Per Šv. Antano atlaidus lijo ir Vytautavoje

Parašyta: 2021-06-18 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Trakai |

Šv. Antano atlaidai ir Vytautavoje, ir visoje Lietuvoje sutapo su tragiškais mūsų istorijos įvykiais. Prieš 80 metų, t. y. 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas – ištremta apie 17 tūkst. gyventojų. Mes visi, atvykę į atlaidus Vytautavos parapijoje, prisiminėme ir pagerbėme šios bažnyčios fundatorių, Vasario 16-osios akto signatarą Donatą Malinauską. Jį, jo žmoną Zofi ją ir seserį Jadvygą Zavadzkienę 1941 m. birželio 14 d. iš Alvito dvaro (Vilkaviškio apskritis) ištrėmė į Sibirą. Jie mirė tremtyje. 1993 m. birželio 14 d. jų palaikai perlaidoti Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje, aukojant šv. Mišias Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Atlaidų dalyvės

Nuo praeitų metų Vytautavos parapijoje pasikeitė kunigas. Iki tol parapiją aptarnavusį Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios kleboną kun. Algimantą Gaidukevičių pakeitė Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonas kun. Juozas Bakšys. Džiugu, kad atlaisvinus karantino apribojimus, parapijiečiai ir svečiai turėjo galimybę atvykti į atlaidus. Juos žvaliai pradėjo kun. Juozas Bakšys, dėkodamas susirinkusiesiems ir kartu tardamas padėkos žodžius geradariams, kurie sutvarkė klebonijos ir bažnyčios aplinką, – Vytautui ir Karoliui Zalieckams, Rūdiškių seniūnijai, zakristijonui Henrikui Liudvinavičiui ir Vytautui (jie padėjo nušienauti žolę). Taip pat jis informavo, kad prieš tai Vytautavos parapiją aptarnavęs kleb. kun. Algimantas Gaidukevičius perdavė iš parapijiečių surinktą apie 5 tūkst. eurų paramą, kuri bus skirta pakeisti jau supuvusias bažnyčios grindis.

Vytautavos parapijos klebonas Juozas Bakšys

Šv. Mišias kleb. kun. J. Bakšys pavedė aukoti jaunam kunigui iš Aukštadvario Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kapelionui kpt. Sauliui Kristapavičiui, kuris Vytautavos parapijoje buvo jau nebe pirmą kartą. Jis maloniai kalbėjo apie tikėjimą „Mes dažnai savo gyvenime norime viską kontroliuoti, deja, tai neįmanoma. Mes norime ar nenorime, Bažnyčia yra. Mes neatėjome į bažnyčią dėl gražaus pamokslo, gero oro ar iš neturėjimo ką veikti. Iš tiesų, mes atėjome, nes Dievas yra sukūręs Bažnyčią, yra pasietas krikščionybės grūdas.

Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kapelionas kpt. Saulius Kristapavičius

Mes dažnai jaudinamės dėl to, kas vyksta aplink mus, pvz., ir politiniame gyvenime – partnerystės, maršai ir kt. dalykai. Nežinau, kaip Jums, bet man kažkaip ramu, nes krikščionybės grūdas davė viską, jis niekur nedings. Svarbu, ką mes darome. Sakau, ko jaudinatės? Kas bus, tas bus. Kas nėra natūralu, tas yra pasmerkta žlugti, o žmogus gali kurti ką nori. Kitaip tariant, kas nėra sukurta ir palaiminta Dievo, tas pasmerkta… Kaip pavyzdį galime pateikti vyro ir moters sąjungą, kuri sukurta Dievo, ir tikrai nenoriu čia politikuoti. Šioje vietoje mes patys renkamės.“

Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje susirinko gausus būrys parapijiečių ir svečių

 

Senieji Vytautavos parapijiečiai Leokadija ir Jonas Vaškevičiai nepraleidžia Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vykstančių kasmetinių Didžiųjų šv. Antano atlaidų. Birželio mėn. antroje pusėje jis švęs garbingą 91-erių metų sukaktį

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Nedzinskas

Šv. Mišių metu giedojo Stakliškių choras, vadovaujamas Onutės Kamblevičienės.

Kasmet į atlaidus atvyksta ir Vytautavos parapijietė, „Sodros“ darbuotoja Danutė Kuralavičiūtė (pirma iš kairės)

 

Aldona ir Antanas Bagdzevičiai iš Trakų bei Viktorija ir Antanas Bieliniai iš Aukštadvario
atvyko į Vytautavą

Kadangi lijo lietus, teko atsisakyti procesijos aplink bažnyčią, o pasibaigus pamaldoms visi skubėjo namo. Tarp gausiai susirinkusių tikinčiųjų buvo ir Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Nedzinskas bei senieji Vytautavos parapijiečiai, vienas jų – Jonas Vaškevičius, kuris atvyko kartu su žmona Leokadija. Jis greit pasitiks 91-erių metų amžiaus sukaktį. Prieš Jonines šeima ruošiasi paminėti garbingą jubiliejų – ta proga bus aukojamos šv. Mišios.

Juozas VERCINKEVIČIUS

Autoriaus nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite