Trakų šaulių kuopa

Parašyta: 2016-01-29 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas Aukų kalnelyje

Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas Aukų kalnelyje

Trakų žemės“ pokalbis su Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-os rinktinės Trakų 6–osios kuopos vadu Gediminu Romaška.

Gal galėtumėte pasakyti keletą žodžių apie Lietuvos šaulių sąjungą?
Atsakysiu trumpa citata iš Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Įstatymo: ,,Lietuvos šaulių sąjunga – valstybės remiama ir padedanti užtikrinti nacionalinį saugumą savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal šį įstatymą ir savo statutą“. Papildydamas pridursiu, kad LŠS – tai savanoriška savigynos savaveiksmė sukarinta visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms.

Kada buvo įkurta šaulių kuopa Trakuose? Kas jai vadovavo?
Iki 2000-ųjų metų Trakuose veikė šaulių būrys, kuris priklausė LŠS VAKM 10 šaulių rinktinės Elektrėnų 1-ajai kuopai. Po 2000-ųjų šalies administracinio padalijimo, Trakuose buvo įsteigta 6-oji kuopa. Buvau išrinktas kuopos vadu ir iki šiolei vadovauju.

Kokia veikla užsiima Trakų 6-osios kuopos šauliai?
Vienas pagrindinių tikslų yra rengti šaulius ginkluotai valstybės gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui, aktyviai prisidėti prie savanoriško Lietuvos piliečių karinio rengimo ir valstybės gynybinės galios stiprinimo, stiprinti ryšius su krašto apsaugos sistemos institucijomis ir propaguoti visuomenėje kariuomenę ir karo tarnybą.
Dar 1919 m. LŠS įkūrėjas Vladas Putvinskis-Pūtvis sakė: ,,Lietuvos „neprigulmybei“ yra būtinos dvi sąlygos – laisvė ir tautinė savimonė. Laisvę mes atgavome. O kaip yra su tautiškumu?“ Ši mintis buvo itin svarbi ne tik tuomet, aktuali ji ir šiandien. Be karinio mokymo, tarpukaryje šauliai plačiai vykdė tautos kultūrinimo darbą. Todėl ir dabar vienas svarbiausių tikslų ir darbų yra skleisti LŠS idėjas, ugdyti pilietines ir tautines vertybes, puoselėti tautinę kultūrą, aktyviai vykdyti ir dalyvauti įgyvendinant pilietinio ir tautinio ugdymo bei kitas neformaliojo švietimo programas. 2008 m. buvo pasirašyta trišalė KAM, ŠMM ir LŠS sutartis, kuria buvo įsipareigota bendradarbiauti ugdant vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą krašto apsaugos (valstybės gynybos) klausimais. O nuo šių mokslo metų įvestas neformaliojo ugdymo mokinio krepšelis suteikė galimybę šaulių būrelius lankyti dideliam vaikų skaičiui ir tokiu būdu susipažinti su LŠS, jos istorija, tikslais ir uždaviniais.

Mindauginės Trakuose

Mindauginės Trakuose

Kokie buvo nuveikti darbai, 2015 m.?
Šauliai dalyvauja karinio rengimo užsiėmimuose pagal Sąjungos vado patvirtintas programas. Kadangi šauliai yra aktyviojo mobilizacinio rezervo kariai, anksčiau neišėję bazinio kario kurso jie mokomi pagal bazinio kario kurso programą kariuomenės daliniuose. Jaunieji šauliai rengiami pagal keturių pakopų jaunojo šaulio mokymo programas. Kiekvienais metais vyksta Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių mokymai. Mūsų rajone nuo 2000-ųjų buvo organizuojamos jaunųjų šaulių mobiliosios vasaros stovyklos. Jau penkeri metai Bijūnuose organizuojama jaunųjų šaulių vasaros stovykla, kuriai vadovauja būrio vadas Kęstutis Blaževičius. Stovykloje jaunieji šauliai klauso paskaitų apie Šaulių sąjungos istoriją, susipažįsta su Krašto apsaugos ir Šaulių sąjungos statutais, mokosi topografijos, ginkluotės ir šaudybos, taktikos, pirmosios medicinos pagalbos ir pan. Be karinio rengimo šauliai aktyviai dalyvauja bendruomenės visuomeniniame gyvenime. Ko gera, nebūna šventės, kad joje nedalyvautų mūsų kuopos šauliai. Valstybinių švenčių paminėjimuose, pradedant Garbės sargyba per šv. Mišias Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje ir baigiant šauliška koše Trakinių atlaiduose – mūsų šauliai aktyvūs ir ryškiai matomi. Kaip ir tarpukario Lietuvos šauliai, mes puoselėjame istorinę atmintį –
prižiūrime pokario aukų kapavietę, bendruomenėje vadinamą Aukų kalneliu.

Ko dabar trūksta Jūsų kuopai?
Paminėsiu du dalykus: šaudyklą ir šaulišką aprangą. Vyresnieji šauliai uniformas (tiek lauko, tiek ir paradinę) įsigyja patys, tačiau ne visi jaunieji šauliai gali įsigyti šaulišką aprangą. Na, o šaudykla yra sena mūsų svajonė. Telšių apskrityje jau įrengta lazerinė šaudykla, belieka tikėtis, jog ir mūsų rajone bus rastas šio klausimo sprendimas.
Gal įvardintumėte pasižymėjusius šaulius?
Šaulio maldoje yra labai prasmingi žodžiai: ,,Suteik mums, Viešpatie, savo dieviškąją palaimą, kad sėkmingai gintume savo Tėvynę Lietuvą bei dirbtume jos gerovei.“ Aš įsitikinęs, kad mūsų kuopos šauliai, iškilus grėsmei, nedvejotų nė sekundės. Pirmiausia, kalbu apie tuos šaulius, kurie dalyvavo kuopos steigime. Tai Stanislovas Baltrūnas, Vytautas Pivoris, Vladas Kanapeckas, Stasys Rinkevičius, Kęstutis Andriulionis, Virginijus Baranauskas, Edvardas Zakaržauskas. Į kuopą įsiliejo monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, Elena Jakubauskienė, Milė ir Kęstutis Blaževičiai, Nijolė Romaškienė, Vytautas Skirka, Ernesta Piečiūtė, Kristina Marčiukaitienė, Nerijus Panasiukas, Vidas Urbonavičius. Tai yra Trakų 6-osios kuopos branduolys ir aš jais didžiuojuosi.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi
Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ
Nuotr. iš asmeninio
G. Romaškos archyvo


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite