Siūloma Trakų istorinį nacionalinį parką įtraukti į bendrą saugomų teritorijų tinklą (papildyta)

Parašyta: 2021-10-25 | Kategorija: Naujienos, Teritorijų planavimai, Trakai |

Penktadienį aplinkos ir kultūros ministrai sutarė Trakų istorinį nacionalinį parką įtraukti į bendrą saugomų teritorijų tinklą ir perduoti jo pavaldumą iš Kultūros ministerijos Aplinkos ministerijai.

Aplinkos ministerijai pertvarkant saugomų teritorijų administravimo ir plėtros priemones, šių teritorijų tinklo dalimi turėtų tapti ir kompleksinis, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą užtikrinantis Trakų istorinis nacionalinis parkas. Jis, kaip ir kiti Aplinkos ministerijos prižiūrimi nacionaliniai parkai, yra didžiulis – užima 8,2 tūkst. ha plotą, apima daugiau kaip 30 ežerų.

Lietuvoje kiekvienos saugomos teritorijos veiklos planavimo schemos atnaujinamos kas dešimtmetį. Tačiau 1993 m. patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko tvarkymo schema, kaip atkreipė dėmesį aplinkos ministras Simonas Gentvilas, per 28 metus buvo keičiama tik kosmetiškai. „Toks archajiškas dokumentas lemia archajišką vadybą, todėl Trakuose neevoliucionuoja gamtos vertybių ir kultūros paveldo apsauga. Tikimės tai pakeisti ir pasiekti pažangos, įtraukdami parką į bendrą saugomų teritorijų tinklą“, – sakė Simonas Gentvilas.

Kultūros ministras Simonas Kairys pabrėžė, kad visi kiti nacionaliniai ir regioniniai parkai yra pavaldūs Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. „Trakų istorinis nacionalinis parkas yra pavaldus Kultūros ministerijai, tačiau paveldo dalis visoje šio parko veikloje yra gerokai mažesnė, palyginti su gamtine aplinka, natūraliomis pirminės gamtos vietovėmis ir kraštovaizdžiu“, – teigė Simonas Kairys.

Pasak kultūros ministro, iš visos Trakų istorinio nacionalinio parko struktūros Kultūros ministerijos pavaldume pagal funkcijas turėtų likti parko teritorijoje veikiantis Užutrakio dvaras. Pilies kompleksas, kaip saugoma kultūros paveldo vertybė, taip pat liks Kultūros ministerijai pavaldžiai įstaigai – Trakų istorijos muziejui.

Pagrindą parko pertvarkai suponuoja ir rugsėjo pabaigoje patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Jame pabrėžiama, kad saugomos teritorijos dėl gamtinio pagrindo ir kultūros vertybių diferenciacijos yra išsidėsčiusios netolygiai ir nesistemiškai.

Rekomendacijas dėl saugomų teritorijų pertvarkos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė pateiks iki gruodžio 31 d., pati pertvarka bus įgyvendinama 2022-aisiais.

lrkm.lrv.lt inform.

Nuo redakcijos:

2010 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ byloje Nr. 23/2007-38/2009 , išsamiai išnagrinėjo šį dokumentą ir pripažino, kad, pasak Aplinkos ministro Simono Gentvilo „archainis dokumentas“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Maža to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas konstatavo, kad jokie su Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos administravimu (inter alia su gyvenviečių detaliaisiais planais, miškotvarka, žemėtvarka, vandens ūkiu, gyvenviečių planavimu, kaimų regeneravimu, rekreacija, kelių bei inžinerinėmis komunikacijomis ir pan.) susiję sprendimai negalėjo (ir šiuo metu negali) būti  priimami neatsižvelgiant į minėtą Vyriausybės patvirtintą Schemą ir negalėjo (ir šiuo metu negali) prieštarauti minėtos Schemos sprendiniams. Jei šių sprendinių būtų nepaisoma, ypač žinant, jog tai, kad Lietuvos valstybė Trakų istorinį nacionalinį parką traktuoja kaip unikalų gamtos ir žmogaus sukurtą kraštovaizdžio kompleksą – saugotiną teritoriją, kuriai nustatytas ypatingas teisinis režimas, yra visuotinai žinomas faktas, kartu būtų nepaisoma ir bendrojo teisės principo bona fides.

Pasirodo šio fakto, kad Trakų istoriniame nacionaliniame parke saugomas per daugiau nei 600 metų žmogaus sukurtas Lietuvos kultūrinis kraštovaizdis, iki šiol nežino dabartinis Kultūros ministras Simonas Kairys. Gal dėl to, kad redakcijos žiniomis Kultūros ministras Simonas Kairys iki šiol nėra susitikęs su šios saugomos teritorijos direkcijos darbuotojais, o pačios ministerijos specialistai nespėjo išaiškinti, kad Trakų istorinis nacionalinis parkas skirtas ne Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato lygmens gamtos vertybėms, kurių čia tiesiog nebegali būti, išsaugojimui, o Lietuvos valstybingumo istoriniam centrui Trakuose – pilių kompleksams, Trakų miesto ir jo apylinkių kultūros ir gamtos vertybėms, kitiems objektams ar jų kompleksams, istorinio nacionalinio parko kraštovaizdžiui, etnokultūriniam paveldui saugoti, tvarkyti ir naudoti?


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite