Mirė kunigas Ignas KAVALIAUSKAS (1929–1954–2020)

Parašyta: 2020-04-16 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Onuškis |

Kun. Ignas Kavaliauskas

2020 m. balandžio 15 d., sulaukęs 90 metų, mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Ignas KAVALIAUSKAS, Onuškio šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo parapijos altaristas (Trakų r.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kunigas Ignas Kavaliauskas pašarvotas Onuškio parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Mišios – balandžio 17 d. 15 val. – Onuškio bažnyčioje, bus laidojamas bažnyčios šventoriuje.

Pastaba.Kunigo Igno Kavaliausko laidotuvių liturgijai vadovaus Kaišiadorių vyskupas ir vietos parapijos klebonas. Dėl karantino, vyskupijos kunigai kviečiami pasimelsti už mirusįjį savo parapijos bažnyčioje. Onuškio parapijos tikintieji galės dalyvauti laidotuvių apeigose prie kapo (apie 16 val.), laikantis karantinui nustatytų reikalavimų. Mirusįjį bus galima lankyti balandžio 16 d. – bažnyčia bus atvira, bet tik pavienių tikinčiųjų maldai.

Gyvenimo aprašymas

Ignas Kavaliauskas gimė 1929-12-27 Želvos parapijoje, Ukmergės r. Baigęs vidurinę mokyklą, 1950 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Pilnai nebaigus studijų, nes tarybų valdžia mažino seminaristų skaičių, 1954-09-12 buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Studijas seminarijoje baigė nuotoliniu būdu – besidarbuodamas parapijoje.

Dirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Molėtuose (nuo 1954), parapijos klebonu – Pusnėje (nuo 1957), Paparčiuose (nuo 1960), Alovėje (nuo 1967), Punioje (nuo 1976), Onuškyje (nuo 1979) ir aptarnavo Dusmenų, Vytautavos ir Žilinų parapijas. Dėl amžiaus, 2007 m. buvo atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Onuškio parapijos altaristu.

Kunigas Ignas Kavaliauskas pasižymėjo išskirtiniu nuolankumu, visuose darbo vietose tikinčiųjų buvo vertinamas kaip paslaugus ir dėmesingas kunigas. Nuoširdžiai vykdė Bažnyčios užduotis – tiek nelengvais sovietinės okupacijos metais – rūpinosi bažnyčių priežiūra ir grožiu, tiek pastaraisiais laikais – kai parapijose reikėjo vykdyti karitatyvinę, katechezės veiklą, burti pasauliečius pagalbininkus. Kunigas brangino asmeninę maldą, taip įkūnydamas gyvą tikinčiojo žmogaus liudijimą visiems jį sutiktiesiems.

Pastaraisiais metais, pašlijus kunigo sveikatai, juo dėmesingai rūpinosi parapijos klebonas – kunigas Algimantas Gaidukevičius.

 

Su dėkingumu, Kaišiadorių vyskupijos kurija

Šaltinis:https://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;965


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite