Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios 190-ties metų jubiliejus

Parašyta: 2019-07-05 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Onuškis |

Onuškio bažnyčia istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta XVI a. pradžioje. Žinoma, bėgant amžiams, ji patyrė daug išbandymų – degė, griuvo, vėl ir vėl stojosi, tarsi feniksas kilo iš pelenų ir griuvėsių. 1823–1829 m. pastatyta iš plytų ir akmenų mūro. Tikinčiųjų ir čia tarnavusių kunigų prižiūrėta, išsaugota ir išpuoselėta, šiandien ji balta šviesi ir išdidi kviečia, laukia ir garsina Onuškio miestelį bei visą Onuškio kraštą.

Onuškio klebonas Algimantas Gaidukevičius ir Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas su sutvirtinamaisiais

 

Šv. Mišias aukojo (iš kairės) Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, Onuškio klebonas Algimantas Gaidukevičius, Kaišiadorių vyskupijos kancleris Gediminas Tamošiūnas, patarnavo Jurijus Zubrickis

Birželio 30 d. iškilmingai paminėtas 190-asis Onuškio Šv.apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios jubiliejus. Sveikintojus, svečius ir kasdien čia besimelžiančius tikinčiuosius jubiliatė pasitiko itin pasipuošusi: tviskanti naujais ir atnaujintais liturginiais indais, restauruotais Šventosios Dvasios, Šv. Jurgio, Šv. Antano ir Šv. Juozapo paveikslais, išblizgintais dailiai sukabintais votais, mirguliuojančiais langų vitražais, nesuskaičiuojamais rožių žiedais ir gausiu iškilmėmis besirūpinančiųjų būriu. Lydimi tėvų, krikštatėvių ir sutvirtinimo globėjų rinkosi sutvirtinamieji, balsus derino ,,Vilniaus“ choro ir Onuškio bažnyčios choristai, zujo fotografai, žurnalistai, filmuotojai, šventoriuje koncertui ruošėsi Onuškio liaudies muzikos kapelos ,,Samė“ muzikantai ir dainininkai, košę kaitė Lietuvos šaulių sąjungos, Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės šauliai, vadovaujami Valdo Kilpio, vaišes ruošė kraštiečio Jono Ramanausko vadovaujama UAB „Baltic Larus“ komanda.

Trakų rajono savivaldybės vardu sveikino merės patarėja Evelina Kislych-Šochienė (antra iš kairės) atvykusi su vyru Algirdu ir savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Dane Rudeliene (trečia iš kairės)

Šv. Mišias aukojo Jo ekscelencija Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas. Homilijoje bažnyčios istorija nušvito visai kitomis, neįprastomis spalvomis, atsivėrė naujomis prasmėmis, o skelbiamas Dievo žodis skambėjo itin patraukliai, įtaigiai, įtikinamai. Vyskupo kalba padėjo dar giliau suvokti Sutvirtinimo sakramento ir katalikiškojo tikėjimo prasmę. Netrukus, atnaujinę tikėjimo įžadus, altoriaus linkžengė susikaupę sutvirtinamieji. Net trisdešimt devyni asmenys priėmė sutvirtinimo sakramentą šią įsimintiną, reikšmingą bažnyčios istorijoje dieną. Vyskupui talkino Kaišiadorių vyskupijos kancleris Gediminas Tamošiūnas ir Onuškio bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius.

Į pamaldas atvyko daug kraštiečių ir aplinkinių vietovių gyventojų, tarp jų centre – Seimo narys Juozas Baublys (kairėje) bei Varėnos r. savivaldybės mero patarėjas Jonas Kleponis

 

Pamaldose dalyvavo Trakų kultūros rūmų folkloro ansamblio „Radasta“ vadovė Marytė Morkūnienė (kairėje), UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ direktorė Adelė Gedminienė (dešinėje) su seserimi Daiva

Pasibaigus šv. Mišioms klebonas Algimantas Gaidukevičius dėkojo visiems rėmėjams, kurie aukomis ir darbais prisidėjo prie bažnyčios remonto, paveikslų atnaujinimo ir restauracijos, šventės organizavimo. Trakų rajono savivaldybės vardu kleboną pasveikino merės patarėja Evelina Kislych-Šochienė. Vyskupui Jonui Ivanauskui už šv. Mišių aukojimą bažnyčios jubiliejaus proga, Sutvirtinimo sakramento suteikimą ir įkvepiantį asmeninį pavyzdį, kancleriui Gediminui Tamošiūnui už šv. Mišias, kurias ne kartą aukojo Onuškio bažnyčioje, klebonui Algimantui Gaidukevičiui, kunigui jubiliatui Ignui Kavaliauskui už tarnystę Onuškio bažnyčioje, jaunimo ruošimą Sutvirtinimo sakramentui, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorei Rimai Blikertienei už pagalbą ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui visų sutvirtinamųjų tėvų vardu dėkojo Onuškio seniūnė Zita Aniulienė. Jaunimo vardu žodį tarė Akvilė Verseckaitė.

Onuškio seniūnė Zita Aniulienė (dešinėje) ir Kareivonių kaimo (Varėnos r.)seniūnaitė Dalia Baranauskienė

 

Buvęs ilgametis Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas kun. Ignas Kavaliauskas

Šventė tęsėsi. Bažnyčioje dainomis džiugino ir žavėjo valstybinis choras „Vilnius“, diriguojamas Giedriaus Pavilionio. Vyskupas Jonas Ivanauskas, dėkodamas choristams už talentą ir įstabią muzikinę dovaną, pasidžiaugė, kad tokioje nedidelėje parapijoje yra daug žmonių suprantančių ir vertinančių profesionalų dainavimą.
Šventoriuje aidėjo Onuškio liaudies muzikos kapelos „Samė“ dainos, putojo gira, garavo šaulių košė. Naminiu sūriu vaišino šauni šeimininkė, Kareivonių kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Baranauskienė, skania, vėsia gira – Rimas Balkus ir Marijona Doškuvienė. Kaip prieš keliasdešimt metų po Šv. Roko atlaidų, taip ir tądien, niekas neskubėjo namo. Klausėsi muzikos ir dainavo, fotografavosi, vaišinosi, susitiko su giminaičiais, draugais, pažįstamais, bendravo. Net gamta džiaugėsi kartu dovanodama giedrą dangų, glostantį vėją ir daugybę saulės spindulių.
Jautėmės laimingi, pakylėti. Esame dėkingi klebonui Algimantui Gaidukevičiui už nuveiktus darbus, skirtus Onuškio bažnyčiai, ir nuostabią Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios 190-ojo jubiliejaus paminėjimo šventę.

Pamaldose dalyvavo (iš kairės) Trakų r. savivaldybės Apskaitos skyriaus vedėja Audra Kurdzikauskienė ir tarybos narė Asta Kandratavičienė, Onuškio klebono A. Gaidukevičiaus sesuo gyd. Lilija Onutė Stankevičienė, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorė Rima Blikertienė

Buvęs „Lietuvos geležinkelių“ vadovas, dabar – krovinių vežimo geležinkeliais įmonės LGC Cargo“ valdybos pirmininkas Vytautas Dailydka su žmona Audrute

Onuškio liaudies muzikos kapela „Samė“ (vad. Gražina Kulbickienė)

 

Žvakutes ant Vasario 16-osios signataro Donato Malinausko ir jo šeimos kapo uždegė jo giminaitis gyd. Viktoras Jencius (dešinėje) ir Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Zita ANIULIENĖ,
Onuškio seniūnijos seniūnė
Jolantos Zakarevičiūtės ir Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite