Trakų rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijos ataskaita už 2021 metus

Parašyta: 2022-02-21 | Kategorija: Naujienos, Politika, Socialdemokratų partija, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės tarybos LSDP frakciją sudaro keturi tarybos nariai: Jadvyga Dzencevičienė, Asta Kandratavičienė, Antanas Nedzinskas ir Nerijus Šiaulys. Išrinkti pagal Lietuvos socialdemokratų partijos Trakų skyriaus sąrašą, nuo pat kadencijos pradžios esame opozicine frakcija savivaldybės taryboje.

 LSDP frakcijos nariai priklauso šiems savivaldybės tarybos komitetams:

Jadvyga Dzencevičienė – socialdemokratų frakcijos seniūnė, priklauso Biudžeto ir finansų komitetui, yra Kontrolės komiteto pirmininkė, Asta Kandratavičienė priklauso Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui, yra Etikos komisijos pirmininkė, Antanas Nedzinskas priklauso Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetui, Nerijus Šiaulys priklauso Ūkio, turizmo ir investicijų komitetui, yra Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Kodėl Grendavėje gatvė asfaltuota tik dėl vieno namų ūkio, o atmesta buvo Žydkaimio gatvė, kurioje gyvena per 20 registruotų asmenų

Nors dėl šalyje paskelbtos pandemijos savivaldybės veikla vis dar vykdoma nuotoliniu būdu, socialdemokratų frakcijos nariai aktyviai dalyvauja komitetų, komisijų ir tarybos posėdžiuose, aiškiai viešai išdėsto savo nuomonę, susilaiko balsavime prieš tuos sprendimus, kurie mūsų požiūriu buvo nepakankamai aiškūs, prasilenkiantys su garbingu ir skaidriu Trakų rajono savivaldybės valdymu. Nuolat visus sprendimų projektus vertiname per korupcijos prizmę, pateikiame savo nuomonę dėl galimų korupcijos rizikų, teikiame pasiūlymus dėl šių rizikų mažinimo. Reguliariai reikalaujame savivaldybės valdomų įmonių vadovus atsiskaityti tarybai dėl įmonių kaštų ir skolų mažinimo.

Posėdžių metu mūsų frakcijos nariai kėlė svarbius klausimus, kaip antai: vietinių kelių asfaltavimas, kodėl prioritetų nustatymo tvarka pritempiama norimoms gatvėms, kodėl Grendavėje gatvė asfaltuota tik dėl vieno namų ūkio, o atmesta buvo Žydkaimio gatvė, kurioje gyvena per 20 registruotų asmenų. Frakcijos nariai abejojo dėl Saulės elektrinių statymo patvirtinimo, kuomet savivaldybė nepateikia tikslių vietų, kur jos bus statomos. Šiuo metu valdančiųjų iniciatyva laikraštyje „Trakų žemė“ talpinami skelbimai, kuriuose nurodoma, kad savivaldybė nori pirkti sklypus saulės elektrinėms, kai tuo tarpu Aukštadvario žemės ūkio mokyk­los buvęs žemės sklypas, skirtas moksleivių praktiniam mokymui Aukštadvario seniūnijoje, ant Petrašiškių kalno, yra puiki vieta saulės elektrinės statybai.

Socialdemokratų frakcija kėlė klausimus ir teikė savo pasiūlymus, analizuojant, ar pagrįstai patalpos, esančios Trakuose, neatlygintinai perleidžiamos sporto centrui, jeigu jose vykdoma mokama veikla, ar teisėtai į UAB „Trakų šilumos tinklai“ direktoriaus vietą pateko savivaldybės tarybos narė Jelena Jočionė, ar išliks Trakų ligoninė, o medicininės paslaugos ir toliau bus teikiamos arčiau gyventojų. Be to, frakcijos narių pastangomis buvo pakoreguotas prioritetinėse ir neprioritetinėse zonose statomų objektų infrastruktūros mokesčio aprašas. Juk nesudėtingam objektui iki 80 kv. nereikia statybos leidimo, dėl to socialdemokratai siūlė neskaičiuoti tokių pastatų statytojams ir infrastruktūros mokesčio. Deja, tai labai reti atvejai, kad valdantieji mūsų siūlymus išgirstų.

Nuskriausti šilumos vartotojai, atsirado didžiulės gyventojų permokos už šildymą, o UAB „Trakų šiluma“ neskuba jų grąžinti rajono žmonėms

Į LSDP frakcijos iniciatyvą buvo atsižvelgta ir 2021 m. buvo patvirtintas apmokėjimas seniūnaičiams, apmokant jų veiklos išlaidas. Deja, neturime informacijos, kiek seniūnaičių tuo pasinaudojo, dirbdami visuomeniniais pagrindais, aukodami savo brangų laiką, naudodami asmeninį transportą ir telefoną. Tarybos metu buvo nuspręsta, kad seniūnaičių veiklos ataskaitas padės užpildyti ir juos konsultuos kiekvienos seniūnijos seniūnas.

LSDP frakcija išreiškė nepasitenkinimą, kai mero Andriaus Šatevičiaus prisaikdinimo metu, regalijas merui įteikė ne VRK atstovas, ne vyriausiasis ar laikinai mero pareigas einantis asmuo, bet prieš pusę metų savo noru pareigas palikusi buvusi merė Edita Rudelienė, tuo parodydama visišką savivalę ir nepagarbą savivaldai. Be to, mero prisaikdinimo metu Taryba buvo sušaukta ne į salę, o tik į nuotolinį posėdį, kai tuo tarpu posėdžio salėje puikavosi savos partijos lyderiai ir jiems priklausantys savivaldybės darbuotojai. Čia puikiai tiko vienos partijos šūkis: „Savivaldybė tik savų“…

Aiškiai suprasdami, kad savivaldybės tarybos nario pareigos neapsiriboja vien tik posėdžių lankymu ir balsavimu, gilinamės ir nagrinėjame teikiamų sprendimų medžiagą, nuotoliniu būdu bendraujame su gyventojais, ruošiame įvairius paklausimus rajono valdantiesiems. Savo veik­lą frakcijos nariai viešina ir socialiniuose tinkluose, pasisako vienokiais ar kitokiais klausimais. Taip pat frakcijos nariai stengiasi būti matomi vietinėje spaudoje, dažniausiai rašo pranešimus savo ar bendruomenės vardu.

Trakuose gyvenančius vyresnio amžiaus žmones, neturinčius galimybės sekti informaciją elektroninėje erdvėje, nepasiekia jokia informacija apie vykdomus renginius. Žmonės nuo seno yra įpratę matyti skelbimus miesto pagrindinėse skelbimų lentose

Vertiname LR Seimo nario Kęstučio Vilkausko pastangas, siekiant Trakams ir Seniesiems Trakams istorijos ir kultūros paveldo statuso, šilumos kainų perskaičiavimo rajono gyventojams, Trakų rajonui palankesnės infrastruktūros, atkreipiant dėmesį į šio miesto istoriją, tačiau matome, kad Trakų rajono savivaldybės teikiamos paslaugos vis dar netenkina gyventojų. Pokalbių su gyventojais metu jie dažnai skundžiasi dėl infrastruktūros gerinimo, kelių ir gatvių nuo sniego nepakankamu valymu. Žmonės pasipiktinę, kad su druska sumaišytos sniego sankaupos iš gatvių pakraščio ir automobilių parkavimo aikštelių neišvežamos į užmiestį, o nustumiamos tiesiai į ežerą. Daug pasiūlymų yra teikiama dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pandemijos metu, vis gauname skaudžių gyventojų atsiliepimų dėl UAB „Trakų šiluma“ šilumos kainų, kurios apgaulės būdu buvo įskaičiuotos į šilumos sąskaitas gyventojams. Tokiu būdu yra nuskriausti šilumos vartotojai, atsirado didžiulės gyventojų permokos už šildymą, o UAB „Trakų šiluma“ neskuba jų grąžinti rajono žmonėms. Klaidų pripažinti nenori ir valdančioji savivaldybės dauguma.

 Gavome nusiskundimų dėl UAB „Trakų vandenys“ atliekamų paslaugų kokybės, dėl kelių infrastruktūros gerinimo Trakų rajono savivaldybėje, dėl autobusų stoties vykdomo projekto. Jau dabar piko valandomis neįmanoma įvažiuoti į Trakus, o įsivaizduokime, kas bus tuomet, kai sunkiasvoriai automobiliai užims sankryžą, veždami prekes į naujai pastatytą „Rimi“ prekybos bazę šalia autobuso stoties? Puikiai derėtų atkreipti dėmesį į Elektrėnų savivaldybės pavyzdį. Miesto pašonėje, prie magistralinio kelio Vilnius–Klaipėda, niekam netrukdant, veikia didžiuliai prekybiniai centrai.

Gavome skundą iš Trakų miesto vyresnio amžiaus gyventojų, kad apie savivaldybės organizuojamus valstybinių švenčių minėjimus ar kitus renginius yra skelbiama tik elektroninėje erd­vėje. Trakuose gyvenančius vyresnio amžiaus žmones, neturinčius galimybės sekti informaciją elektroninėje erdvėje, nepasiekia jokia informacija apie vykdomus renginius. Žmonės nuo seno yra įpratę matyti skelbimus miesto pagrindinėse skelbimų lentose, dėl to ir kultūros rūmų salė organizuojamų renginių metu dažnai būna pustuštė.

Iki šiolei Trakų rajono savivaldybė nepajėgia atsiimti iš Elektrėnų profesinio rengimo centro buvusio Aukštadvario žemės ūkio mokyklos turto

Socialdemokratų frakcija aktyviai bendrauja su rajono gyventojais. Rajono vadovų sprendimais yra pasibaisėję Aukštad­vario mstl. gyventojai, kuomet pats geriausias nekilnojamas ir kilnojamas turtas negailestingai buvo perduotas kitos savivaldybės Elektrėnų profesinio rengimo centrui. Dėl šios skaudžios klaidos Aukštadvario gimnazijos profesinio rengimo skyriaus mokiniai neteko bendrabučio, kuris buvo negailestingai suniokotas, iškraustytas, tiesiog mėtant geros kokybės baldus, apynaują buitinę techniką pro bendrabučio langus, o šiuo metu Valstybinis turto fondas iš mūsų – mokesčių mokėtojų lėšų moka už tuščio keturių aukštų pastato šildymą. Iki šiolei Trakų rajono savivaldybė nepajėgia atsiimti iš Elektrėnų profesinio rengimo centro buvusio Aukštadvario žemės ūkio mokyklos turto: žemės, esančios miestelio centre aplink gimnazijos centrinį korpusą, kartodromo, parko, apimančio teritoriją iki autobusų stotelės, apie 50 ha praktiniam mokymui skirtų žemės plotų, buvusio Aukštadvario žemės ūkio mokyklos stadiono.

Keista, kaip 2021 m. iš vis galima buvo investuoti iš savivaldybės biudžeto skirtas bendruomenines lėšas, atnaujinant Elektrėnų profesiniam rengimo centrui priklausantį stadioną? Ar apie tai buvo pagalvota, kad savivaldybės biudžeto lėšomis buvo gerinamas ne savo, o svetimas turtas? Kalbantis su gyventojais, valdančioji savivaldybės dauguma buvo įvertinta –tai „Praktikantų valdžia“. Tik šios „praktikantų“ vadovavimo pasekmės tiesiogiai gula ant mūsų – mokesčių mokėtojų pečių. Kaip išvengti šių klaidų skaudžių pasekmių, savivaldybės valdantieji šiuo metu ieško kompromiso ir vykdo naujų investuotojų paiešką į Aukštadvario gimnazijos profesinio rengimo padalinį. Po šių planuojamų naujų investicijų tikimės teigiamo rezultato.

LSDP frakcijos pastangomis buvo teikiami įvairūs paklausimai savivaldybės įmonėms, atitinkamoms institucijoms. Deja, viskas yra spendžiama tik valdančiosios partijos bei naujai sudarytos politinės koalicijos lygmenyje. Kadangi visi Tarybos nariai puikiai išmokę „nusišalinimo“ pamokas, LSDP frakcijos narių vadovaujama Etikos komisija 2021 m. iš išorės dėl savivaldybės vadovų ar tarybos narių etikos pažeidimų skundų negavo. Iš VTEK yra gaunami tik pavieniai dokumentai. Kontrolės komitete 2021 m. taip pat nebuvo tiesioginių raštiškų pareiškimų ar skundų iš gyventojų.

O laikas nesustoja, vienus metus keičia kiti. Tikimės, kad LSDP frakcija Trakų rajono savivaldybės taryboje, pasibaigus pandemijos laikotarpiui, aktyviai bendraus su Trakų rajono savivaldybės vadovais ir gyventojais. Mes siekiame, kad Trakų kraštas būtų bei ateityje išliktų istorijos ir kultūros židiniu, o savivaldybės tarybos nariai visi priklausytų valdančiajai daugumai ir kartu priimtų teisingus sprendimus.

Jadvyga DZENCEVIČIENĖ,

LSDP frakcijos seniūnė 

Užs. Nr. 137

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite