi atitikti pirmąją ir antrąją „Skrepi“ rezistentiškumo grupę). Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai – tik aukščiausia klase).

Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti.

Pažymime, jog trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidas už įsigyjamus grynaveislius gyvūnus, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veisimo organizacijų veisimo programose ir (ar) kurie vertina bulius arba avinus pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (ar) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę. Pareiškėjams, neturintiems pirmumo kriterijų, komisijos sprendimu lėšos gali būti proporcingai sumažinamos.

Pareiškėjai turi teisę atšaukti ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti laikotarpiu. Raštu pranešus apie užregistruotos paraiškos atšaukimą, VMVT išregistruoja šią paraišką paramai gauti ir nutraukia vertinimo procedūrą.

Pareiškėjai, kurie Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu 2021 m. po antro paraiškų rinkimo buvo patvirtinti paramos gavėjais, bet neįsigijo grynaveislių ūkinių gyvūnų ir negali pateikti dokumentų, pagrindžiančių neįsigijimo priežastis, netenka teisės gauti paramą pagal šią priemonę, šio kvietimo metu.

Norintys išsamesnės informacijos galite kreiptis į VMVT Vilniaus departamento vyriausiąją specialistę – valstybinę veislininkystės inspektorę Ireną Volkovą;  el. paštu irena.volkova@vmvt.lt  ar tel. 8 (5) 2491697; 861606337.

Irena VOLKOVA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento Vyriausioji specialistė – valstybinė veislininkystės inspektorė

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite